Advertentie

Auteur: AbbVie


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

SYNAGIS bevat een werkzaam bestanddeel dat palivizumab heet, wat een antilichaam is dat specifiek werkt tegen een virus, genaamd het respiratoir syncytieel virus, RSV.

Uw kind loopt een groot risico om een ziekte te krijgen die wordt veroorzaakt door een virus dat het respiratoir syncytieel virus (RSV) wordt genoemd.

SYNAGIS is een geneesmiddel om te voorkomen dat uw kind ernstige RSV-ziekte krijgt.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Uw kind dient geen SYNAGIS te krijgen

 • wanneer hij/zij ooit eerder een allergische (overgevoeligheids-) reactie heeft vertoond op het werkzame bestanddeel van SYNAGIS (palivizumab) of op één van de andere bestanddelen van SYNAGIS (zie een volledige lijst van bestanddelen in rubriek 6).

Wees extra voorzichtig met SYNAGIS

 • wanneer uw kind zich niet goed voelt. U dient uw arts te vertellen wanneer uw kind zich niet goed voelt, het kan zijn dat het gebruik van SYNAGIS uitgesteld moet worden.
 • wanneer uw kind een bloedingsziekte heeft, aangezien SYNAGIS gewoonlijk in de dij wordt geïnjecteerd.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties van SYNAGIS met andere geneesmiddelen bekend. Toch dient u uw dokter te vertellen welke geneesmiddelen uw kind op dit moment gebruikt, voordat begonnen wordt met SYNAGIS.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Aanwijzingen voor een juist gebruik

Hoe vaak krijgt mijn kind SYNAGIS?

SYNAGIS dient één keer per maand in een dosis van 15 mg/kg lichaamsgewicht aan uw kind gegeven te worden, zolang het risico van een RSV-infectie bestaat. Voor een optimale bescherming van uw kind is het noodzakelijk uw dokter om advies te vragen over wanneer u moet terugkomen voor de volgende doseringen van SYNAGIS.

Als uw kind een hartoperatie (cardiale bypass-operatie) moet ondergaan, kan het zijn dat hij of zij na de operatie een extra dosis SYNAGIS toegediend krijgt. Daarna kan uw kind het originele injectieschema weer vervolgen.

Hoe krijgt mijn kind SYNAGIS toegediend?

SYNAGIS zal aan uw kind worden toegediend via een injectie in een spier, meestal in de zijkant van de dij.

Wat moet u doen als u het idee heeft dat uw kind ziek is geworden terwijl het met SYNAGIS werd behandeld?

Als uw kind ziek wordt, neem dan direct contact op met uw dokter.

Wat moet u doen als uw kind een injectie SYNAGIS heeft gemist?

Als uw kind een injectie heeft gemist, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw dokter. Iedere injectie SYNAGIS helpt uw kind gedurende één maand te beschermen. Daarna is een nieuwe injectie noodzakelijk.

Als u nog vragen heeft over het toedienen van dit geneesmiddel aan uw kind, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan SYNAGIS bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens het gebruik van SYNAGIS?

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):

 • koorts;
 • nervositeit;
 • roodheid of zwelling op de plaats van injectie;
 • diarree.

Soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers):

 • verkoudheid;
 • hoesten;
 • een loopneus;
 • een piepende ademhaling;
 • overgeven;
 • uitslag;
 • pijn;
 • virale infectie;
 • bloeding;
 • zwakte;
 • verstopping;
 • slaperigheid;
 • overactiviteit;
 • een afname van het aantal witte bloedcellen;
 • een stijging in leverfunctietests, waar te nemen bij bloedonderzoek;
 • infectie van de bovenste luchtwegen.

Niet bekend (hoe vaak het voorkomt kan niet worden geschat):

 • toevallen;
 • verlaagd aantal bloedplaatjes (cellen die nodig zijn voor bloedstolling);
 • het tijdelijk stoppen van de ademhaling of andere ademhalingsproblemen;
 • ernstige allergische reacties (dit soort reacties kunnen levensbedreigend of fataal zijn).

Wat moet u doen als er bijwerkingen optreden?

Als uw kind last krijgt van bijwerkingen na toediening van SYNAGIS, moet u contact opnemen met uw arts. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als u een bijwerking opmerkt die niet in deze bijsluiter is vermeld, neem dan contact op met uw arts.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik SYNAGIS niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket.

Bewaren in de koelkast (bij 2°C – 8°C).

Na bereiding binnen 3 uur gebruiken.

Niet in de vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK