VSM Nitricum acidum D3 druppels

VSM Nitricum acidum D3 druppels

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie dat volgens het similia principe wordt toegepast.

Verpakking

De druppels worden verpakt in een bruin glazen flesje met een inhoud van 20 ml.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit homeopathisch geneesmiddel niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit homeopathisch geneesmiddel?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met dit homeopathisch geneesmiddel moet zijn.

Gebruik van dit homeopathisch geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank

Er zijn geen nadelige effecten te verwachten bij het gebruik van dit homeopathisch geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank.

Zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering. Echter, omdat het product 46 % (v/v) ethanol (alcohol), d.w.z. maximaal 128 mg per dosis van 10 druppels bevat, hetgeen overeenkomt met 3,2 ml bier of 1,3 ml wijn per dosis, is voorzichtigheid geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat dit homeopathisch geneesmiddel bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van dit homeopathisch geneesmiddel

Dit geneesmiddel bevat 46 % (v/v) ethanol (alcohol), d.w.z. maximaal 128 mg alcohol per dosis van 10 druppels, hetgeen overeenkomt met 3,2 ml bier of 1,3 ml wijn per dosis. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding

geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Gebruik van dit homeopathisch geneesmiddel in combinatie met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Tenzij anders voorgeschreven 3 maal daags 1 dosis.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

1 dosis = 10 druppels

Kinderen van 6 tot 12 jaar:

1 dosis = 5-7 druppels

Kinderen tot 6 jaar:

1 dosis = 2-5 druppels

De druppels bij voorkeur een half uur voor/na de maaltijd met wat water innemen, even in de mond houden en dan doorslikken. Bij aanhoudende klachten gedurende het gebruik van dit homeopathisch geneesmiddel is het aan te raden een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van dit homeopathisch geneesmiddel heeft ingenomen

Er zijn geen nadelige effecten te verwachten wanneer u te veel van dit homeopathisch geneesmiddel heeft ingenomen.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent dit homeopathisch geneesmiddel in te nemen

Wanneer u de dosis vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra dosis, maar neem de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met dit homeopathisch geneesmiddel wordt gestopt

Er zijn geen nadelige effecten te verwachten als u stopt met het gebruik van dit homeopathisch geneesmiddel.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathisch geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Heeft u het vermoeden dat er bij u wel bijwerkingen zijn opgetreden na inname van dit geneesmiddel informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Dit homeopathisch geneesmiddel buiten bereik en zicht van kinderen houden.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het doosje en het etiket na of onder de woorden "Niet te gebr. na:" (=niet te gebruiken na).

Bewaren in de originele verpakking, beneden 25ºC.

Verdere informatie

Homeopathische geneesmiddelen worden toegepast volgens de homeopathische geneeswijze. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat homeopathische geneesmiddelen het zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleren. De homeopathische geneeswijze komt voort uit de gedachte dat het gelijke met het gelijke kan worden genezen. Dit wordt ook wel het "similia principe" genoemd. Dat wil zeggen dat een ziek persoon kan worden behandeld met een stof, die bij een gezond mens dezelfde ziekteverschijnselen oproept als die bij de zieke persoon te zien zijn. Deze verschijnselen bij elkaar wordt het geneesmiddelbeeld van de stof genoemd en is de basis voor de homeopathische therapie.

Milieu

Hoewel dit geneesmiddel niet of nauwelijks milieubelastend is, adviseren wij u toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denkt u bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juli 2013. ©VSM

000712572-00000000

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022


Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio