Advertentie

Auteur: Biologische Heilmittel Heel


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Restructa H is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Polypropyleenflacon met 100 of 250 tabletten.

Patiënteninfo Restructa H - 2012.doc 1 26-06-12

Wanneer mag u Restructa H niet gebruiken:

Restructa H mag niet worden gebruikt bij overgevoeligheid voor gifsumak (Rhus toxicodendron). Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose‐intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose‐galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Restructa H:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Restructa H moet zijn.

Gebruik van Restructa H in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Restructa H mag tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding alleen worden gebruikt na overleg met uw arts.

Gebruik bij diabetes:

Alle Heel‐preparaten in tabletvorm bevatten ca. 300 mg lactose (melksuiker) als hulpstof. Dit komt overeen met slechts 0,025 BE (1 BE=12g koolhydraat). Deze tabletten kunnen daarom ook worden toegediend aan diabetici.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Restructa H in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

3 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten 1 tablet innemen, maximaal 12 tabletten per dag.

De tabletten bij voorkeur in de mond uiteen laten vallen, even in de mond houden en dan doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Restructa H heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Restructa H heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Patiënteninfo Restructa H - 2012.doc 2 26-06-12

Wat u moet doen wanneer u Restructa H bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Restructa H in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Restructa H wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Restructa H niet na de datum op de verpakking na “EXP”.

Anvullende Informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; http://www.cbg‐meb.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in

Patiënteninfo Restructa H - 2012.doc 3 26-06-12

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK