VSM Kind 0-6 Tussikind siroop suikervrij | Nederland

VSM Kind 0-6 Tussikind siroop suikervrij

Producent: VSM Geneesmiddelen

Verdovend
Nee
Toelating Nederland

Alles om te weten

Vergunninghouder

VSM Geneesmiddelen

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

VSM Kind 0-6 Tussikind siroop suikervrij is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Verpakking

De siroop wordt verpakt in een flesje met een inhoud van 50 ml.

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van VSM Kind 0-6 Tussikind siroop suikervrij geen bijwerkingen bekend. Heb je het vermoeden dat er bij je kind wel bijwerkingen zijn opgetreden na inname van VSM Kind 0-6 Tussikind siroop suiker- vrij, informeer dan je arts of apotheker.

Anvullende Informatie

Homeopathie is een geneeswijze die de mens in zijn geheel centraal stelt. Niet alleen de ziekte of de kwaal, maar de totale mens wordt behandeld (de zgn. holistische benadering). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de wetenschap dat ieder mens beschikt over een zelfgenezend vermogen. Bij ziekte zijn lichaam en/of geest uit balans. Een homeopathische behandeling stimuleert en activeert het natuurlijke, zelfherstellende vermogen, waardoor je uiteindelijk jezelf geneest.

De homeopathie komt voort uit de gedachte dat het gelijke met het gelijke kan worden genezen. Dit wordt ook wel het “similia principe” genoemd. Dat wil zeggen dat een ziek persoon kan worden behandeld met een stof, die bij een gezond mens dezelfde ziekteverschijnselen oproept als die bij een ziek persoon te zien zijn.

Milieu

Hoewel dit geneesmiddel niet of nauwe- lijks milieubelastend is, adviseren wij je toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denk bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juni 2012.

Tussikind® siroop suikervrij

50 ml

297 015 42-2 · C. 754 ©VSM Homeopathisch geneesmiddel