Schüssler zout Nr. 14 Kalium bromatum D6 TS Products

Schüssler zout Nr. 14 Kalium bromatum D6 TS Products

TS Products

Verdovend
Nee

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

TS Products

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Een Schüssler zout TSP is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie dat wordt toegepast volgens de therapie van Dr. Schüssler.

Verpakking

De tabletten worden verpakt in een bruin glazen flesje met een inhoud van 100 tabletten en in kunststof potjes met een inhoud van 400 en 1000 tabletten.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit homeopathische geneesmiddel niet gebruiken?

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit homeopathisch geneesmiddel?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met dit homeopathisch geneesmiddel moet zijn.

Gebruik van dit homeopathisch geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank:

Gebruik dit homeopathisch geneesmiddel liever niet samen met voedsel, maar bijvoorkeur een half uur voor of na de maaltijd.

Zwangerschap en borstvoeding:

Dit homeopathisch geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Het is niet waarschijnlijk dat dit homeopathisch geneesmiddel bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Gebruik van dit homeopathisch geneesmiddel in combinatie met andere geneesmiddelen:

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Tenzij uw arts of therapeut anders voorschrijft:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: drie maal daags 2 tabletten in de mond laten smelten en doorslikken; zonodig tot 7 x daags 2 tabletten extra, met een maximum van 20 tabletten per dag.

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar : drie maal daags 1 tablet in de mond laten smelten en doorslikken; zonodig tot 7 x daags 1 tablet extra, met een maximum van 10 tabletten per dag.

Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Wat moet u doen wanneer u teveel van dit homeopathisch geneesmiddel heeft ingenomen?

Er zijn geen nadelige effecten te verwachten wanneer u teveel van dit homeopathisch geneesmiddel heeft ingenomen.

Wat moet u doen wanneer u vergeten bent dit homeopathisch geneesmiddel in te nemen?

Wanneer u de tabletten vergeten bent in te nemen, dan neem geen extra dosis, maar neem de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met dit homeopathisch geneesmiddel wordt gestopt?

Er zijn geen nadelige effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathisch geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien u het vermoeden heeft dat er bijwerkingen zijn opgetreden na inname van dit geneesmiddel, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Dit homeopathisch geneesmiddel buiten bereik en zicht van kinderen houden. Beneden 25°C bewaren in de originele verpakking.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het doosje en het etiket na of onder de woorden “niet te gebruiken na”.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.