Sodium Chromate [51 Cr] Solution Ph. Eur., radiofarmaceutische uitgangsoplossing 37 MBq/ml

Illustratie van Sodium Chromate [51 Cr] Solution Ph. Eur., radiofarmaceutische uitgangsoplossing 37 MBq/ml
Stof(fen) (51Cr)Chroomchromaat gelabelde cellen
Toelating Nederland
Producent GE Healthcare
Verdovend Nee
ATC-Code V09GX03
Farmacologische groep Cardiovasculair systeem

Vergunninghouder

GE Healthcare

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel wordt gebruikt om uw medische toestand te onderzoeken.

Sodium Chromate [51Cr] Solution is een ‘radiofarmaceutisch’ medicijn waarmee rode bloedcellen worden gelabeld.

 • Het bevat een actief bestanddeel, ‘natriumchromaat [51Cr]’ genaamd.
 • Het middel wordt gemengd met een monster van uw bloed om radioactieve rode bloedcellen te verkrijgen. Deze worden bij u geïnjecteerd. Na injectie in een ader circuleren deze cellen in uw lichaam en worden opgenomen in een bepaald orgaan of lichaamsweefsel.
 • Zodra de gelabelde cellen zijn geïnjecteerd kunnen ze van buitenaf in uw lichaam worden gevolgd met behulp van een speciale camera in de scan.
 • Bloed‐en/of feces monsters kunnen worden verzameld en de hoeveelheid radioactiviteit ervan wordt gemeten.
 • Deze onderzoeken geven uw arts waardevolle informatie over ziekten en aandoeningen betreffende het bloed.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Gebruikt u naast Sodium Chromate [51Cr] nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of verpleegkundige. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel uw arts als u zwanger bent of vermoedt dat u zwanger bent. Uw arts zal dit product alleen gebruiken indien hij/zij ervan overtuigd is dat het belang van het onderzoek opweegt tegen de risico’s.

Geef geen borstvoeding als u met Sodium Chromate [51Cr] gelabelde rode bloedcellen toegediend heeft gekregen. Dit is omdat kleine hoeveelheden radioactiviteit in de moedermelk uitgescheiden kunnen worden. Als u borstvoeding geeft, kan uw arts wachten totdat u geen borstvoeding meer geeft voordat hij dit middel gebruikt. Als het niet mogelijk is om te wachten kan de arts u vragen:

 • tijdelijk te stoppen met borstvoeding; en
 • de baby flesvoeding te geven, en
 • de moedermelk af te kolven en weg te gooien

Uw arts zal u zeggen wanneer u opnieuw borstvoeding mag geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op het gebruik van machines.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

 • Wanneerdit middel gebruikt wordt, wordt u blootgesteld aan ‘radioactiviteit'. Uw arts zal altijd de mogelijke risico's en voordelen tegen elkaar afwegen voordat u het

geneesmiddel krijgt.

Vraag uw arts of verpleegkundige om uitleg als u vragen heeft.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

De met Sodium Chromate [51Cr] gelabelde rode bloedcellen worden u toegediend door een speciaal daarvoor opgeleide en gekwalificeerde persoon.

 • Dit middel wordt altijd in een ziekenhuis of kliniek gebruikt.
 • U krijgt alle informatie over het veilige gebruik.

Er wordt een klein bloedmonster bij u afgenomen en de rode bloedcellen worden gelabeld met Sodium Chromate [51Cr]. Deze gelabelde rode bloedcellen worden vervolgens in een ader geïnjecteerd. Gewoonlijk is één injectie voldoende om uw arts de gewenste informatie te geven.

Uw arts beslist over de hoeveelheid radioactief Sodium Chromate [51Cr] die gebruikt moet worden. Dit zal de minimale hoeveelheid zijn, nodig om de gewenste informatie te verkrijgen. De hoeveelheid kan variëren van 0,26 tot maximaal 4 MBq (Megabecquerel – de eenheid waarin radioactiviteit wordt gemeten) voor volwassenen.

Gebruik bij kinderen

Voor kinderen kunnen kleinere doses gebruikt worden.

Dit middel wordt in een ziekenhuis of kliniek gebruikt door een speciaal daarvoor opgeleide en gekwalificeerde persoon. Het is niet waarschijnlijk dat u teveel krijgt. Mocht dit toch gebeuren dan zal uw arts u daarvoor behandelen. Als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Sodium Chromate [51Cr] bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar mee te maken.

Er zijn na toediening van dit middel geen bijwerkingen gemeld ondanks het feit dat het al meer dan 20 jaar in gebruik is.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Sodium Chromate [51Cr] wordt buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaard.

Op het productetiket vindt u informatie betreffende de juiste bewaaromstandigheden en de vervaldatum voor de partij. Het ziekenhuispersoneel zal ervoor zorgen dat het product correct wordt bewaard en vernietigd en dat het niet wordt gebruikt na de vervaldatum die op het etiket is vermeld.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is natriumchromaat [51Cr]. 1 ml oplossing voor injectie bevat 37 MBq natriumchromaat [51Cr] op een vast moment.
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumchloride en water voor injectie.

Hoe ziet Sodium Chromate [ 51 Cr] eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Sodium Chromate [51Cr] Solution is een radiofarmaceutische uitgangsoplossing en wordt geleverd in een 10 ml heldere glazen injectieflacon.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

GE Healthcare B.V. De Rondom 8 5612 AP Eindhoven Nederland

Fabrikant

GE Healthcare Limited

Amersham Place

Little Chalfont

Buckinghamshire HP7 9NA

Verenigd Koninkrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 57767

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2011.

Advertentie

Stof(fen) (51Cr)Chroomchromaat gelabelde cellen
Toelating Nederland
Producent GE Healthcare
Verdovend Nee
ATC-Code V09GX03
Farmacologische groep Cardiovasculair systeem

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.