Vertigoheel H druppels

Illustratie van Vertigoheel H druppels
Toelating Nederland
Producent Biologische Heilmittel Heel
Verdovend Nee

Vergunninghouder

Biologische Heilmittel Heel

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Vertigoheel H druppels is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

De druppels zijn verpakt in een flesje met een inhoud van 30 ml of 100 ml.

Patiënteninfo Vertigoheel H druppels - 2012.doc 1 26-06-12

Wanneer mag u Vertigoheel H druppels niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Vertigoheel H druppels niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Vertigoheel H druppels:

Dit geneesmiddel bevat 35 vol % ethanol (alcohol), d.w.z. max. 135 mg per dosis van 10 druppels, hetgeen overeenkomt met 3,5 ml bier, 1,5 ml wijn per dosis (uitgaande van respectievelijk 5 vol % en 12 vol % ethanol). Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Gebruik van Vertigoheel H druppels in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Echter, omdat het product 35 vol % ethanol (alcohol), d.w.z. max. 135 mg per dosis van 10 druppels bevat, hetgeen overeenkomt met 3,5 ml bier, 1,5 ml wijn per dosis, is voorzichtigheid geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Vertigoheel H druppels in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

3 maal daags 10 druppels. Bij acute klachten elke 30 tot 60 minuten, telkens 10 druppels innemen, maximaal 12 maal daags.

De druppels onverdund of met een beetje water innemen, even in de mond houden en daarna doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Vertigoheel H druppels heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Vertigoheel H druppels heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Patiënteninfo Vertigoheel H druppels - 2012.doc 2 26-06-12

Wat u moet doen wanneer u Vertigoheel H druppels bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Vertigoheel H druppels in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Vertigoheel H druppels wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van Vertigoheel H druppels geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Vertigoheel H druppels niet na de datum op de verpakking achter “EXP”.

Advertentie

Anvullende Informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; http://www.cbg‐meb.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in

Patiënteninfo Vertigoheel H druppels - 2012.doc 3 26-06-12

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Biologische Heilmittel Heel
Verdovend Nee

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.