Spiroflor druppels

Medikamio Hero Image

VSM Geneesmiddelen

Verdovend Psychotrope
Nee Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

VSM Geneesmiddelen

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Spiroflor druppels is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Verpakking

De druppels worden verpakt in een flesje met een inhoud van 50 ml.

2.Wat u moet weten voordat u Spiroflor druppels inneemt

Wanneer mag u Spiroflor druppels niet gebruiken?

Personen met een overgevoeligheid voor Rhus toxicodendron wordt afgeraden Spiroflor druppels te gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Spiroflor druppels?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Spiroflor druppels moet zijn.

Gebruik van Spiroflor druppels in combina- tie met voedsel en drank

Gebruik Spiroflor druppels liever niet samen met voedsel, maar bij voorkeur een half uur voor/na de maaltijd.

Zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering. Echter, omdat het product 55 % (v/v) ethanol (alcohol),

d.w.z. maximaal 120 mg per dosis van

10 druppels bevat, hetgeen overeenkomt met 3,0 ml bier of 1,3 ml wijn per dosis, is voorzichtigheid geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Spiroflor druppels bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Gebruik van Spiroflor druppels in combina- tie met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van dit homeopathisch geneesmiddel

Dit geneesmiddel bevat 55 % (v/v) ethanol (alcohol), d.w.z. maximaal 120 mg alcohol per dosis van 10 druppels, hetgeen overeenkomt met 3,0 ml bier of 1,3 ml wijn per dosis. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

E00358-2.0-W©VSM
3. Hoe worden Spiroflor druppels in- Effecten die u kunt verwachten wanneer de Homeopathische geneesmiddelen worden
genomen?     behandeling met Spiroflor druppels wordt toegepast volgens de homeopathische
        gestopt       geneeswijze. Hierbij wordt er vanuit
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: Er zijn geen effecten te verwachten na het gegaan dat homeopathische geneesmiddelen
3 maal daags 10 druppels innemen. stoppen met de behandeling.   het zelfgenezend vermogen van het lichaam
4. Mogelijke bijwerkingen   stimuleren. De homeopathische
Kinderen van 6 tot 12 jaar:    
          geneeswijze komt voort uit de gedachte
3 maal daags 5 druppels innemen. In zeldzame gevallen kan zich een overge-
dat het gelijke met het gelijke kan
Kinderen van 2 tot 6 jaar:  
  voeligheidsreactie voordoen. Voor perso- worden genezen. Dit wordt ook wel het
3 maals daags 3 druppels innemen. nen met een overgevoeligheid voor Rhus “similia principe”
        toxicodendron is het gebruik van dit genoemd. Dat wil zeggen dat een ziek
De druppels bij voorkeur een half uur geneesmiddel af te raden. Indien er bij u persoon kan worden behandeld met een
voor/na de maaltijd innemen, even in de een bijwerking optreedt die niet in deze stof, die bij een gezond mens dezelfde
mond houden en dan doorslikken. Indien bijsluiter is vermeld of die u als ernstig er- ziekteverschijnselen oproept als die bij
binnen 14 dagen geen verbetering vaart, informeer dan uw arts of apotheker. de zieke persoon te zien zijn. Deze
optreedt of uw klachten zich dikwijls her-        
5. Hoe bewaart u Spiroflor druppels? verschijnselen bij elkaar wordt het
halen, doet u er goed aan een arts te
        geneesmiddelbeeld van de stof genoemd
raadplegen.     Spiroflor druppels buiten het bereik en
    en is de basis voor de homeopathische
Wat u moet doen wanneer u te veel van zicht van kinderen bewaren.   therapie.
Spiroflor druppels heeft ingenomen De uiterste gebruiksdatum staat vermeld Milieu
Er zijn geen effecten te verwachten wan-
op het doosje en het etiket na of onder de Hoewel dit geneesmiddel niet of nauwe-
neer u te veel van Spiroflor druppels heeft
woorden “Niet te gebr. na:” (=niet te lijks milieubelastend is, adviseren wij u
ingenomen.    
    gebruiken na).       toch de restanten van dit geneesmiddel
Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Bewaren in       bij de apotheek in te leveren. Denkt u bij
de originele verpakking, het wegdoen van leeg verpakkingsmateri-
Spiroflor druppels in te nemen beneden 25°C.       aal aan hergebruik en zorg voor een
Wanneer u de druppels vergeten bent in      
        goede afvalscheiding.
te nemen, neem dan geen extra druppels,        
6. Algemene informatie    
maar neem de eerstvolgende dosis op het   Deze bijsluiter is voor het laatst herzien
gebruikelijke tijdstip. in juni 2012.

homeopathisch geneesmiddel

SPIROFLOR® DRUPPELS

50 ML

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.