YTRACIS radiofarmaceutische precursor, oplossing.

Illustratie van YTRACIS radiofarmaceutische precursor, oplossing.
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent CIS bio
Verdovend Nee
ATC-Code V09

Vergunninghouder

CIS bio

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

YTRACIS is een radioactief geneesmiddel dat gebruikt wordt in combinatie met een ander geneesmiddel dat zich richt op specifieke lichaamscellen. Wanneer deze cellen zijn bereikt, geeft Ytracis zeer geringe doses straling af aan deze specifieke plaatsen.

Raadpleeg voor verdere informatie betreffende de behandeling en de mogelijke bijwerkingen die door het te radiolabelen geneesmiddel kunnen worden veroorzaakt de bijsluiter van het te radiolabelen geneesmiddel.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan YTRACIS bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Raadpleeg voor meer informatie de bijsluiter bij het betreffende te radiolabelen geneesmiddel.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik YTRACIS niet meer na de datum en tijd op de verpakking achter “EXP”. Bewaren in de originele verpakking.

De opslag moet in overeenstemming zijn met de nationale regelgeving omtrent radioactief materiaal.

Het etiket van dit product vermeldt de juiste opslagcondities en de vervaldatum voor deze partij van het product. Het ziekenhuispersoneel zorgt ervoor dat dit product op de juiste wijze wordt bewaard en dat het niet na de op het etiket vermelde vervaldatum aan u wordt toegediend.

Advertentie

Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent CIS bio
Verdovend Nee
ATC-Code V09

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.