Vidisic Carbogel 2 mg/g, ooggel

ATC-Code
S01XA20
Vidisic Carbogel 2 mg/g, ooggel

Dr. Fisher Farma

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere oogheelkundige

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Dr. Fisher Farma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Vidisic Carbogel is een steriele ooggel voor oogheelkundig gebruik. Vidisic Carbogel heeft bevochtigende eigenschappen en wordt door uw arts voorgeschreven om verschijnselen van de droge ogen te behandelen:

 • bij verminderde traanproductie
 • bij het syndroom van Sjögren (ziekte waarbij de traan- en speekselklieren chronisch ontstoken raken)
 • wanneer het oog niet gesloten kan worden door beschadiging van de oogleden of door zenuwverlammingen

Breng 1 druppel in het te behandelen oog aan al naar gelang de behoefte:

 • Leun met het hoofd achterover en kijk naar het plafond.
 • Plaats een vinger op de wang juist onder het te behandelen oog en trek het ooglid voorzichtig omlaag totdat een ‘V’-vormig zakje ontstaat tussen de oogbol en het onderste ooglid.
 • Laat een druppel in dit zakje vallen door licht te drukken op de tube. Let erop dat de punt van de tube niet in aanraking komt met het oog en de oogleden, omdat anders besmetting van de tube kan optreden. Sluit de tube na het indruppelen goed af. Uw arts zal u vertellen hoe lang u Vidisic Carbogel moet gebruiken. In geval u bemerkt dat Vidisic Carbogel te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Wat u moet doen wanneer u teveel van Vidisic Carbogel heeft gebruikt dan u zou mogen

Er zijn geen nadelige effecten bekend na toediening van teveel Vidisic Carbogel.

Als u teveel druppels Vidisic Carbogel heeft gebruikt en er treden toch bijwerkingen op, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Vidisic Carbogel te gebruiken

Neem nooit extra druppels van Vidisic Carbogel om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Vidisic Carbogel

Uw klachten kunnen terugkeren of verergeren. Onderbreek nooit het gebruik ervan zonder overleg met arts of apotheker.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Vidisic Carbogel niet:
 • wanneer u overgevoelig (allergisch) bent voor carbomeer of voor één van de andere bestanddelen van Vidisic Carbogel.
Wees extra voorzichtig met Vidisic Carbogel:
 • wanneer u contactlenzen draagt. Overleg vóór gebruik met de arts of u contactlenzen mag dragen tijdens de behandeling met Vidisic Carbogel. Zachte contactlenzen moeten vóór het indruppelen worden verwijderd en mogen pas na ongeveer 15 minuten weer in het oog worden aangebracht. Harde contactlenzen behoeven niet te worden verwijderd.
 • wanneer de irritatie van het droge oog aanhoudt of verergert. In dat geval moet het gebruik van Vidisic Carbogel worden gestopt en moet contact worden opgenomen met de arts.
Gebruik van Vidisic Carbogel samen met andere geneesmiddelen
 • als u ook andere oogdruppels gebruikt, is het aan te raden om na het indruppelen van de andere druppels 15 minuten te wachten met het aanbrengen van Vidisic Carbogel.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Zwangerschap

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder gevaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder gevaar worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en bediening van machines

Na inbrengen van de ooggel kan wazig zien vóórkomen waardoor het gezichtsvermogen gedurende korte tijd verminderd is. Als u last heeft van wazig zien, bestuur dan geen voertuigen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Vidisic Carbogel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Oogaandoeningen
 • Soms (0,1% tot 1%): wazig zien, branderigheid. Bovenstaande bijwerkingen zijn milde bijwerkingen van Vidisic Carbogel, die meestal na korte tijd vanzelf verdwijnen.
 • Zeer zelden (<0,01%): lokale over gevoeligheidsreacties kunnen incidenteel optreden.

Hoe bewaart u dit middel?

Vidisic Carbogel buiten bereik en zicht van kinderen houden. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Na opening niet langer dan 6 weken gebruiken.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Vidisic Carbogel niet meer na de datum op de verpakking achter „Exp.:“

Anvullende Informatie

Het werkzame bestanddeel is carbomeer. Dit is aanwezig in een concentratie van 2 mg per gram.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn cetrimide (conserveringsmiddel), natriumhydroxide, sorbitol en water voor injectie.

Hoe ziet Vidisic Carbogel er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Vidisic Carbogel 2 mg/g, ooggel is een heldere kleurloze gel. Het werkzame bestanddeel is carbomeer. Dit is aanwezig in een concentratie van 2 mg per gram.

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn cetrimide (conserveringsmiddel), natriumhydroxide, sorbitol en water voor injectie.

Vidisic Carbogel 2 mg/g, ooggel in verpakt in een kartonnen doos met 3 tubes à 10 gram.

Registratiehouder / Ompakker

Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC Lelystad

Fabrikant

Dr. Gerhard Mann Chem-Pharm Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173, D-13581 Berlijn, Duitsland

Vidisic Carbogel 2 mg/g, ooggel

RVG 111325// 14862 L.v.H.: Duitsland

BS 22011/02/2 februari 2012 (herziening: januari 2011)

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.