Vinceel H mond- en keelspray

Illustratie van Vinceel H mond- en keelspray
Toelating Nederland
Producent Biologische Heilmittel Heel
Verdovend Nee

Vergunninghouder

Biologische Heilmittel Heel

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Vinceel H mond‐en keelspray is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

De mond‐en keelsprayoplossing is verpakt in een flacon van 20 ml met doseerpompje.

Patiënteninfo Vinceel H mond- en keelspray - 2012.doc 1 02-10-12

Wanneer mag u Vinceel H mond‐en keelspray niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Vinceel H mond‐en keelspray niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Vinceel H mond‐en keelspray:

Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per dosis.

Gebruik van Vinceel H mond‐en keelspray in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Vinceel H mond‐en keelspray in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Vinceel H mond‐en keelspray is een spray voor lokaal gebruik. Voor gebruik dient de arm van de spraypomp in de mond of keelholte te worden gericht. Voor het eerste gebruik het pompje enkele malen indrukken. Aanbevolen wordt niet te inhaleren tijdens het vernevelen. Opgelet: niet in de ogen verstuiven.

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar:

Tenzij anders voorgeschreven, 1 of 2 vernevelingen in de mond of keelholte 3 tot 5 maal daags. Zo nodig om het kwartier 1 of 2 vernevelingen extra gedurende maximaal 2 uur.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Vinceel H mond‐en keelspray heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Vinceel H mond‐en keelspray heeft gebruikt, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Vinceel H mond‐en keelspray bent vergeten in te nemen:

Gebruik nooit een dubbele dosis van Vinceel H mond‐en keelspray in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Vinceel H mond‐en keelspray wordt gestopt:

Patiënteninfo Vinceel H mond- en keelspray - 2012.doc 2 02-10-12

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van Vinceel H mond‐en keelspray geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden. Gebruik de flacon mond‐en keelspray maximaal 6 maanden na openen.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Vinceel H mond‐en keelspray niet na de datum op de verpakking na “EXP”.

Advertentie

Anvullende Informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; http://www.cbg‐meb.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in

Patiënteninfo Vinceel H mond- en keelspray - 2012.doc 3 02-10-12

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Biologische Heilmittel Heel
Verdovend Nee

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.