VSM Kind 0-6 Tussikind tabletten

VSM Kind 0-6 Tussikind tabletten

VSM Geneesmiddelen

Verdovend
Nee

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

VSM Geneesmiddelen

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

VSM Kind 0-6 Tussikind tabletten is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Verpakking

De tabletten worden verpakt in een tablet- flesje met een inhoud van 120 stuks.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

  Kinderen Kinderen
  van 0 tot 1 van 1 tot 6
  jaar jaar
Bij de eerste Elk uur Elk uur
verschijnselen 1 tablet, 2 tabletten,
  max. max.
  6 tabletten 12 tabletten
  per dag per dag
Als de 3 maal daags 3 maal daags
klachten 1 tablet 2 tabletten
verminderen    

VSM Kind 0-6 Tussikind tabletten bij voor- keur een half uur voor/na de maaltijd in de mond uiteen laten vallen, even in de mond laten houden en dan laten doorslikken. Voor baby’s kun je de tabletten fijndrukken tussen twee schone lepeltjes.

Layoutcode

29701543-1_Tussikind_120Tabl_NL_GI 21.06.12 09:20 Seite 2

Layoutcode

Als je merkt dat je kind nauwelijks reageert op VSM Kind 0-6 Tussikind tabletten of als er onverklaarbare klachten optreden is het aan te raden je arts te raadplegen.

Wat moet je doen wanneer er te veel VSM Kind 0-6 Tussikind tabletten zijn ingenomen?

Er zijn geen effecten te verwachten wan- neer te veel VSM Kind 0-6 Tussikind tablet- ten zijn ingenomen.

Wat moet je doen wanneer je vergeten bent VSM Kind 0-6 Tussikind tabletten toe te dienen?

Wanneer je de tabletten vergeten bent toe te dienen, laat dan geen extra dosis inne- men, maar dien de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip toe.

Effecten die je kunt verwachten wanneer de behandeling met VSM Kind 0-6 Tussikind tabletten wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten als je stopt met het toedienen van VSM Kind 0-6 Tussikind tabletten.

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van VSM Kind 0-6 Tussikind tablet- ten geen bijwerkingen bekend. Heb je het vermoeden dat er bij je kind wel bijwer- kingen zijn opgetreden na inname van VSM Kind 0-6 Tussikind tabletten, informeer dan je arts of apotheker.

Anvullende Informatie

Homeopathie is een geneeswijze die de mens in zijn geheel centraal stelt. Niet alleen de ziekte of de kwaal, maar de totale mens wordt behandeld (de zgn. holistische benadering). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de wetenschap dat ieder mens beschikt over een zelfgenezend vermogen. Bij ziekte zijn lichaam en/of geest uit balans. Een homeopathische behandeling stimuleert en activeert het natuurlijke, zelfherstellende vermogen, waardoor je uiteindelijk jezelf geneest.

De homeopathie komt voort uit de gedachte dat het gelijke met het gelijke kan worden genezen. Dit wordt ook wel het “similia principe” genoemd. Dat wil zeggen dat een ziek persoon kan worden behandeld met een stof, die bij een gezond mens dezelfde ziekteverschijnselen oproept als die bij een ziek persoon te zien zijn.

Milieu

Hoewel dit geneesmiddel niet of nauwelijks milieubelastend is, adviseren wij je toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denk bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in

juni 2012.

Tussikind® tabletten

120 stuks

297 015 43-1 · C. 000 ©VSM Homeopathisch geneesmiddel

Layoutcode

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.