Auteur: VSM Geneesmiddelen


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

VSM Kind 0-6 Kindigest tabletten is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Verpakking

De tabletten worden verpakt in een tablet- flesje met een inhoud van 120 stuks.

Inhoudsopgave
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Anvullende Informatie

Hoe gebruikt u dit middel?

  Kinderen Kinderen
  van 0 tot 1 van 1 tot 6
  jaar jaar
Bij acute Elk uur Elk uur
klachten 1 tablet, max. 2 tabletten,
  6 tabletten max.
  per dag 12 tabletten
    per dag
Als de 4 maal daags 4 maal daags
klachten 1 tablet 2 tabletten
verminderen    

VSM Kind 0-6 Kindigest tabletten bij voor- keur een half uur voor/na de maaltijd in de mond uiteen laten vallen, even in de mond laten houden en dan laten doorslikken. Voor baby’s kun je de tabletten fijndruk- ken tussen twee schone lepeltjes.

29701539-2_Kindigest_120Tabl_NL_GI 19.09.12 13:13 Seite 2

Als binnen 3 dagen geen verbetering optreedt of de klachten zich dikwijls herha- len, doe je er goed aan je arts te raadplegen.

Wat moet je doen wanneer er te veel VSM Kind 0-6 Kindigest tabletten zijn ingenomen?

Er zijn geen effecten te verwachten wan- neer te veel VSM Kind 0-6 Kindigest tablet- ten zijn ingenomen.

Wat moet je doen wanneer je verge- ten bent VSM Kind 0-6 Kindigest tabletten toe te dienen?

Wanneer je de tabletten vergeten bent toe te dienen, laat dan geen extra dosis inne- men, maar dien de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip toe.

Effecten die je kunt verwachten wanneer de behandeling met VSM Kind 0-6 Kindigest tabletten wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten als je stopt met het toedienen van VSM Kind 0-6 Kindigest tabletten.

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van VSM Kind 0-6 Kindigest tablet- ten geen bijwerkingen bekend. Heb je het vermoeden dat er bij je kind wel bijwerkin- gen zijn opgetreden na inname van VSM Kind 0-6 Kindigest tabletten, informeer dan je arts of apotheker.

Anvullende Informatie

Homeopathie is een geneeswijze die de mens in zijn geheel centraal stelt. Niet alleen de ziekte of de kwaal, maar de totale mens wordt behandeld (de zgn. holistische benadering). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de wetenschap dat ieder mens beschikt over een zelfgenezend vermogen. Bij ziekte zijn lichaam en/of geest uit balans. Een homeopathische behandeling stimuleert en activeert het natuurlijke, zelfherstellende vermogen, waardoor je uiteindelijk jezelf geneest.

De homeopathie komt voort uit de gedachte dat het gelijke met het gelijke kan worden genezen. Dit wordt ook wel het “similia principe” genoemd. Dat wil zeggen dat een ziek persoon kan worden behandeld met een stof, die bij een gezond mens dezelfde ziekteverschijnselen oproept als die bij een ziek persoon te zien zijn.

Milieu

Hoewel dit geneesmiddel niet of nauwe- lijks milieubelastend is, adviseren wij je toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denk bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juni 2012.

Kindigest® tabletten

120 stuks

297 015 39-2 · C. 384 ©VSM Homeopathisch geneesmiddel

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK