Yasminelle, filmomhulde tabletten 0,02 mg/3 mg

Illustratie van Yasminelle, filmomhulde tabletten 0,02 mg/3 mg
Toelating Nederland
Producent Bayer
Verdovend Nee
ATC-Code G03AA12
Farmacologische groep Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik

Vergunninghouder

Bayer

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Yasminelle is een anticonceptiepil en wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen.
 • Elke tablet bevat een kleine hoeveelheid van twee verschillende vrouwelijke hormonen, namelijk drospirenon en ethinylestradiol.
 • Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten, worden ‘combinatiepillen’ genoemd.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Algemene opmerkingen

Voordat u kunt beginnen met het gebruik van Yasminelle, zal uw arts u een aantal vragen stellen over uw persoonlijke ziektegeschiedenis en die van uw naaste familieleden. De arts zal ook uw bloeddruk meten en, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, mogelijk ook nog andere onderzoeken doen.

In deze bijsluiter worden verschillende situaties beschreven waarin u moet stoppen met het gebruik van Yasminelle of waarin de betrouwbaarheid van Yasminelle verminderd kan zijn. In die situaties moet u óf geen seks hebben, óf een extra anticonceptiemiddel zonder hormonen gebruiken, zoals bijvoorbeeld een condoom of een andere barrièremethode. Maak geen gebruik van de temperatuurmethode of periodieke onthouding. Deze methoden kunnen onbetrouwbaar zijn omdat Yasminelle de maandelijkse veranderingen van de lichaamstemperatuur en het baarmoederhalsslijmvlies beïnvloedt.

Net als andere anticonceptiemiddelen met hormonen beschermt Yasminelle niet tegen infectie met het HIV-virus (AIDS) of andere seksueel overdraagbare aandoeningen

(SOA’s).

Wanneer mag u Yasminelle niet gebruiken

Gebruik Yasminelle niet:

 • als u een bloedstolsel in een bloedvat van een been (trombose), van een long (longembolie) of ander orgaan heeft (of ooit heeft gehad)
 • als u een hartaanval of beroerte heeft (of ooit heeft gehad)
YasminellePIL 032013 #5222
Bijsluiter Yasminelle® 3 van 14
 • als u een aandoening heeft die een voorteken kan zijn voor het krijgen van een hartaanval (bijvoorbeeld angina pectoris, die heftige pijn op de borst veroorzaakt) of voor een beroerte (bijvoorbeeld een lichte beroerte van voorbijgaande aard zonder restverschijnselen), of ooit heeft gehad
 • als u een aandoening heeft die de kans op een bloedstolsel in de slagaderen kan verhogen. Dit geldt voor de volgende aandoeningen: o diabetes (suikerziekte) met beschadigde bloedvaten o sterk verhoogde bloeddruk o een zeer hoog vetgehalte in het bloed (cholesterol of triglyceriden)
 • als u een bloedstollingsstoornis heeft (bijvoorbeeld proteïne-C-deficiëntie)
 • als u een bepaalde vorm van migraine (met zogenaamde focale neurologische symptomen)

heeft (of ooit heeft gehad)

 • als u een leveraandoening heeft (of ooit heeft gehad) en de werking van uw lever nog niet normaal is
 • als uw nieren niet goed werken (nierfalen)
 • als u een gezwel in uw lever heeft (of ooit heeft gehad)
 • als u borstkanker of kanker van de geslachtsorganen heeft (of ooit heeft gehad) of als er een vermoeden is dat u dat heeft
 • als u bloedverlies uit uw vagina heeft en de oorzaak niet duidelijk is
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor ethinylestradiol of drospirenon, of voor één van de andere bestanddelen van Yasminelle. Dit kan jeuk, huiduitslag of zwelling veroorzaken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Yasminelle

In sommige situaties moet u extra voorzichtig zijn als u Yasminelle of een andere combinatiepil gebruikt. Het kan nodig zijn dat u regelmatig door uw arts wordt gecontroleerd. Als één van de volgende situaties op u van toepassing is, vertel dit dan aan uw arts vóór u Yasminelle gaat gebruiken. Raadpleeg uw arts ook als één van de onderstaande aandoeningen op u van toepassing is of ontstaat of verslechtert tijdens het gebruik van Yasminelle:

 • als iemand uit uw naaste familie borstkanker heeft of ooit heeft gehad
 • als u een aandoening van de lever of galblaas heeft
 • als u diabetes (suikerziekte) heeft
 • als u een depressie (ernstige neerslachtigheid) heeft
 • als u de ziekte van Crohn of chronische darmontsteking (colitis ulcerosa) heeft
 • als u de bloedaandoening HUS (hemolytisch uremisch syndroom) heeft die nierbeschadiging veroorzaakt
 • als u de bloedaandoening sikkelcelanemie heeft
 • als u epilepsie heeft (zie ’Yasminelle en het gebruik van andere geneesmiddelen’, pagina 6)
 • als u de afweersysteemaandoening SLE (systemische lupus erythematodes) heeft
 • als u een aandoening heeft die voor het eerst optrad tijdens een zwangerschap of bij eerder gebruik van geslachtshormonen (bijvoorbeeld gehoorverlies, een bloedaandoening genaamd porfyrie, huiduitslag met blaasjes tijdens de zwangerschap (herpes gestationes), een
YasminellePIL 032013 #5222
Bijsluiter Yasminelle® 4 van 14

zenuwaandoening waarbij plotselinge bewegingen van het lichaam optreden (chorea van Sydenham))

 • als u chloasma (een geelbruine verkleuring van de huid vooral van het gezicht of de hals, zogenaamde 'zwangerschapsvlekken') heeft of ooit heeft gehad. Vermijd in dat geval direct zonlicht of ultraviolet licht.
 • als u erfelijk angio-oedeem heeft, kunnen producten die oestrogene hormonen bevatten de verschijnselen veroorzaken of verergeren. U moet direct contact met uw arts opnemen als u verschijnselen van angio-oedeem krijgt zoals een opgezwollen gezicht, tong en/of keel, en/of problemen met slikken, of galbulten samen met moeilijk ademhalen.

Yasminelle en bloedstolsels in aders en slagaders

Het gebruik van elke combinatiepil, waaronder Yasminelle, verhoogt bij vrouwen de kans op het krijgen van een bloedstolsel in een ader (veneuze trombose) in vergelijking met vrouwen die geen anticonceptiepil gebruiken.

De kans op bloedstolsels in een ader bij gebruiksters van combinatiepillen neemt toe:

 • naarmate u ouder wordt
 • als u te zwaar bent
 • als één van uw naaste familieleden op jonge leeftijd een bloedstolsel in een been, long (longembolie) of ander orgaan heeft gehad
 • als u een operatie moet ondergaan, een ernstig ongeluk heeft gehad of langere tijd bedrust moet houden of niet mag lopen. Het is belangrijk dat u uw arts vertelt dat u Yasminelle gebruikt, omdat u misschien moet stoppen met het gebruik ervan. Uw arts zal u vertellen wanneer u weer verder mag gaan. Dit is meestal ongeveer twee weken nadat u weer helemaal op de been bent.

Uw kans op het krijgen van een bloedstolsel wordt verhoogd door het nemen van de pil.

 • Van de 100.000 vrouwen die niet aan de pil en niet zwanger zijn, zouden er ongeveer 5-10 een bloedstolsel kunnen krijgen in een jaar.
 • Van de 100.000 vrouwen die de pil gebruiken, bijvoorbeeld Yasminelle, zouden er 30-40 een bloedstolsel kunnen krijgen in een jaar, het exacte aantal is niet bekend.
 • Van de 100.000 vrouwen die zwanger zijn, zouden er rond de 60 een bloedstolsel kunnen krijgen in een jaar.

Een bloedstolsel in de aderen kan zich verplaatsen naar de longen en bloedvaten blokkeren (een zogenaamde longembolie). In 1-2% van de gevallen kan de vorming van bloedstolsels in de aderen fataal zijn.

De hoogte van het risico kan variëren, afhankelijk van welk type pil u gebruikt. Bespreek de beschikbare mogelijkheden met uw arts.

Het gebruik van combinatiepillen is in verband gebracht met een verhoogde kans op een bloedstolsel in een slagader (arteriële trombose), bijvoorbeeld in de bloedvaten van het hart (hartaanval) of de hersenen (beroerte).

YasminellePIL 032013 #5222
Bijsluiter Yasminelle® 5 van 14

De kans op een bloedstolsel in een slagader bij gebruiksters van combinatiepillen neemt toe:

 • als u rookt. U wordt dringend geadviseerd om met roken te stoppen als u Yasminelle gebruikt, vooral als u ouder bent dan 35 jaar.
 • als het vetgehalte in uw bloed verhoogd is (cholesterol of triglyceriden)
 • als u te zwaar bent
 • als één van uw naaste familieleden op jonge leeftijd een hartaanval of beroerte heeft gehad
 • als u hoge bloeddruk heeft
 • als u lijdt aan migraine
 • als u hartklachten heeft (aandoening van de hartklep, hartritmestoornis)

Stop met het innemen van Yasminelle en neem direct contact op met uw arts als u mogelijke kenmerken van een bloedstolsel opmerkt, zoals:

 • ernstige pijn en/of zwelling in één van uw benen
 • plotselinge, ernstige pijn in de borst die mogelijk uitstraalt naar de linker arm
 • plotselinge ademnood
 • plotseling hoesten zonder duidelijke oorzaak
 • elke ongewone, ernstige of langdurende hoofdpijn, of het verergeren van migraine
 • gedeeltelijke of volledige blindheid of dubbel zien
 • moeite hebben met spreken of niet meer kunnen praten
 • duizeligheid of flauwvallen
 • zwakte, vreemd gevoel of gevoelloosheid in een deel van het lichaam

Yasminelle en kanker

Bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken, wordt iets vaker borstkanker geconstateerd, maar het is niet bekend of dit wordt veroorzaakt door het pilgebruik. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er meer borstkanker wordt ontdekt bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken omdat zij vaker door hun arts worden onderzocht. Het vóórkomen van borstkanker wordt geleidelijk aan minder na het stoppen met een combinatiepil. Het is belangrijk om regelmatig uw borsten te controleren. Als u een knobbeltje voelt, moet u contact opnemen met uw arts.

In zeldzame gevallen zijn bij pilgebruiksters goedaardige levertumoren gevonden en in nog zeldzamere gevallen kwaadaardige levertumoren. Neem contact op met uw arts als u ongewoon hevige buikpijn krijgt.

YasminellePIL 032013 #5222
Bijsluiter Yasminelle® 6 van 14

Tussentijds bloedverlies

Tijdens de eerste paar maanden dat u Yasminelle gebruikt, kunt u onverwacht een bloeding krijgen (bloedverlies buiten de stopweek). Als dit bloedverlies langer dan een paar maanden aanhoudt, of als het pas na enkele maanden begint, moet uw arts onderzoeken wat er aan de hand is.

Wat te doen als u geen bloeding krijgt tijdens de stopweek

Als u alle tabletten op de juiste manier heeft ingenomen, als u niet heeft overgegeven, geen ernstige diarree heeft gehad en als u geen andere medicijnen heeft gebruikt, is het zeer onwaarschijnlijk dat u zwanger bent.

Als de verwachte bloeding twee keer achter elkaar niet komt, kunt u zwanger zijn. Neem direct contact op met uw arts. Begin niet met de volgende strip voordat u zeker weet dat u niet zwanger bent.

Yasminelle en het gebruik van andere geneesmiddelen

Vertel uw arts altijd welke medicijnen en kruidenmiddelen u al gebruikt.

Vertel ook elke andere arts of tandarts die u een ander medicijn voorschrijft (of de apotheker) dat u Yasminelle gebruikt. Zij kunnen u vertellen of het nodig is om extra anticonceptiemaatregelen te nemen (bijvoorbeeld condooms) en, als dat het geval is, hoe lang u dit moet doen.

Sommige medicijnen kunnen de bescherming van Yasminelle tegen zwangerschap verminderen, of kunnen onverwacht bloedverlies veroorzaken. Het gaat hierbij om:

 • medicijnen voor de behandeling van o epilepsie (bijvoorbeeld primidon, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine, oxcarbazepine) o tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine) o infecties met het HIV-virus (ritonavir, nevirapine) of andere infecties (antibiotica zoals griseofulvine, penicilline, tetracycline) o hoge bloeddruk in de longbloedvaten (bosentan)
 • het kruidenmiddel sint janskruid

Yasminelle kan de werking van andere medicijnen beïnvloeden, bijvoorbeeld

 • medicijnen die cyclosporine bevatten
 • het anti-epilepsiemiddel lamotrigine (dit kan leiden tot een verhoogd aantal aanvallen)

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken.

Gebruik van Yasminelle met voedsel en drank

Yasminelle kan met of zonder voedsel ingenomen worden, zo nodig met een beetje water.

YasminellePIL 032013 #5222
Bijsluiter Yasminelle® 7 van 14

Laboratoriumonderzoeken

Als er bloedonderzoek bij u moet worden gedaan, vertel dan uw arts of het laboratoriumpersoneel dat u de pil gebruikt. Hormonale anticonceptiemiddelen kunnen namelijk de uitslagen van sommige onderzoeken beïnvloeden.

Zwangerschap

Gebruik Yasminelle niet als u zwanger bent. Als u zwanger wordt terwijl u Yasminelle gebruikt, stop dan direct en neem contact op met uw arts. Als u zwanger wilt worden, kunt u met Yasminelle stoppen wanneer u maar wilt (zie ‘Als u wilt stoppen met het gebruik van Yasminelle’, pagina 11)

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken.

Borstvoeding

Het gebruik van Yasminelle wordt over het algemeen niet aangeraden als een vrouw borstvoeding geeft. Als u de pil wilt gebruiken terwijl u borstvoeding geeft, moet u contact opnemen met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen informatie die er op wijst dat Yasminelle invloed heeft op autorijden of het gebruik van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Yasminelle

Yasminelle bevat lactose.

Als u overgevoelig bent voor bepaalde suikers, moet u contact opnemen met uw arts voordat u Yasminelle gaat gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem elke dag 1 tablet Yasminelle, zonodig met een beetje water. U mag de tabletten met of zonder voedsel innemen, maar u moet de tabletten elke dag rond dezelfde tijd innemen.

De strip bevat 21 tabletten. Bij elke tablet staat de dag van de week gedrukt waarop deze moet worden ingenomen. Als u bijvoorbeeld op woensdag begint, neemt u een tablet waar ‘woensdag’ bij staat. Volg de richting van de pijl op de strip tot alle 21 tabletten zijn ingenomen.

YasminellePIL 032013 #5222
Bijsluiter Yasminelle® 8 van 14

Neem vervolgens 7 dagen geen tablet in. In de loop van deze 7 pil-vrije dagen (ook wel stopweek of pauzeweek genoemd) moet een bloeding beginnen. Deze zogenoemde

‘onttrekkingsbloeding’ begint meestal op de tweede of derde dag van de stopweek.

Op de achtste dag na de laatste Yasminelle-tablet (dus na de zevendaagse stopweek) moet u beginnen met de volgende strip, ongeacht of uw bloeding is gestopt of niet.

Dit betekent dat u elke strip steeds op dezelfde dag van de week begint en dat de onttrekkingsbloeding elke maand op dezelfde dagen valt.

Als u Yasminelle op deze manier gebruikt, bent u ook tijdens de 7 dagen dat u geen tablet neemt beschermd tegen zwangerschap.

 • U heeft de afgelopen maand geen anticonceptiemiddel met hormonen gebruikt. Begin met Yasminelle op de eerste dag van de cyclus (dit is de eerste dag van uw menstruatie). Als u op de eerste dag van uw menstruatie met Yasminelle begint, bent u meteen beschermd tegen zwangerschap. U mag ook op dag 2-5 van de cyclus beginnen, maar dan moet u de eerste 7 dagen wel een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.
 • Overschakeling van een gecombineerd hormonaal anticonceptiemiddel, gecombineerde vaginale ring of anticonceptiepleister . U kunt het beste met Yasminelle beginnen op de dag na de laatste werkzame tablet (de laatste tablet met werkzame bestanddelen) van uw vorige pil, maar niet later dan op de dag na de tabletvrije dagen van uw vorige pil (of na de laatste niet-werkzame tablet van uw vorige pil). Als u overschakelt van een gecombineerde vaginale anticonceptiering of anticonceptiepleister, moet u het advies van uw arts volgen.
 • Overschakeling van een anticonceptiemethode met alleen een progestageen hormoon (anticonceptiepil met alleen een progestageen hormoon (ook wel ‘minipil’ genoemd), prikpil, implantaat of een progestageen-afgevend spiraaltje). Overschakelen van een anticonceptiepil met alleen een progestageen hormoon mag elke dag (bij een implantaat of spiraaltje op de dag dat dit wordt verwijderd; bij de prikpil op de dag dat u de volgende injectie zou moeten krijgen) maar gebruik in alle gevallen de eerste 7 dagen van het pilgebruik wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom).
 • Na een miskraam of abortus. Volg het advies van uw arts.
 • Na een bevalling. Als u bent bevallen, kunt u na 21 tot 28 dagen met Yasminelle beginnen. Als u na dag 28 begint, gebruik dan de eerste 7 dagen dat u Yasminelle gebruikt een zogenaamde barrièremethode (bijvoorbeeld een condoom). Als u na een bevalling, seks heeft gehad voordat u (weer) met Yasminelle bent begonnen, moet u er zeker van zijn dat u niet zwanger bent of wachten tot uw volgende menstruatie.
 • Als u borstvoeding geeft en u na een bevalling (weer) met Yasminelle wilt beginnen. Lees het hoofdstuk ’Borstvoeding’, pagina 7.
YasminellePIL 032013 #5222
Bijsluiter Yasminelle® 9 van 14

Vraag uw arts wat u moet doen als u niet zeker weet wanneer u kunt beginnen.

Wat u moet doen als u meer van Yasminelle heeft ingenomen dan u zou mogen

Er is geen melding gemaakt van ernstige schadelijke gevolgen van het innemen van te veel Yasminelle-tabletten.

Als u meerdere tabletten tegelijk heeft ingenomen, dan kunt u last krijgen van misselijkheid of overgeven. Bij jonge meisjes kan er bloedverlies uit de vagina optreden.

Als u te veel Yasminelle-tabletten heeft ingenomen, of als u ontdekt dat een kind meerdere tabletten heeft ingenomen, vraag dan uw arts of apotheker om advies.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Yasminelle in te nemen

 • Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, is de bescherming tegen zwangerschap niet verminderd. Neem de tablet dan in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in.
 • Als u meer dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, kan de bescherming tegen zwangerschap verminderd zijn. Hoe groter het aantal vergeten tabletten, hoe groter de

kans op een zwangerschap.

De kans op onvoldoende bescherming tegen zwangerschap is het grootst als u een tablet vergeet aan het begin of aan het einde van de strip. Daarom moet u de volgende regels opvolgen (zie ook het schema op pagina 11):

 • Meer dan één tablet vergeten in deze strip Neem contact op met uw arts.
 • Eén tablet vergeten in week 1 Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten op hetzelfde moment in moet nemen. Neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in en gebruik de volgende 7 dagen een extra voorbehoedmiddel, bijvoorbeeld een condoom. Als u in de week voor de vergeten tablet seks heeft gehad, kunt u zwanger zijn. Neem in dit geval contact op met uw arts.
 • Eén tablet vergeten in week 2 Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. De bescherming tegen zwangerschap is niet verminderd en u hoeft geen extra voorbehoedmiddelen te gebruiken.
 • Eén tablet vergeten in week 3 U kunt uit twee mogelijkheden kiezen:
YasminellePIL 032013 #5222
Bijsluiter Yasminelle® 10 van 14

1. Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. Sla daarna de tabletvrije periode over en begin direct met de volgende strip.

Waarschijnlijk krijgt u aan het eind van de tweede strip een bloeding, maar u kunt ook last krijgen van een lichte of menstruatie-achtige bloeding tijdens de tweede strip.

2. U kunt ook stoppen met de strip en direct een tabletvrije periode van 7 dagen nemen

(tel de dag mee waarop u de tablet bent vergeten). Als u op de dag waarop u altijd

start met een nieuwe strip wilt beginnen, moet u uw tabletvrije periode korter dan 7 dagen maken.

Als u één van deze twee adviezen opvolgt, blijft u beschermd tegen zwangerschap.

 • Als u één van de tabletten in een strip bent vergeten en u geen bloeding krijgt tijdens de eerstvolgende tabletvrije periode, kunt u zwanger zijn. Neem contact op met uw arts voordat u aan de volgende strip begint.

meerdere tabletten vergeten in 1 strip

slechts 1 tablet vergeten (meer dan 12 uur te laat met innemen)

    vraag uw dokter om advies
    ja
  in week 1 seks gehad in de week voor het vergeten?
    nee
    •neem de vergeten tablet in
    •gebruik 7 dagen aanvullend een barrièremiddel
    (condoom) en
    •maak de strip af
  in week 2 •neem de vergeten tablet in
  •maak de strip af
    •neem de vergeten tablet in
    •maak de strip af
    •sla de pauzeweek over
    •begin daarna met de volgende strip
  in week 3 òf
    •direct stoppen met de betreffende strip
    •begin met pauzeweek (nooit langer dan 7 dagen,
    inclusief de vergeten tablet)
    •begin daarna met de volgende strip
YasminellePIL 032013 #5222
Bijsluiter Yasminelle® 11 van 14

Wat te doen in geval van overgeven of ernstige diarree

Als u binnen 3-4 uur na het innemen van een tablet overgeeft, of ernstige diarree krijgt, is er een kans dat de werkzame bestanddelen van de pil niet volledig in uw lichaam worden opgenomen. Deze situatie is bijna dezelfde als het vergeten van een tablet. Neem na overgeven of diarree zo snel mogelijk een tweede tablet in uit een reservestrip. Als het mogelijk is, moet u deze innemen binnen 12 uur na het tijdstip waarop u normaal uw pil inneemt.

Als dit niet mogelijk is of als de 12 uur voorbij zijn, moet u het advies opvolgen dat wordt gegeven onder ’Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Yasminelle in te nemen’, pagina 9.

Uitstellen van uw bloeding: wat u moet weten

Het is mogelijk uw bloeding uit te stellen, hoewel het niet wordt aangeraden. Uitstel is mogelijk door direct verder te gaan met een nieuwe strip Yasminelle in plaats van met een tabletvrije periode, en deze helemaal te gebruiken. Tijdens het gebruik van de tweede strip kunt u last krijgen van een lichte of menstruatie-achtige bloeding. Ga na een gewone tabletvrije periode van 7 dagen verder met de volgende strip.

U zou uw arts om advies kunnen vragen voordat u beslist om uw menstruatie uit te stellen.

De begindag van uw bloeding veranderen: wat u moet weten

Als u de tabletten volgens de aanwijzingen inneemt, zal uw bloeding tijdens de tabletvrije week beginnen. Als u de begindag van uw bloeding moet veranderen, verminder dan het aantal tabletvrije dagen (maar maak er nooit meer van – 7 is het maximale aantal dagen!). Bijvoorbeeld: als uw tabletvrije dagen normaal begint op een vrijdag en u wilt deze verschuiven naar een dinsdag (drie dagen eerder), dan moet u drie dagen eerder dan normaal met een nieuwe strip beginnen.

Als u het tabletvrije interval erg kort (bijvoorbeeld drie dagen of korter) maakt, is het mogelijk dat u tijdens deze dagen geen bloeding krijgt. U kunt in dat geval last krijgen van een lichte of menstruatie-achtige bloeding.

Als u niet zeker weet hoe u dit moet doen, vraag dan uw arts om advies.

Als u wilt stoppen met het gebruik van Yasminelle

U kunt op elk gewenst moment stoppen met het gebruik van Yasminelle. Als u niet zwanger wilt worden, kunt u uw arts om advies over andere betrouwbare voorbehoedmiddelen vragen. Als u zwanger wilt worden, stop dan met het gebruik van Yasminelle en wacht tot u een menstruatie heeft, voordat u probeert zwanger te raken. U kunt dan gemakkelijker de verwachte geboortedatum uitrekenen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

YasminellePIL 032013 #5222
Bijsluiter Yasminelle® 12 van 14

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Yasminelle bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Hierna volgt een lijst met bijwerkingen die in verband zijn gebracht met het gebruik van Yasminelle.

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruiksters):

 • stemmingswisselingen
 • hoofdpijn
 • buikpijn
 • acne
 • pijnlijke borsten, groter worden van de borsten, gevoelige borsten, pijnlijke of onregelmatige menstruaties
 • gewichtstoename

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruiksters)

 • candida (schimmelinfectie)
 • koortsuitslag (herpes simplex)
 • allergische reacties
 • toegenomen eetlust
 • depressie, zenuwachtigheid, slaapstoornis
 • voelen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), duizeligheid (vertigo)
 • problemen met het zien
 • onregelmatige hartslag of ongewoon snelle hartslag
 • een bloedstolsel (trombose) in een bloedvat van een been of long (longembolie), hoge bloeddruk, lage bloeddruk, migraine, spataderen
 • zere keel
 • misselijkheid, overgeven, maag- of darmontsteking, diarree, obstipatie (verstopt zitten)
 • plotselinge zwelling van de huid en/of slijmvliezen (bijvoorbeeld tong of keel), en/of problemen met slikken, of galbulten samen met moeilijk ademhalen (angio-oedeem), haaruitval (alopecia), eczeem, jeuk, huiduitslag, droge huid, aandoeningen met een vette huid (seborroeische dermatitis)
 • nekpijn, pijn in de ledematen, spierkramp
 • blaasontsteking
 • knobbel in de borst (goed- of kwaadaardig), aanmaken van melk zonder zwanger te zijn (galactorroe), kysten (holtes/blazen met vloeibare inhoud) in de eierstokken, opvliegers, wegblijven van de menstruatie, hevige menstruaties, afscheiding uit de vagina, droog zijn van de vagina, pijn in de onderbuik (bekken), afwijkend uitstrijkje (abnormale pap-smear) , verminderde zin in seks
 • vasthouden van vocht, futloosheid, abnormale dorst, meer zweten dan normaal
 • gewichtsverlies.
YasminellePIL 032013 #5222
Bijsluiter Yasminelle® 13 van 14

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruiksters)

 • astma
 • verminderde gehoorscherpte
 • een blokkade van een bloedvat veroorzaakt door een bloedstolsel dat ergens anders in het lichaam is gevormd
 • erythema nodosum (gekenmerkt door pijnlijke blauwrode huidknobbels)
 • erythema multiforme (gekenmerkt door huiduitslag met cirkelvormige roodheid of blaren).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt, of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, of als u denkt dat dit het geval is, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Houd Yasminelle buiten het bereik en zicht van kinderen.

Er zijn geen speciale bewaarcondities voor dit geneesmiddel.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Yasminelle niet meer na de datum die op de verpakking achter “Niet te gebruiken na:” of ’EXP’ staat.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Yasminelle

 • De werkzame bestanddelen zijn ethinylestradiol (als betadexclatraat) en drospirenon. Elke tablet bevat 0,020 milligram ethinylestradiol (als betadexclatraat) en 3 milligram drospirenon.
 • De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, magnesiumstearaat (E470b), hypromellose (E464), talk (E553b), titaniumdioxide (E171) en rood ijzeroxide (E172).
YasminellePIL 032013 #5222
Bijsluiter Yasminelle® 14 van 14

Hoe ziet Yasminelle er uit en wat is de inhoud van de verpakking

 • Elke Yasminelle strip bevat 21 lichtroze filmomhulde tabletten.
 • Yasminelle-tabletten zijn filmomhulde tabletten; de kern van de tablet is omhuld. De tabletten zijn lichtroze, rond met bolronde zijden, waarvan één zijde voorzien is van de reliëfletters ’DS’ in een regelmatige zeshoek.
 • Yasminelle is verkrijgbaar in verpakkingen van 1, 3, 6 en 13 strip(s) met elk 21 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgroottes hoeven in de handel te worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Bayer B.V.

Energieweg 1

3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen:

Bayer B.V., Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht, tel.: 0297 280 666

Fabrikant    
Bayer Pharma AG en Bayer Weimar GmbH und Co. KG,
13342 Berlijn, Duitsland   Döbereinerstr. 20, 99427 Weimar, Duitsland

In het register ingeschreven onder RVG 31871.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:

 • België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Zweden: Yasminelle
 • Hongarije: Aliane
 • Frankrijk: Jasminelle

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013.

YasminellePIL 032013 #5222

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Bayer
Verdovend Nee
ATC-Code G03AA12
Farmacologische groep Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.