Advertentie

Auteur: VSM Geneesmiddelen


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

VSM Kind 0-3 Cinababy druppels is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Verpakking

De druppels worden verpakt in een flesje met een inhoud van 10 ml.

Advertentie

Inhoudsopgave
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Anvullende Informatie

Hoe gebruikt u dit middel?

  Kinderen van
  0 tot 3 jaar
Bij acute klachten Elk uur 3 druppels,
  max. 6 maal per dag
Als de klachten 3 maal daags
verminderen 3 druppels

VSM Kind 0-3 Cinababy druppels bij voorkeur een half uur voor/na de maaltijd toedienen, even in de mond laten houden en dan laten doorslikken.

Als je merkt dat je kind nauwelijks reageert op VSM Kind 0-3 Cinababy druppels of als er onverklaarbare klachten optreden, is het aan te raden je arts te raadplegen.

Wat moet je doen wanneer er te veel VSM Kind 0-3 Cinababy druppels zijn ingenomen?

Er zijn geen effecten te verwachten wanneer te veel VSM Kind 0-3 Cinababy druppels zijn ingenomen.

29701489-2_Cinababy_10ml_NL_GI 19.09.12 13:01 Seite 2

Wat moet je doen wanneer je vergeten bent VSM Kind 0-3 Cinababy druppels toe te dienen?

Wanneer je de druppels vergeten bent toe te dienen, laat dan geen extra dosis innemen, maar dien de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip toe.

Effecten die je kunt verwachten wanneer de behandeling met VSM Kind 0-3 Cinababy druppels wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten als je stopt met het toedienen van VSM Kind 0-3 Cinababy druppels.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van VSM Kind 0-3 Cinababy druppels geen bijwerkingen bekend. Heb je het ver- moeden dat er bij je kind wel bijwerkingen zijn opgetreden na inname van VSM Kind 0-3 Cinababy druppels, informeer dan je arts of apotheker.

Anvullende Informatie

Homeopathie is een geneeswijze die de mens in zijn geheel centraal stelt. Niet alleen de ziekte of de kwaal, maar de totale mens wordt behandeld (de zgn. holistische benadering). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de wetenschap dat ieder mens beschikt over een zelfgenezend vermogen. Bij ziekte zijn lichaam en/of geest uit balans. Een homeopathische behandeling stimuleert en activeert het natuurlijke, zelfherstellende vermogen, waardoor je uiteindelijk jezelf geneest.

De homeopathie komt voort uit de gedachte dat het gelijke met het gelijke kan worden genezen. Dit wordt ook wel het “similia principe” genoemd. Dat wil zeggen dat een ziek persoon kan worden behandeld met een stof, die bij een gezond mens dezelfde ziekteverschijnselen oproept als die bij een ziek persoon te zien zijn.

Milieu

Hoewel dit geneesmiddel niet of nauwelijks milieubelastend is, adviseren wij je toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denk bij het wegdoen van leeg verpak- kingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juni 2012.

Cinababy® druppels

10 ml

297 014 89-2 · C. 387 ©VSM Homeopathisch geneesmiddel

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK