Telfast 180 mg, omhulde tabletten

ATC-Code
R06AX
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Medcor Pharmaceuticals
Verdovend Nee
Psychotrope Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Medcor Pharmaceuticals

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Telfast 180 mg bevat fexofenadine hydrochloride, dat behoort tot de geneesmiddelengroep met de naam antihistaminica. Antihistaminica verzachten de symptomen van allergische reacties, zoals hooikoorts en netelroos.

Telfast 180 mg verlicht de symptomen van netelroos zoals huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (galbulten). Telfast 180 mg is bestemd voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 als u allergisch (overgevoelig) bent voor fexofenadine of voor één van de andere bestanddelen van Telfast 180 mg (zie rubriek 6).

Wees extra voorzichtig met Telfast 180 mg
  • als u problemen met uw lever of nieren heeft
  • als u een probleem met uw hart heeft of heeft gehad, omdat dit type geneesmiddel een snelle of onregelmatige hartslag kan veroorzaken
  • als u bejaard bent

Als één van het bovenstaande op u van toepassing is of als u niet zeker bent, raadpleeg dan uw arts voordat u Telfast 180 mg inneemt.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Geneesmiddelen tegen maagklachten die aluminium of magnesium bevatten, kunnen invloed hebben op de werking van Telfast 180 mg. Zij verminderen de hoeveelheid fexofenadine die in het lichaam wordt opgenomen. Het wordt daarom aangeraden dat u ongeveer 2 uur wacht tussen het innemen van Telfast 180 mg en uw geneesmiddel tegen maagklachten.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Neem Telfast 180 mg niet in wanneer u zwanger bent, tenzij uw arts dit heeft aanbevolen.

Telfast 180 mg wordt niet aanbevolen voor vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Telfast 180 mg invloed heeft op uw rijvaardigheid of op uw vermogen om machines te bedienen. U moet echter controleren of de tabletten u niet slaperig of duizelig maken, voordat u gaat rijden of machines gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Telfast 180 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

De aanbevolen dosis is 1 tablet (180 mg) per dag.

Neem uw tablet in met water.

Uw arts bepaalt hoe lang de behandeling moet worden voortgezet.

Wat u moet doen als u meer van Telfast 180 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u te veel tabletten hebt ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of met de dichtstbijzijnde eerste hulp post. De symptomen van een overdosis in volwassenen zijn duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid en een droge mond.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Telfast 180 mg in te nemen

Als u een dosis vergeten bent, neem deze dan alsnog in, maar neem in totaal niet meer dan één tablet per dag.

Als u stopt met het innemen van Telfast 180 mg

Als u stopt, zal het effect van Telfast 180 mg afnemen en kunnen de symptomen van netelroos terugkomen.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Telfast 180 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts en stop met het innemen van Telfast 180 mg als u last krijgt van een opgezwollen gezicht, lippen, tong of keel en van moeilijkheden met ademen. Dit kunnen tekenen zijn van een ernstige allergische reactie.

Bijwerkingen die vaak voorkomen (komen voor in minder dan 1 op 10, maar in meer dan 1 op 100 mensen): hoofdpijn, sufheid, misselijkheid en duizeligheid

Bijwerkingen die soms voorkomen (komen voor in minder dan 1 op 100, maar in meer dan 1 op 1.000 mensen): vermoeidheid

Andere bijwerkingen die kunnen optreden, maar waarvan niet bekend is hoe vaak deze voorkomen, zijn: jeuk, huiduitslag, galbultjes, ernstige allergische reacties die opzwelling van het gezicht, lippen, tong of keel kunnen veroorzaken, kortademigheid, plotselinge roodheid van gezicht en hals, pijn op de borst, slapeloosheid, nervositeit, slaapproblemen of nachtmerries/overmatig dromen, snelle of onregelmatige hartslag en diarree

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Telfast 180 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na ‘Niet te gebruiken na’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

  • Het werkzame bestanddeel is fexofenadine hydrochloride. Elke tablet Telfast 180 mg bevat 180 mg fexofenadine hydrochloride.
  • De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Tabletkern: microkristallijne cellulose, gepregelatineerd maïszetmeel, croscarmellose-natrium, magnesiumstearaat; Omhulling van de tablet: hydroxypropylmethylcellulose, povidon, titaandioxide (E171), colloidaal siliciumdioxide, macrogol 400, ijzeroxide (E172).
Hoe ziet Telfast 180 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De omhulde tabletten zijn perzikkleurig, omhuld en hebben een capsule-achtige vorm. De tabletten zijn verpakt in blauwe of witte, ondoorschijnende blisterverpakkingen in kartonnen doosjes.

Telfast 180 mg, omhulde tabletten zijn verpakt in doosjes van 20 tabletten (in blisterverpakkingen à 10 tabletten).

Registratiehouder / ompakker

Medcor Pharmaceuticals B.V., Ketelmeerstraat 140-144, 8226 JX Lelystad.

Fabrikant

Aventis Pharma Deutschland GmbH, Bruningstrasse 50, D-65926 Frankfurt am Main, Duitsland.

Sanofi-synthelabo Ltd., Edgefield Avenue, Fawdon, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear NE3 3TT, Verenigd Koninkrijk.

In het register ingeschreven onder

Telfats 180 mg, omhulde tabletten

RVG 113351//21625 L.v.h.: Portugal

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2013.

…/01

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.