VSM Kind 0-3 Chamodent druppels

Medikamio Hero Image

VSM Geneesmiddelen

Verdovend Psychotrope
Nee Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

VSM Geneesmiddelen

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

VSM Kind 0-3 Chamodent druppels is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toe- gepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Verpakking

De druppels worden verpakt in een flesje met een inhoud van 10 ml.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

  Kinderen Kinderen
  van 0 tot 1 van 1 tot 3
  jaar jaar
Bij acute Elk uur Elk uur
klachten 3 druppels, 6 druppels,
  max. 6 maal max. 6 maal
  per dag per dag
Als de 3 maal daags 3 maal daags
klachten 3 druppels 6 druppels
verminderen    

VSM Kind 0-3 Chamodent druppels bij voorkeur een half uur voor/na de maaltijd toedienen, even in de mond laten houden en dan laten doorslikken.

Als je merkt dat je kind nauwelijks reageert op VSM Kind 0-3 Chamodent druppels, of als er onverklaarbare klachten optreden, is het aan te raden je arts te raadplegen.

29701486-2_Chamodent_10ml_NL_GI 18.09.12 09:07 Seite 2

Wat moet je doen wanneer er te veel VSM Kind 0-3 Chamodent druppels zijn ingenomen?

Er zijn geen effecten te verwachten wanneer te veel VSM Kind 0-3 Chamodent druppels zijn ingenomen.

Wat moet je doen wanneer je vergeten bent VSM Kind 0-3 Chamodent druppels toe te dienen?

Wanneer je de druppels vergeten bent toe te dienen, laat dan geen extra dosis innemen, maar dien de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip toe.

Effecten die je kunt verwachten wanneer de behandeling met VSM Kind 0-3 Chamodent druppels wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten als je stopt met het toedienen van VSM Kind 0-3 Chamodent druppels.

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van VSM Kind 0-3 Chamodent druppels geen bijwerkingen bekend. Heb je het vermoeden dat er bij je kind wel bijwerkingen zijn opgetreden na inname van VSM Kind 0-3 Chamodent druppels, informeer dan je arts of apotheker.

Anvullende Informatie

Homeopathie is een geneeswijze die de mens in zijn geheel centraal stelt. Niet alleen de ziekte of de kwaal, maar de totale mens wordt behandeld (de zgn. holistische benadering). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de wetenschap dat ieder mens beschikt over een zelfgenezend vermogen. Bij ziekte zijn lichaam en/of geest uit balans. Een homeopathische behandeling stimuleert en activeert het natuurlijke, zelfherstellende vermogen, waardoor u uiteindelijk uzelf geneest.

De homeopathie komt voort uit de gedachte dat het gelijke met het gelijke kan worden genezen. Dit wordt ook wel het “similia principe” genoemd. Dat wil zeggen dat een ziek persoon kan worden behandeld met een stof, die bij een gezond mens dezelfde ziekteverschijnselen oproept als die bij een ziek persoon te zien zijn.

Milieu

Hoewel dit geneesmiddel niet of nauwelijks milieubelastend is, adviseren wij je toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denk bij het wegdoen van leeg verpak- kingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juni 2012.

Chamodent® druppels

10 ml

297 014 86-2 · C. 386 ©VSM Homeopathisch geneesmiddel

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.