Transulose, pasta voor oraal gebruik

ATC-Code
A06AD61
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Pharmasearch
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Mittel gegen obstipation
Farmacologische groep Mittel gegen obstipation
Chemische groep Osmotisch wirkende laxanzien
Stof Lactulose, kombinationen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pharmasearch

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelen die worden gebruikt bij obstipatie worden 'osmotische laxeermiddelen' genoemd.

TRANSULOSE verzacht de ontlasting en vergroot de hoeveelheid water die zich bevindt in het deel van de darm dat colon (dikke darm) wordt genoemd.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van verschijnselen van obstipatie bij volwassenen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem TRANSULOSE niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor dit geneesmiddel of voor één van de bestanddelen,
 • als u een chronische ontsteking van de darmen en het colon hebt, zoals ulceratieve rectocolitis, ziekte van Crohn,
 • als u lijdt aan een ernstige zwelling van de dikke darm (toxisch megacolon),
 • als u een gedeeltelijke of totale blokkade van het spijsverteringskanaal hebt,
 • als u een perforatie van het spijsverteringskanaal hebt of zou kunnen hebben,
 • als u buikpijn hebt.

Licht bij twijfel uw arts of apotheker in.

Wees extra voorzichtig met TRANSULOSE

VOOR DE BEHANDELING VAN OBSTIPATIE; GEEN LANGDURIG GEBRUIK (LANGER DAN 8 DAGEN) ZONDER MEDISCH ADVIES.

 • Gebruik TRANSULOSE niet bij kinderen, omdat dit product alleen bij volwassenen is onderzocht.
 • Als u een verhoogd risico hebt op een elektrolytische aandoening (bv. als u een nier- of leverziekte hebt, of als u een geneesmiddel gebruikt dat de urineproductie verhoogt), omdat TRANSULOSE diarree kan veroorzaken waardoor het risico van een disbalans toeneemt.
 • als u moet blijven liggen, of als u problemen hebt met slikken, omdat de paraffine in TRANSULOSE dan in de longen terecht kan komen en de longziekte lipoïd pneumonie kan veroorzaken.

Incidentele obstipatie

Dit kan komen doordat er onlangs iets is veranderd in uw levensstijl (bv. een reis). Het geneesmiddel kan gedurende korte tijd helpen.

U moet contact opnemen met een arts:

 • als obstipatie die onlangs is ontstaan niet door een verandering in de levensstijl kan worden verklaard,
 • als u last hebt van obstipatie die gepaard gaat met pijn, koorts, opgezwollen buik.

Chronische obstipatie (langdurige obstipatie)

Dit kan twee verschillende oorzaken hebben:

 • een ziekte van de darmen waarvoor medische zorg nodig is;
 • of een disbalans van de darmfunctie als gevolg van een voedingsgewoonte of de levensstijl.

De behandeling is voornamelijk gebaseerd op:

 • meer groenten (bladgroenten, rauwkost, volkorenbrood, fruit),
 • meer water en vruchtensap drinken,
 • meer lichaamsbeweging (sporten, wandelen),
 • defecatiereflextherapie (om ontlasting te krijgen),
 • soms het toevoegen van extra zemelen (granen of andere graanproducten) aan de voeding.

Vanwege het risico van inademing in de luchtpijp is voorzichtigheid geboden bij de toediening van paraffine aan personen die liggen of die slikproblemen hebben.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Omdat in TRANSULOSE paraffine zit, kan door langdurig gebruik de absorptie van in vetten oplosbare vitaminen (A, D, E, K) afnemen.

Inname van TRANSULOSE met voedsel en drank

Door langdurig gebruik van TRANSULOSE kan de absorptie van in vetten oplosbare vitaminen (A, D, E, K) afnemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Als u zwanger bent, is het beter geen TRANSULOSE te gebruiken omdat er geen informatie beschikbaar is over het gebruik tijdens de zwangerschap. Als u tijdens de behandeling zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. Hij of zij kan beslissen of u al dan niet met de behandeling kunt doorgaan.

Borstvoeding

U kunt borstvoeding geven terwijl u TRANSULOSE gebruikt, maar vraag advies aan uw arts of apotheker voordat u met dit geneesmiddel begint.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

TRANSULOSE heeft geen invloed op uw vermogen om voertuigen te besturen of machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van TRANSULOSE

Dit product bevat aspartaam (E951): bron van fenylalanine.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Bestemd voor volwassenen.

Volg bij het gebruik van TRANSULOSE nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 's avonds een enkele dosis: 1 tot 3 maatlepels TRANSULOSE innemen.

Pas het aantal maatlepels aan uw symptomen aan. Het effect van TRANSULOSE wordt gewoonlijk 6 tot 8 uur na toediening waargenomen.

Als u geen verbetering bemerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als er diarree optreedt, verminder dan de hoeveelheid TRANSULOSE die u inneemt. Als de diarree niet stopt, stop dan met het gebruik van TRANSULOSE en neem contact op met uw arts.

Als u de indruk hebt dat de werking van TRANSULOSE te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.

Gebruik de meegeleverde maatlepel voor het innemen van TRANSULOSE. Neem TRANSULOSE niet in terwijl u ligt of vlak voordat u naar bed gaat.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de symptomen.

Wat u moet doen als u meer van TRANSULOSE heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem direct contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten TRANSULOSE in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan TRANSULOSE bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

 • Opgezwollen gevoel, semivloeibare ontlasting. Deze effecten kunnen bij aanvang van de therapie optreden, maar verdwijnen gewoonlijk na aanpassing van de dosering.
 • Jeuk, anale pijn en een matig gewichtsverlies.
 • Paraffineolie kan anale lekkage veroorzaken en soms perianale irritatie (irritatie rondom de anus).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik TRANSULOSE niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de pot na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 30 ºC.

Na eerste opening niet langer dan 4 weken bewaren.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

De werkzame bestanddelen zijn:

Elke 100 g mondpasta bevat 35,00 g lactulose, 42,91 g paraffineolie en 21,45 g vaseline. Elke maatlepel (5 ml) bevat 1,75 g lactulose, 2,15 g paraffineolie en 1,07 g vaseline.

De andere bestanddelen zijn: aspartaam (E 591), cholesterol, melkzuur, bixineolie, mandarijnolie, citroenolie en zoete sinaasappelolie.

TRANSULOSE is een gele tot oranjegele, niet doorschijnende, glanzende pasta die via de mond moet worden ingenomen.

Het product is verkrijgbaar in een pot van 150 g, met een maatlepel (5 ml).

Een afgestreken maatlepel (5 ml) bevat 1,75 g lactulose, 2,15 g paraffineolie en 1,07 g vaseline.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Pharmasearch Ltd

IDA Industrial Estate,

Dublin Road,

Loughrea, Co. Galway

Ierland

Fabrikant

Laboratoires Chemineau

93 route de Monnaie – BP 16 F 37210 Vouvray

Frankrijk

In het register ingeschreven onder RVG-nummer 32393

Dit geneesmiddel is onder de volgende namen in lidstaten van de EEA geregistreerd:

Frankrijk: MILAXULOSE

België: TRANSULOSE

Italië: TRANSULOSE

Luxemburg: TRANSULOSE

Nederland: TRANSULOSE

Portugal: MELAXOSE

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2009.

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.