Schwef-Heel

Medikamio Hero Image

Biologische Heilmittel Heel

Verdovend Psychotrope
Nee Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Biologische Heilmittel Heel

Mogelijke bijwerkingen?

In enkele gevallen kan er een overgevoeligheidsreactie optreden. In dat geval moet u het gebruik staken en contact opnemen met uw arts of apotheker.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Schwef‐Heel ?

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Schwef‐Heel niet na de datum op de verpakking na “EXP”.

Anvullende Informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; http://www.cbg‐meb.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in

Patiënteninformatie Schwef-Heel - 2012.doc 3 26-06-12

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.