Sperti Preparation H, aambeienzetpillen

ATC-Code
C05AX03
Sperti Preparation H, aambeienzetpillen

Pfizer

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Middelen voor de behandeling van aambeien en anale fissuren voor lokaal gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pfizer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

 • Sperti Preparation H, aambeienzetpillen zijn zetpillen die rectaal (in de anus) worden ingebracht en zijn in een kunststof PVC/PE strip verpakt in doosjes met 12 of 24 zetpillen.

Geneesmiddelengroep

 • Sperti Preparation H, aambeienzetpillen behoren tot de aambeienpreparaten.

Therapeutische indicaties

 • Te gebruiken bij behandeling van klachten ten gevolge van aambeien, zoals jeuk, vochtafscheiding, bloedinkjes, pijn, of een combinatie van deze verschijnselen.

Gebruik Sperti Preparation H aambeienzetpillen niet

als u allergisch (overgevoelig) bent voor de werkzame bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van Sperti Preparation H, aambeienzetpillen.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

okt 2010

Patiëntenbijsluiter

Productnaam: Sperti Preparation H, aambeienzetpillen RVG 02883

___________________________________________________________________________

Er zijn tot op heden géén meldingen geweest van wisselwerking met andere geneesmiddelen.

Kinderen

Er is geen of zeer beperkte informatie over de behandeling van aambeien bij kinderen, het gebruik is derhalve niet aanbevolen bij kinderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Sperti Preparation H, aambeienzetpillen kunnen - voor zover bekend - zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend hebben Sperti Preparation H, aambeienzetpillen géén invloed op de rijvaardigheid of het vermogen machines te gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van toedienen

Breng bij klachten ´s-morgens en ´s-avonds en na elke stoelgang één zetpil in de anus. Reinig de anale opening na elke stoelgang eerst met zacht toiletpapier en dan met een washandje en lauw water. Droog daarna voorzichtig of, beter nog, dep voorzichtig droog met een zachte handdoek.

Duur van de behandeling

U mag het product niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen. Raadpleeg bovendien uw arts, indien de klachten aanhouden of terugkeren, en bij pijnlijke en bloedende aambeien.

In geval u bemerkt dat Sperti Preparation H, aambeienzetpillen te sterk of juist te weinig werken, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel Sperti Preparation H, aambeienzetpillen heeft gebruikt.

Wanneer u te veel Sperti Preparation H, aambeienzetpillen heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact opnemen met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kunnen Sperti Preparation H, aambeienzetpillen bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

okt 2010 2

Patiëntenbijsluiter

Productnaam: Sperti Preparation H, aambeienzetpillen RVG 02883

___________________________________________________________________________

 • Aandoeningen van huid of onderhuid

Zeer zelden (< 1: 10000 inclusief afzonderlijke gevallen) kunnen overgevoeligheidsreacties ontstaan, die na staken van de behandeling weer verdwijnen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Niet bewaren boven 25 °C.

Gebruik Sperti Preparation H, aambeienzetpillen niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter ‘Niet te gebruiken na’ of op de zetpilstrip achter ´exp´.

Anvullende Informatie

Wat bevat Sperti Preparation H, aambeienzetpillen

 • De werkzame bestanddelen zijn: Per zetpil: 23 mg levende gist extract en 69 mg haaienlevertraan
 • De andere bestanddelen zijn: Glycerol (E 422), Lunacera M, cacao boter, witepsol W35 en polyethyleenglycol 600 dilauraat

Hoe zien Sperti Preparation H, aambeienzetpillen er uit en de inhoud van de verpakking

Zetpillen verpakt in een kunststof PVC/PE strip in doosjes met 12 of 24 zetpillen.

Registratiehouder en fabrikant

Registratiehouder Pfizer B.V.

Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel

Fabrikant

Haupt Pharma Livron

Rue Compte de Sinard, 26250 Livron sur drome

France

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op augustus 2007.

Algemene voorzorgsmaatregelen bij aambeien en het gebruik van Sperti Preparation H, aambeienzetpillen:

 • Aambeien zijn uitgezette bloedvaatjes, die soms zichtbaar zijn als knobbels rond de anusopening (uitwendige aambeien). Soms zitten ze binnen de anus en zijn ze onzichtbaar
okt 2010 3

Patiëntenbijsluiter

Productnaam: Sperti Preparation H, aambeienzetpillen RVG 02883

___________________________________________________________________________

(inwendige aambeien). Vaak zijn aambeien het gevolg van overmatige druk op de bloedvaatjes rond de anus, bv. bij moeilijke stoelgang of zwangerschap.

 • Probeer de stoelgang te bevorderen, door voedingsmiddelen zoals rogge- of volkorenbrood, zilvervliesrijst, verse groente en fruit (pruimen) te eten, en door voldoende aan lichaamsbeweging te doen.
 • Wacht niet te lang en neem alle tijd om naar het toilet te gaan.
 • Zorg voor goede hygiëne, zoals het zorgvuldig wassen van de anusstreek.
 • Verwijder irriterend materiaal. Dit kan helpen de symptomen van aambeien te verlichten.
okt 2010 4

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.