Advertentie

Auteur: Biologische Heilmittel Heel


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Traumeel® H crème is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Verpakking met 50 g crème.

Patiënteninfo Traumeel H crème - 2012.doc 1 26-06-12

Tenzij anders voorgeschreven:

2 maal daags (’s morgens en ’s avonds) de crème op de pijnlijke plekken aanbrengen en licht inmasseren. Zo nodig tot maximaal 6 maal daags.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Traumeel® H crème heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Traumeel® H crème heeft gebruikt, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Traumeel® H crème bent vergeten in te nemen:

Gebruik nooit een dubbele dosis van Traumeel® H crème om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Traumeel® H crème wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Patiënteninfo Traumeel H crème - 2012.doc 2 26-06-12

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Traumeel® H crème niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Traumeel® H crème niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Traumeel® H crème:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Traumeel® H crème moet zijn.

Gebruik van Traumeel® H crème in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Traumeel® H crème in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van Traumeel® H crème geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Indien bewaard zoals aanbevolen is een éénmaal aangebroken verpakking nog 12 maanden houdbaar.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Traumeel® H crème niet na de datum op de verpakking na “EXP”.

Anvullende Informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; http://www.cbg‐meb.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in

Patiënteninfo Traumeel H crème - 2012.doc 3 26-06-12

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK