Verzachtende Hoestsiroop met tijm Samenwerkende Apothekers, stroop

ATC-Code
R05CA10
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Samenwerkende Apothekers Nederland
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Respirationstrakt
Therapeutische groep Husten- und erkältungsmittel
Farmacologische groep Expektoranzien, exkl. kombinationen mit antitussiva
Chemische groep Expektoranzien
Stof Kombinationen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Samenwerkende Apothekers Nederland

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Bij hoest, om de keel en luchtwegen te verzachten.

Verzachtende hoestsiroop met tijm Samenwerkende Apothekers heeft bij hoest een verzachtend effect op de geïrriteerde slijmvliezen van de keel en luchtwegen.

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • bij diabetici
 • u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
SAMENWERKENDE APOTHEKERS NEDERLAND BV
Verzachtende hoestsiroop met tijm Samenwerkende Apothekers
RVG 03557
Module 1 – ALGEMENE GEGEVENS
Bijsluiter Part: 1.3.1 - 2 of 4

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Gelijktijdig gebruik van Verzachtende hoestsiroop naast andere middelen tegen hoest – zonder doktersadvies – wordt ontraden.
 • Deze siroop bevat 820 mg/ml saccharose. Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering, levert elke dosis 6,56 gram saccharose (van 6 maanden tot en met 11 jaar) of 12,3 gram saccharose (vanaf 12 jaar). Deze siroop is niet geschikt bij een erfelijke fructose intolerantie, glucose- galactose malabsorptie syndroom of sucrase-isomaltase deficiëntie. Saccharose kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Verzachtende hoestsiroop met tijm Samenwerkende Apothekers nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Tijdens zwangerschap en de periode dat u borstvoeding geeft, mag u dit geneesmiddel, voor zover bekend, zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:  
leeftijd per keer max. per 24 uur
6 mnd – 11 jaar 8 ml 4 keer
vanaf 12 jaar 15 ml 6 keer
 • Deze flacon heeft een kinderveilige sluiting. Om deze te openen moet de dop tijdens het opendraaien op de flacon worden geduwd.
 • De aangegeven dosis niet overschrijden.
SAMENWERKENDE APOTHEKERS NEDERLAND BV
Verzachtende hoestsiroop met tijm Samenwerkende Apothekers
RVG 03557
Module 1 – ALGEMENE GEGEVENS
Bijsluiter Part: 1.3.1 - 3 of 4
 • Neem (of geef) nooit de maximale dagdosis siroop in één keer, maar verspreid het innemen zo gelijkmatig mogelijk over de 24 uur.
 • Gebruik de bijgevoegde maatbeker om de juiste hoeveelheid siroop af te meten.
 • Niet rechtstreeks uit de flacon (laten) drinken.
 • Sluit de flacon na gebruik steeds goed.
 • Gebruik deze siroop maximaal 14 dagen achtereen. Neem, als de klachten aanhouden, contact op met uw apotheek of (huis-)arts.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Een keer vergeten Verzachtende hoestsiroop met tijm Samenwerkende Apothekers in te nemen, of aan uw kind te geven? Neem of geef dan alsnog de vergeten dosis. Bent u – of is uw kind – inmiddels aan de volgende dosis toe, sla dan de vergeten dosis over.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen kan voorkomen. Staak in dit geval het gebruik van de hoestsiroop en raadpleeg zonodig uw apotheek of (huis-)arts.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

De siroop is houdbaar tot de op de verpakking aangegeven uiterste gebruiksdatum.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "Niet te gebruiken na:". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

SAMENWERKENDE APOTHEKERS NEDERLAND BV
Verzachtende hoestsiroop met tijm Samenwerkende Apothekers
RVG 03557
Module 1 – ALGEMENE GEGEVENS
Bijsluiter Part: 1.3.1 - 4 of 4

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn: 10,4 mg anijsspiritus

Het extract van:

5,5 mg heemstwortel;

22 mg zoethoutwortel;

17 mg tijmkruid.

De andere stoffen in dit middel zijn: saccharose, methylparahydroxybenzoaat (E 218), eau des Carmes-essence, karamel (E 150) en water.

Hoe ziet Verzachtende hoestsiroop met tijm Samenwerkende Apothekers eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Verzachtende hoestsiroop van Samenwerkende Apothekers is verkrijgbaar in een flacon van 100 ml en 250 ml en voorzien van een maatbeker.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Samenwerkende Apothekers Nederland bv, Kralingseweg 201, 3062 CE Rotterdam

Fabrikant

Laboratoria Qualiphar N.V./S.A., Rijksweg 9, 2880 Bornem, België

Dit geneesmiddel staat in het register ingeschreven onder:

RVG 03557

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.