Auteur: Biologische Heilmittel Heel


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Spascupreel H zetpillen is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Verpakking met 12 zetpillen.

Patiënteninfo Spascupreel H zetpillen - 2012.doc 1 26-06-12

Wanneer mag u Spascupreel H zetpillen niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Spascupreel H zetpillen niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Spascupreel H zetpillen:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Spascupreel H zetpillen moet zijn.

Gebruik van Spascupreel H zetpillen in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Spascupreel H zetpillen in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: tot 3 maal daags 1 zetpil anaal inbrengen.

Dosering voor kinderen van 6 tot 12 jaar:

2 maal daags 1 zetpil anaal inbrengen.

Dosering voor kinderen van 2 tot 6 jaar:

1 maal daags 1 zetpil anaal inbrengen.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Spascupreel H zetpillen heeft ingebracht:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Spascupreel H zetpillen heeft gebruikt, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Spascupreel H zetpillen bent vergeten in te brengen:

Gebruik nooit een dubbele dosis van Spascupreel H zetpillen om zo de vergeten dosis in te halen.

Patiënteninfo Spascupreel H zetpillen - 2012.doc 2 26-06-12

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Spascupreel H zetpillen wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van Spascupreel H zetpillen geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Spascupreel H zetpillen niet na de datum op de verpakking en de strips na “EXP”.

Anvullende Informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; http://www.cbg‐meb.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in

Patiënteninfo Spascupreel H zetpillen - 2012.doc 3 26-06-12

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK