Reneel H

Reneel H

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Reneel H is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

De druppels zijn verpakt in een flesje met een inhoud van 30 ml of 100 ml.

Patiënteninfo Reneel H - 2012.doc 1 26-06-12

Wanneer mag u Reneel H niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Reneel H niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Reneel H:

Dit geneesmiddel bevat 35 vol % ethanol (alcohol), d.w.z. max. 135 mg per dosis van 10 druppels, hetgeen overeenkomt met 3,5 ml bier, 1,5 ml wijn per dosis (uitgaande van respectievelijk 5 vol % en 12 vol % ethanol). Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Gebruik van Reneel H in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Echter, omdat het product 35 vol % ethanol (alcohol), d.w.z. max. 135 mg per dosis van 10 druppels bevat, hetgeen overeenkomt met 3,5 ml bier, 1,5 ml wijn per dosis, is voorzichtigheid geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Reneel H in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

3 maal daags 10 druppels innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten telkens 10 druppels innemen, maximaal 12 maal daags.

Dosering voor kinderen van 6 tot 12 jaar:

3 maal daags 7 druppels innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten telkens 7 druppels innemen, maximaal 12 maal daags.

Dosering voor kinderen van 2 tot 6 jaar:

3 maal daags 5 druppels innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten telkens 5 druppels innemen, maximaal 12 maal daags.

De druppels onverdund of met een beetje water innemen, even in de mond houden en daarna doorslikken.

Patiënteninfo Reneel H - 2012.doc 2 26-06-12

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Reneel H heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Reneel H heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Reneel H bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Reneel H in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Reneel H wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van Reneel H geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Reneel H niet na de datum op de verpakking na “EXP”.

Verdere informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; http://www.cbg‐meb.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in

Patiënteninfo Reneel H - 2012.doc 3 26-06-12

Laatst bijgewerkt op 24.08.2023


Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio