TriAnal, zetpillen

ATC-Code
C05AA
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Will Pharma
Verdovend Nee
Psychotrope Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Will Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

triAnal zalf en zetpillen bevatten twee werkzame stoffen die triamcinolonacetonide en lidocaïnehydrochloride-monohydraat heten.

 • Triamcinolonacetonide behoort tot de groep geneesmiddelen die corticosteroïden (bijnierschorshormonen) worden genoemd. Het heeft een ontstekingsremmende werking.
 • Lidocaïnehydrochloride-monohydraat is een locaal werkend pijnstillend middel dat plaatselijk een ongevoeligheid veroorzaakt.

triAnal wordt gebruikt voor de behandeling van pijn en jeuk, veroorzaakt door aambeien. Volg bij de behandeling steeds het advies van de arts.

Volg bij het gebruik van triAnal nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

triAnal zalf: 1-3 maal daags aanbrengen, bijvoorbeeld 's morgens en 's avonds en na elke ontlasting. triAnal zetpillen: 1-2 maal daags in de anus inbrengen.

triAnal niet langer dan 3 weken na elkaar gebruiken.

Omdat triamcinolonacetonide een vrij sterk werkend corticosteroïd is, mag per week niet meer dan 1 tube zalf (30 g) of niet meer dan 1 verpakking zetpillen (12 stuks) worden gebruikt.

Was steeds vóór het gebruik de handen en de te behandelen plaats.

triAnal zalf voor rectaal gebruik:

De zalf dun aanbrengen op de geïrriteerde zone. Bij inwendige aambeien de zalf met behulp van de inbrenghuls (canule) in het rectum inbrengen. Schroef daarvoor de canule op de tube; breng de canule voorzichtig in de anus en druk wat zalf uit de tube, terwijl u de canule terugtrekt.

triAnal zetpillen:

Haal de zetpil uit de plastic omhulling. Ga bij voorkeur op de zij liggen met het onderste been gestrekt en het bovenste been opgetrokken. De zetpil langzaam in de anus brengen en, zo mogelijk, 5 tot 10 minuten blijven liggen om te voorkomen dat de zetpil er weer uitkomt.

Het inbrengen van de zetpil gaat gemakkelijker als u het einde van de zetpil in water of slaolie doopt.

Na het gebruik van triAnal zalf of zetpillen de handen wassen met zeep.

Wat u moet doen wanneer u meer van triAnal heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u te veel van triAnal heeft gebruikt neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer triAnal langdurig wordt gebruikt kunnen ziekteverschijnselen optreden. Deze zijn dan het gevolg van opname in het bloed van de bestanddelen van triAnal. Symptomen kunnen zijn: het opzwellen van het gezicht en misselijkheid. Er zijn geen gevallen van overdosering bekend.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten triAnal te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van triAnal

Alleen na langdurig gebruik van grote hoeveelheden is het raadzaam de behandeling geleidelijk te verminderen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor triamcinolonacetonide, lidocaïnehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van triAnal.
 • wanneer een infectie in de endeldarm (het rectum) bestaat, veroorzaakt door virussen, bacteriën of pathogene schimmels.

Wees extra voorzichtig met triAnal zalf voor rectaal gebruik en zetpillen :

 • In geval van anale fissuren, moet dit geneesmiddel met voorzichtigheid gebruikt worden, omdat een behandeling met corticosteroiden de littekenvorming zou kunnen vertragen.
 • Als u een andere behandeling op basis van een derivaat van cortisone gebruikt.

Langdurig gebruik zou de verschijnselen van een ernstigere ziekte kunnen vertragen.

- De behandeling moet van korte duur zijn en mag niet langer dan 3 opeenvolgende weken duren. Indien een nieuwe behandeling noodzakelijk is, dan moet een cortisonevrije periode van tenminste twee weken gerespecteerd worden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Bij gelijktijdig gebruik van bepaalde ontstekingsremmende middelen, de zg. corticosteroïden, is het verstan- dig met de arts te overleggen. Triamcinolonacetonide is een vrij sterk werkend corticosteroïd.

Informeer uw arts of apotheker indien u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap:

Over lidocaïne zijn geen aanwijzingen voor schadellijke effecten tijdens de zwangerschap bekend. Bij de mens zijn tot nu toe geen duidelijke aanwijzingen voor schadelijke effecten van corticosteroïden (triamcinolon) bij lagere dosissen op de ongeboren baby waargenomen. Hoewel de gegevens met betrekking tot de toepassing tijdens de zwangerschap beperkt zijn, kan het gebruik van triAnal overwogen worden tijdens de zwangerschap indien uw arts dit noodzakelijk acht en mits triAnal kortdurend en op een klein huidoppervlak (ingeval van de zalf) wordt toegepast.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Lidocaïne gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Van triamcinolon is niet bekend in welke mate het overgaat in de moedermelk, hoewel corticosteroïden in kleine hoeveelheden worden uitgescheiden in de moedermelk. Gezien de lage blootstelling aan beide stoffen bij normaal gebruik, kan triAnal tijdens de borstvoeding kortdurend en op een klein huidoppervlak (ingeval van de zalf) worden toegepast, indien uw arts dit noodzakelijk acht.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Na gebruik van de aanbevolen dosering is er geen effect te verwachten op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan triAnal bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Huid en onderhuidaandoeningen:

 • Zeldzame overgevoeligheidsreacties (zwelling en uitslag van de huid en van het slijmvlies op de plaats van de behandeling): stop dan de behandeling.
 • Licht gevoel van branderigheid; jeuk;.
 • In geval van langdurig gebruik kan het slijmvlies broos worden.
 • Vertraging van de littekenvorming.

Algemene aandoeningen

 • In geval van langdurig of overmatig gebruik kunnen de werkzame bestanddelen een uitwerking op het hele organisme hebben.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u triAnal voor rectaal gebruik / triAnal zetpillen triAnal buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik triAnal niet na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking ( tube (zalf), de blister (zetpil) of het doosje) na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de vermelde maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat triAnal

 • De werkzame bestanddelen zijn triamcinolonacetonide en lidocaïnehydrochloride-monohydraat Eén gram zalf bevat 0,25 mg triamcinolonacetonide en 50 mg lidocaïnehydrochloride-monohydraat. Eén zetpil bevat 0,50 mg triamcinolonacetonide en 50 mg lidocaïnehydrochloride-monohydraat.
 • De andere bestanddelen zijn:triAnal zalf: vloeibare paraffine en polyethyleen. triAnal zetpillen: middelketen-triglyceriden en vast vet.

Hoe ziet triAna l er uit en wat is de inhoud van de verpakking

triAnal is beschikbaar in de vorm van zalf en zetpillen.

triAnal zalf is verpakt in een gecoate, aluminium tube à 30 gram. Deze tube is samen met een canule verpakt in een cartonnen doosje.

triAnal zetpillen zijn verpakt in PVC/PE folie. 12 zetpillen zijn verpakt in een cartonnen doosje.

Registratiehouder en fabrikant  
Registratiehouder:  
WILL-PHARMA  
Wilgenlaan, 5  
1161 JK Zwanenburg  
Nederland  
Fabrikant:  
triAnal zalf: triAnal zetpillen:
Qualiphar NV Haupt-Parma Amareg GmbH
Rijksweg 9 Donaustaufer Str. 378
B-2880 Bornem 93055 Regensburg
België Duitsland

triAnal zalf is in het register ingeschreven onder RVG 06855. triAnal zetpillen is in het register ingeschreven onder RVG 06856.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2009

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.