Rigoletten, kauwtabletten

ATC-Code
A02AD01
Medikamio Hero Image

Marel

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Antacida

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Marel

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Rigoletten wordt gebruikt bij brandend maagzuur, zure oprispingen incidentele (zo nu en dan optredende) maagpijn als gevolg van overtollig maagzuur.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Rigoletten bevat een maagzuurbindend middel dat, door de combinatie en de vorm van de werkzame bestanddelen, het maagzuur snel en langdurig neutraliseert. Bovendien wordt, direct en indirect, de werking van pepsine, een enzym dat eiwitten in het voedsel verteert, geremd.

Rigoletten wordt in Nederland op de markt gebracht door: Marel bv

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden telefoon: 071 - 52 43 100

Rigoletten staat in het register ingeschreven onder RVG 11652.

Rigoletten mag niet worden gebruikt bij ernstige nierfunctiestoornissen en bij hypo-aciditeit (een verminderd zuurgehalte van de maag).

Gebruik tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding

Rigoletten kan, voorzover bekend, zonder gevaar voor de vrucht, volgens het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap en wanneer men borstvoeding geeft.

Invloed op de rijvaardigheid of reactievermogen

Er is geen invloed bekend van Rigoletten op de rijvaardigheid.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Het wordt afgeraden om Rigoletten gelijktijdig te gebruiken met tetracycline preparaten (een groep van antibiotica), omdat de opname door de darmwand van deze geneesmiddelen daardoor wordt verstoord.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen. Indien, bij gebruik van Rigoletten, de klachten niet verbeteren of regelmatig terugkeren, dient u de arts te raadplegen, omdat aanhoudende maagklachten het gevolg kunnen zijn van een meer ernstige aandoening.

Hoe gebruikt u dit middel?

Voor Rigoletten geldt de volgende dosering:

  • 1 tablet ongeveer één uur na elke maaltijd en 1 tablet voor het slapen gaan. Indien nodig nogmaals 1 tablet tussen de maaltijden door innemen.
  • Bij ernstige klachten om de twee uur 1 tablet innemen.

De Rigoletten kauwtabletten moeten goed worden fijngekauwd en kunnen vervolgens worden doorgeslikt. U kunt ze ook geheel opzuigen.

Het is belangrijk om de aangegeven dosering niet te overschrijden.

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn geen bijwerkingen bekend bij het gebruik van Rigoletten. Waarschuw arts of apotheker, indien bij u toch een bijwerking optreedt.

Hoe bewaart u dit middel?

Rigoletten mag niet meer worden gebruikt na de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking staat aangegeven na de aanduiding “niet te gebruiken na”. Op de stripverpakking staat deze datum na de aanduiding “EXP”. Bewaar Rigoletten bij kamertemperatuur (15-25°C) in de verpakking. Buiten bereik van kinderen houden.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op: 24 april 1997.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.