Advertentie

Auteur: Biologische Heilmittel Heel


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Viburcol H is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Verpakking met 6 of 12 zetpillen.

Patiënteninfo Viburcol H - 2012.doc 1 26-06-12

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor zuigelingen van 0 tot 1 jaar:

1 maal daags 1 zetpil. Zo nodig elk uur 1 zetpil, maximaal 2 zetpillen per dag.

Dosering voor kinderen van 1 tot 6 jaar:

2 maal daags 1 zetpil. Zo nodig elk uur 1 zetpil, maximaal 4 zetpillen per dag.

Dosering voor kinderen van 6 tot 12 jaar:

3 maal daags 1 zetpil. Zo nodig elk uur 1 zetpil, maximaal 6 zetpillen per dag.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Viburcol H heeft toegediend:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Viburcol H heeft toegediend, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Viburcol H bent vergeten in te brengen:

Dien nooit een dubbele dosis van Viburcol H toe om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Viburcol H wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Viburcol H niet gebruiken:

Viburcol H mag niet worden gebruikt bij overgevoeligheid voor kamille of voor andere composieten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Viburcol H:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Viburcol H moet zijn.

Gebruik van Viburcol H in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Gebruik van Viburcol H in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van Viburcol H geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Patiënteninfo Viburcol H - 2012.doc 2 26-06-12

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Viburcol H niet na de datum op de strips en de verpakking na “EXP”.

Anvullende Informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; http://www.cbg‐meb.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in

Patiënteninfo Viburcol H - 2012.doc 3 26-06-12

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK