Trisequens, filmomhulde tablet

ATC-Code
G03FB05
Trisequens, filmomhulde tablet

Novo Nordisk

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Progestagenen en oestrogenen in combinatie

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Novo Nordisk

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Trisequens is een zogenoemde hormoonsuppletietherapie (HST). Het bevat twee soorten vrouwelijk hormoon: oestrogeen en progestageen. Dit middel is bedoeld voor vrouwen na de overgang die tenminste 6 maanden geen natuurlijke menstruatie meer hebben gehad.

Trisequens wordt gebruikt voor:

Verlichting van klachten na de overgang

Tijdens de overgang neemt de hoeveelheid oestrogenen in het vrouwelijk lichaam sterk af. Hierdoor kunt u klachten krijgen als een warm gevoel in het gezicht, de hals en de borst (‘opvliegers’). Trisequens verlicht deze klachten na de overgang. U krijgt dit middel alleen voorgeschreven als uw klachten belangrijke beperkingen geven in het dagelijks functioneren.

Ter voorkoming van botontkalking

Na de overgang kunnen sommige vrouwen broze botten krijgen (osteoporose). Uw arts zal de verschillende behandelingen met u bespreken.

Als u een verhoogd risico heeft op botbreuken als gevolg van botontkalking en andere middelen zijn voor u niet geschikt, dan kunt u Trisequens gebruiken om botontkalking na de overgang te voorkomen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Medische voorgeschiedenis en regelmatige controle

Het is belangrijk de risico’s van hormoonsuppletietherapie (HST) af te wegen tegen de voordelen alvorens te beginnen met dit middel of te besluiten hiermee door te gaan.

Er is beperkte ervaring met het behandelen van vrouwen met een vroegtijdige menopauze (door problemen met de eierstokken of na een operatie). Als u een vroegtijdige menopauze heeft, dan kunnen de risico’s van HST-gebruik anders zijn. Bespreek dit met uw arts.

Voordat u begint (of opnieuw begint) met HST, zal uw arts een aantal vragen stellen over uw medische voorgeschiedenis en die van uw familie. Het kan zijn dat uw arts besluit u lichamelijk te onderzoeken en, indien nodig, borstonderzoek en/of inwendig onderzoek uitvoert.

Wanneer u bent gestart met Trisequens, dan moet u regelmatig voor controle naar uw arts (ten minste eenmaal per jaar). Tijdens deze controles zult u de voor- en nadelen van het voortzetten van de behandeling bespreken.

Laat regelmatig een mammografie (röntgenfoto) maken, volgens het advies van uw arts.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Als één van de onderstaande situaties op u van toepassing is, mag u dit middel niet gebruiken. Als u twijfelt, overleg dan eerst met uw arts voordat de behandeling gestart wordt.

Gebruik dit middel niet:

 • als u borstkanker heeft of heeft gehad, of als borstkanker bij u vermoed wordt
 • als u een kwaadaardig gezwel heeft dat gevoelig is voor oestrogeen (bijv. een gezwel van het baarmoederslijmvlies), of als er een vermoeden is dat u dit heeft
 • als u vaginale bloedingen heeft waarvan de oorzaak niet is vastgesteld
 • als u abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie) heeft en u hiervoor nog niet wordt behandeld
 • als u een bloedstolsel in een ader (trombose) heeft of ooit heeft gehad, zoals in de benen (diepe veneuze trombose) of in de longen (longembolie)
 • als u een bloedstollingsziekte heeft (zoals proteïne C-, proteïne S-, of antitrombinedeficiëntie)
 • als u kort geleden een verstopping in een slagader heeft gehad of als u dit nu heeft, zoals een hartaanval, beroerte of angina pectoris (hevige pijn op de borst als gevolg van zuurstoftekort)
 • als u een leverziekte heeft of ooit heeft gehad en uw leverfunctie nog niet hersteld is
 • als u een aangeboren stoornis heeft in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (porfyrie)
 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Als u één van de bovenstaande aandoeningen voor het eerst krijgt terwijl u dit middel gebruikt, moet u direct stoppen met het gebruik en contact opnemen met uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voordat u begint met de behandeling, moet u uw arts inlichten als u last heeft of heeft gehad van één van de onderstaande aandoeningen, omdat deze kunnen terugkeren of verergeren tijdens de behandeling met dit middel. Als dit het geval is, moet u vaker langs uw arts voor controle:

 • een goedaardig gezwel in de baarmoeder (ook wel ‘vleesboom’ genoemd)
 • een afwijking waarbij het baarmoederslijmvlies zich ook op plaatsen buiten de baarmoeder bevindt (endometriose)
 • abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie)
 • een verhoogde kans op bloedstolsels (zie ‘Bloedstolsel in een ader (trombose)’)
 • een verhoogde kans op oestrogeengevoelige kanker (bijv. wanneer uw moeder, zus of grootmoeder borstkanker heeft gehad)
 • een verhoogde bloeddruk
 • een leveraandoening, zoals een goedaardig levergezwel
 • suikerziekte (diabetes)
 • galstenen
 • migraine of ernstige hoofdpijn
 • systemische lupus erythematodes (SLE; een bepaalde aandoening van het afweersysteem die op veel plaatsen in het lichaam kan voorkomen)
 • epilepsie
 • astma
 • een ooraandoening met gehoorverlies (otosclerose)
 • een verhoogd vetgehalte in uw bloed (triglyceriden)
 • vochtophoping als gevolg van hart- of nierproblemen.

Stop direct met het gebruik van dit middel en neem contact op met uw arts als één van de volgende situaties optreedt:

 • één van de aandoeningen onder ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’
 • gele verkleuring van de huid of het oogwit (geelzucht). Dit kan een teken zijn van een leveraandoening
 • een sterke stijging van uw bloeddruk (verschijnselen zijn o.a. hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid)
 • migraineachtige hoofdpijn die u voor het eerst krijgt
 • u raakt zwanger
 • u bemerkt tekenen van een bloedstolsel, zoals:
  • pijnlijke zwelling en roodheid van de benen
  • plotselinge pijn op de borst
  • moeite met ademhalen.

Voor meer informatie, zie ‘Bloedstolsel in een ader (trombose)’.

Let op: Trisequens is geen voorbehoedsmiddel. Als u minder dan 12 maanden geleden nog een menstruatie heeft gehad of u bent jonger dan 50 jaar, moet u wellicht nog steeds anticonceptiemiddelen gebruiken om zwangerschap te voorkomen. Vraag uw arts om advies.

HST en kanker

Abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie) en kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker)

Gebruik van HST met alleen oestrogeen verhoogt de kans op abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie) en kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker).

Het hormoon progestageen in dit middel beschermt tegen dit extra risico.

Tussentijds bloedverlies

Als u Trisequens gebruikt, krijgt u eenmaal per maand een bloeding (een zogeheten ‘onttrekkingsbloeding’). Als u naast uw maandelijkse bloeding ook tussentijdse bloedingen krijgt of kleine hoevelheden bloed verliest (“spotting”) en dit:

 • langer dan de eerste 6 maanden aanhoudt,
 • begint nadat u Trisequens al meer dan 6 maanden gebruikt
 • aanhoudt nadat u gestopt bent met Trisequens

dan moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw arts.

Borstkanker

Uit onderzoek is gebleken dat HST met oestrogeen-progestageencombinaties en wellicht ook met alleen oestrogeen, de kans op borstkanker vergroot. Dit extra risico is afhankelijk van de duur van de behandeling. Het verhoogde risico treedt op na een aantal jaren behandeling. Na het stoppen van de behandeling neemt het risico weer af en is na een aantal jaar (hooguit 5 jaar) niet meer verhoogd.

Vergelijking

Van de vrouwen tussen de 50 en 79 jaar die geen HST gebruiken, krijgen er in een periode van 5 jaar gemiddeld 9 tot 14 per 1000 borstkanker.

Onder vrouwen tussen de 50 en 79 jaar die meer dan 5 jaar HST met oestrogeen en progestageen gebruiken, zijn er tussen de 13 en 20 gevallen per 1000 gebruikers (d.w.z. 4 tot 6 extra gevallen per 1000).

Controleer regelmatig uw borsten. Neem contact op met uw arts als u enige verandering bemerkt, zoals:

 • vorming van kuiltjes in de huid
 • veranderingen van de tepel
 • knobbeltjes die u kunt zien of voelen.

Eierstokkanker

Eierstokkanker (ovariumkanker) is een zeldzame aandoening. Er is een lichte toename gemeld in het risico op eierstokkanker bij vrouwen die ten minste 5 tot 10 jaar HST gebruiken.

Van de vrouwen tussen de 50 en 69 jaar die geen HST gebruiken, krijgen er in een periode van 5 jaar gemiddeld 2 op de 1000 eierstokkanker. Onder de vrouwen die 5 jaar HST hebben gebruikt, zijn er 2 tot 3 gevallen per 1000 gebruikers (d.w.z. maximaal 1 extra geval per 1000).

HST en effecten op hart en bloedcirculatie

Bloedstolsel in een ader (trombose)

Vrouwen die HST gebruiken hebben een ongeveer 1,3 tot 3 maal grotere kans om een bloedstolsel in de aderen te krijgen dan vrouwen die geen HST gebruiken, in het bijzonder tijdens het eerste jaar van de behandeling.

Een bloedstolsel kan ernstig zijn en als het in de longen terecht komt, kan het leiden tot pijn op de borst, kortademigheid, flauwvallen en zelfs overlijden.

De kans op een bloedstolsel neemt toe naarmate u ouder wordt en als één van de onderstaande situaties op u van toepassing is. Informeer uw arts in de volgende gevallen:

 • u kunt langere tijd niet lopen als gevolg van een operatie, verwonding of ziekte (zie ook rubriek 3 ‘Als u een operatie moet ondergaan’)
 • u heeft ernstig overgewicht (BMI >30 kg/m2)
 • u heeft een afwijking in de bloedstolling waarvoor u langdurig geneesmiddelen moet gebruiken om bloedstolsels te voorkomen
 • een van uw naaste familieleden heeft ooit een bloedstolsel gehad in de benen, longen of een ander orgaan
 • u heeft systemische lupus erythematodes (SLE)
 • u heeft kanker.

Voor tekenen van een bloedstolsel, zie ‘Stop direct met het gebruik van dit middel en neem contact op met uw arts’.

Vergelijking

Van de vrouwen in de vijftig die geen HST gebruiken, krijgen er in een periode van 5 jaar gemiddeld 4 tot 7 op de 1000 een bloedstolsel.

Van de vrouwen in de vijftig die meer dan 5 jaar HST met oestrogeen en progestageen gebruiken, zijn er tussen de 9 en 12 gevallen op de 1000 (d.w.z. 5 extra gevallen per 1000).

Hartaandoening (hartaanval)

Er zijn geen aanwijzingen dat HST een hartaanval helpt voorkomen.

Vrouwen van boven de 60 jaar die HST met oestrogeen en progestageen gebruiken, hebben een iets grotere kans om een hartaandoening te krijgen dan vrouwen die geen HST gebruiken.

Beroerte

De kans op een beroerte is ongeveer 1,5 keer groter bij vrouwen die HST gebruiken dan bij vrouwen die geen HST gebruiken. Het aantal extra gevallen van beroerte als gevolg van HST neemt toe met een hogere leeftijd.

Vergelijking

Van de vrouwen in de vijftig die geen HST gebruiken, zullen er in een periode van 5 jaar gemiddeld 8 op de 1000 een beroerte krijgen. Onder vrouwen in de vijftig die HST gebruiken, zijn er in een periode van 5 jaar 11 gevallen van beroerte per 1000 gebruikers (d.w.z. 3 extra gevallen per 1000).

Andere aandoeningen

HST werkt niet ter voorkoming van geheugenverlies. Er zijn aanwijzingen dat er een grotere kans opgeheugenverlies is bij vrouwen die na hun 65e jaar beginnen met het gebruik van HST. Vraag uw arts om advies.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Trisequens nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft en kruidenmiddelen of natuurgeneesmiddelen.

Sommige geneesmiddelen verminderen de werking van Trisequens, waardoor u onregelmatige bloedingen kunt krijgen. Dit geldt voor:

 • middelen tegen epilepsie (zoals fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine)
 • middelen tegen tuberculose (zoals rifampicine, rifabutine)
 • middelen tegen een hiv-infectie (zoals nevirapine, efavirenz, ritonavir en nelfinavir)
 • kruidenmiddelen die sintjanskruid (Hypericum perforatum) bevatten.

Geneesmiddelen die ketoconazol (wordt gebruikt bij behandeling van bepaalde schimmelinfecties) bevatten, zorgen voor een versterkt effect van Trisequens.

Wanneer dit middel gelijktijdig wordt gebruikt met ciclosporine (een middel dat het afweersysteem onderdrukt) kan dit leiden tot verhoogde hoeveelheden van ciclosporine in het bloed.

Laboratoriumonderzoeken

Als uw bloed onderzocht wordt, moet u de arts of laborant vertellen dat u Trisequens gebruikt, omdat het invloed kan hebben op de resultaten van sommige onderzoeken.

Zwangerschap en borstvoeding

Trisequens is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij vrouwen na de overgang. Als u zwanger wordt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van Trisequens en neem contact op met uw arts.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

De tabletten kunnen met of zonder voedsel en drank ingenomen worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Trisequens heeft geen bekend effect op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Trisequens bevat lactosemonohydraat

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet goed verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit middel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts geeft u een zo laag mogelijke dosis om uw klachten te behandelen, voor een zo kort mogelijke periode. Bespreek het met uw arts als de dosis volgens u te hoog of juist te laag is.

Als u hiervoor al een sequentieel gecombineerd HST-middel (een 2-fasen middel met twee verschillende soorten tabletten of pleisters) gebruikte, moet u met Trisequens beginnen op de dag na de laatste tablet of pleister van uw huidige HST-middel, tenzij uw arts anders voorschrijft.

Als Trisequens het eerste HST-middel is dat u gaat gebruiken of als u eerst een continue gecombineerd HST-middel (één soort tabletten of pleisters voor 28 dagen) gebruikte, kunt u zelf beslissen welke dag u het beste uitkomt om te beginnen.

Neem één tablet per dag, iedere dag ongeveer op dezelfde tijd.

Elke verpakking bevat 28 tabletten:

Dag 1 – 12 Neem eerst 12 dagen één blauwe tablet per dag

Dag 13 – 22 Neem dan 10 dagen één witte tablet per dag

Dag 23 – 28 Neem tenslotte 6 dagen één rode tablet per dag

Neem de tabletten in met een glas water.

Zodra een verpakking op is, moet u de volgende dag zonder onderbreking doorgaan met een nieuwe verpakking.

Gewoonlijk doet zich een menstruatie-achtige bloeding voor gedurende de periode met de rode tabletten.

Zie: “Instructies voor het gebruik van de kalenderverpakking” achter in de bijsluiter voor meer informatie over het gebruik van de kalenderverpakking.

Als u een operatie moet ondergaan

Als u een operatie moet ondergaan, vertel dan aan de arts dat u Trisequens gebruikt. U moet ongeveer 4 tot 6 weken voor de operatie stoppen met het gebruik van dit middel om het risico op een bloedstolsel te verkleinen (zie rubriek 2, ’Bloedstolsel in een ader’). Vraag uw arts wanneer u weer kunt beginnen met het gebruik van dit middel.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer Trisequens heeft gebruikt dan nodig is moet u een arts of apotheker raadplegen. Van een overdosis Trisequens kunt u misselijk worden en gaan braken.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een individueel vergeten dosis in te halen. Als u bent vergeten uw tablet in te nemen op het gebruikelijke tijdstip, neem deze dan alsnog binnen de eerstvolgende 12 uur in. Als meer dan 12 uur verstreken zijn, ga dan de volgende dag door zoals gebruikelijk. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Nadat een tablet is vergeten, is er meer kans op doorbraakbloedingen en “spotting”.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u om welke reden dan ook uw behandeling met Trisequens zou willen stoppen, overleg dit dan met uw arts. Uw arts kan uitleggen wat de gevolgen zijn van het stopzetten van de behandeling en andere

mogelijkheden met u bespreken.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Overgevoeligheid/allergie (soms voorkomende bijwerking, bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten). Hoewel dit slechts soms voorkomt, kan overgevoeligheid/allergie optreden. Tekenen van overgevoeligheid/allergie kunnen bestaan uit één of meer van de volgende

symptomen: netelroos, jeuk, zwelling. In ernstige gevallen kunnen ook moeite met ademhalen, lage bloeddruk, bleke en koud aanvoelende huid, versnelde hartslag, duizeligheid en zweten voorkomen. Dit kunnen tekenen zijn van een anafylactische reactie/shock. Als u symptomen krijgt van een anafylactische reactie/shock, stop dan direct met het innemen van Trisequens en zoek medische hulp.

De volgende aandoeningen zijn vaker gemeld bij vrouwen die HST gebruikten dan bij vrouwen die geen HST nemen:

 • borstkanker
 • abnormale groei of kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie of -kanker)
 • eierstokkanker
 • bloedstolsel in een ader in de benen of longen (veneuze trombo-embolie)
 • hartaandoening
 • beroerte
 • mogelijk geheugenverlies wanneer met HST begonnen wordt na het 65e jaar.

Zie rubriek 2 voor meer informatie over deze bijwerkingen.

Bijwerkingen kunnen

 • zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
 • vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten)
 • soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten)
 • zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten)
 • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

De meest voorkomende bijwerkingen bij gebruik van Trisequens zijn:

Zeer vaak

 • Pijnlijke en gevoelige borsten
 • Onregelmatige vaginale bloedingen.

Vaak

 • Vaginale schimmelinfectie of ontsteking
 • Vochtophoping
 • Depressiviteit of toename van bestaande depressiviteit
 • Hoofdpijn, migraine of toename van bestaande migraine
 • Misselijkheid
 • Buikpijn, opgezette buik of onbehaaglijk gevoel in de buik
 • Rugpijn
 • Beenkrampen
 • Vochtophoping in de borsten of borstvergroting
 • Goedaardig gezwel van de baarmoeder of verergering of terugkeer ervan
 • Vochtophoping in de armen of benen
 • Gewichtstoename

Soms

 • Overgevoeligheid (allergische reactie)
 • Nervositeit
 • Ontsteking van de vaatwand van een bloedvat door een bloedstolsel
 • Winderigheid of opgeblazen gevoel
 • Haaruitval of overmatige haargroei in het gezicht of op het lichaam of acne
 • Jeuk
 • Netelroos
 • Geneesmiddel heeft geen effect

Zelden

 • Vorming van een bloedstolsel in een ader van de benen, longen of elders in het lichaam (trombose,

veneuze trombose, longembolie, zie HST en trombose in rubriek 2)

Zeer zelden

 • Baarmoederslijmvlieskanker
 • Algemene overgevoeligheidsreactie, zoals bijvoorbeeld een anafylactische reactie (ernstige, levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen) of shock (toestand met als kenmerken sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn)
 • Slapeloosheid
 • Angst
 • Afname of toename van het libido (seksuele lust)
 • Duizeligheid
 • Beroerte
 • Gezichtsstoornissen
 • Toename van hoge bloeddruk
 • Hartaanval
 • Slechte spijsvertering
 • Braken
 • Galblaasaandoeningen, galstenen, toename of terugkeer van galstenen
 • Verhoogde talgafscheiding (vettige en glanzende huid)
 • Huiduitslag
 • Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel en tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie
 • Abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie)
 • Jeuk in het vaginale en genitale gebied
 • Gewichtsafname
 • Verhoogde bloeddruk

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij andere HST-middelen:

 • Verschillende huidaandoeningen:
  • pigmentvlekken, met name in het gezicht en de nek, ook wel ‘zwangerschapsmasker’ genoemd (melasma)
  • pijnlijke blauwrode knobbels in de huid (erythema nodosum)
  • huiduitslag met cirkelvormige roodheid of blaren (erythema multiforme)

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en op de buitendoos na ´EXP´. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Niet in de koelkast bewaren.

De kalenderverpakking in de oorspronkelijke buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn estradiol en norethisteronacetaat

 • De blauwe filmomhulde tablet bevat: 2 mg estradiol (als hemihydraat).
 • De witte filmomhulde tablet bevat: 2 mg estradiol (als hemihydraat) en 1 mg norethisteronacetaat.
 • De rode filmomhulde tablet bevat: 1 mg estradiol (als hemihydraat).

De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, maïszetmeel, hydroxypropylcellulose, talk en magnesiumstearaat.

De filmomhulling (blauwe tabletten) bevat: hypromellose, talk, titaniumdioxide (E171), indigokarmijn (E132) en macrogol 400

De filmomhulling (witte tabletten) bevat: hypromellose, triacetine en talk.

De filmomhulling (rode tabletten) bevat: hypromellose, talk, titaniumdioxide (E171), rood ijzeroxide (E172) en propyleenglycol.

Hoe ziet Trisequens eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De filmomhulde tabletten zijn rond en hebben een diameter van 6 mm.

De blauwe tabletten zijn voorzien van de inscriptie NOVO 280.

De witte tabletten zijn voorzien van de inscriptie NOVO 281.

De rode tabletten zijn voorzien van de inscriptie NOVO 282.

Elke verpakking van 28 tabletten bevat 12 blauwe tabletten, 10 witte tabletten en 6 rode tabletten.

Beschikbare verpakkingsgrootten:

 • 1 x 28 filmomhulde tabletten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder vergunning::

Novo Nordisk B.V. Flemingweg 18

2408 AV Alphen aan den Rijn

Fabrikant:

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Denemarken

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Registratie:

Trisequens is in het register ingeschreven onder RVG 09812.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2012.

Instructies voor het gebruik van de kalenderverpakking

1. Stel de draaischijf in op de juiste dag

Draai de binnenste schijf, zodat de dag van de week tegenover het kleine plastic lipje komt te staan.

2. Hoe neemt u de eerste tablet:

Breek het plastic lipje en neem de eerste tablet uit de verpakking.

3. Iedere dag

Draai het transparante deksel één positie met de klok mee, zoals de pijl aangeeft. Neem de volgende tablet uit de verpakking.

Het transparante deksel kan pas verder worden gedraaid nadat de tablet uit het vakje is genomen.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.