Zilversulfadiazine crème Sinclair, créme 1%

ATC-Code
D06BA01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Sinclair
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Dermatika
Therapeutische groep Antibiotika und chemotherapeutika zur dermatologischen anwendung
Farmacologische groep Chemotherapeutika zur topischen anwendung
Chemische groep Sulfonamide
Stof Sulfadiazin-silber

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sinclair

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Flammazine behoort tot de antimicrobiële middelen. De werkzame stof van Flammazine is zilversulfadiazine. Deze stof bestrijdt de groei van bacteriën en verschillende schimmels. Flammazine kan worden gebruikt bij de behandeling van infecties van ernstige brandwonden en doorligwonden. Daarnaast kan het infecties van brandwonden en doorligwonden voorkomen. Flammazine kan eventueel ook gebruikt worden voor de behandeling de ziekte van Lyell (ernstige, actute (overgevoeligheids) reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Flammazine mag niet worden gebruikt door:

Mensen die overgevoelig zijn voor zilversulfadiazine of één van de andere bestanddelen van de crème.

Wees extra voorzichtig met Flammazine

Let vóórdat u Flammazine gaat gebruiken op de onderstaande punten en vertel uw arts:

 • als u overgevoelig bent voor sulfonamiden
 • als u een bloedafwijking heeft gekregen na het eten van tuinbonen of na het gebruik van medicijnen
 • als u zwanger bent
 • als u borstvoeding geeft

Uw arts moet uw bloed regelmatig onderzoeken als:

 • de wonden een heel groot deel van uw huidoppervlak beslaan
 • u overgevoelig bent voor sulfonamiden
 • als u infecties krijgt (dit kan duiden op een te kort aan witte bloedlichaampjes)

Zonlicht kan de met Flammazine behandelde huid grijs doen verkleuren en daarom moeten behandelde lichaamsdelen tegen fel zonlicht beschermd worden. Als u (ernstige) brandwonden heeft of Flammazine gebruikt wordt zonnebaden afgeraden.

Mogelijk levensbedreigende huiduitslag (Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse) is gemeld bij het gebruik van sulfadiazine. Dit verschijnt aanvankelijk als roodachtige stipjes of ronde vlekken, vaak met blaren in het midden.

Andere tekenen waarop dient gelet te worden zijn onder meer zweertjes in de mond, keel, neus, op de geslachtsdelen en rode en gezwollen ogen (conjuctivitis).

Deze mogelijk levensbedreigende huiduitslag wordt vaak vergezeld van griepachtige symptomen. De uitslag kan zich verder ontwikkelen tot uitgebreide blaarvorming of schilfering van de huid.

Het risico op het ontwikkelen van ernstige huidreacties is het grootst in de eerste weken van behandeling.

Als u tijdens het gebruik van Flammazine Stevens-Johnsonsyndroom of toxische epidermale necrolyse heeft ontwikkeld, dan mag u Flammazine in geen geval opnieuw gebruiken.

Als u huiduitslag of deze huidreacties ontwikkelt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts en vertel hem/haar dat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Geneesmiddelen kunnen elkaar beïnvloeden. Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Voor zover bekend kan Flammazine zonder bezwaar in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Over het gebruik van Flammazine tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend. Overleg altijd eerst met uw arts. Er is na de bevalling een kleine kans op kernicterus (ernstige geelzucht) bij de pasgeboren baby indien u kort voor de bevalling Flammazine heeft gebruikt.

Borstvoeding

Over het gebruik van Flammazine tijdens de borstvoeding zijn onvoldoende gegevens bekend. Overleg altijd eerst met uw arts. Er een kleine kans op kernicterus (ernstige geelzucht) bij de pasgeboren baby indien u tijdens het geven van borstvoeding Flammazine heeft gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Flammazine heeft voor zover bekend geen invloed op het (auto)rijden of het gebruik van machines.

Hoe gebruikt u dit middel?

Hoe u Flammazine moet gebruiken

Volg altijd het voorschrift van de arts. Uw arts zal u aanwijzingen geven voor het gebruik van Flammazine. Bedek de wond met een laag van 2-3 mm Flammazine. Hierover kunt u steriel gaas of verband doen. Voordat u een nieuwe crèmelaag aanbrengt, verwijdert u de oude crèmelaag met steriel gaas en water of een verdunde zoutoplossing (fysiologisch zout).

Een verpakking mag slechts door één patiënt gebruikt worden.

Hoeveel Flammazine u moet gebruiken

• De aanbevolen dosering is tenminste één maal per dag een laag van 2-3 mm over de hele wond

• De duur van de behandeling is voor iedereen verschillend en hangt af van de grootte van de wond

Wat u moet doen als u meer Flammazine gebruikt heeft dan u zou mogen

Een laag van 2-3 mm is voldoende, een dikkere laag heeft geen extra effect. U kunt overtollige crème voorzichtig verwijderen met een steriel gaasje. Let op dat u daarbij de wond niet aanraakt. Door langdurig gebruik van hoge doseringen zilver sulfadiazine kunnen verhoogde serum zilver spiegels optreden.

Wat u moet doen als een keer vergeten bent Flammazine te gebruiken

Breng alsnog een laag crème aan op het moment dat u eraan denkt. Daarna gaat u op de gebruikelijke manier door met de behandeling.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen, kan Flammazine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:

 • Zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
 • Vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiënten)
 • Soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten)
 • Zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten)
 • Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

Bijwerkingen die op kunnen treden door Flammazine te gebruiken:

Vaak:

Onder invloed van zonlicht kan de huid grijs kleuren.

Soms:

huidreacties, zoals huiduitslag branderig gevoel of pijn

Zeer zelden:

Mogelijk levensbedreigende huiduitslag (Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse) (zie rubriek 2).

Twee bestanddelen in de crèmebasis kunnen na langer gebruik van Flammazine een allergische reactie veroorzaken.

Als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden
 • Bewaren beneden 25 °C, niet in de vriezer
 • Donker en in de originele verpakking
 • Gebruik Flammazine niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp.”

Lever na beëindiging van de behandeling de aangebroken pot of tube in bij uw apotheker.

Medicijnen mogen niet door de gootsteen worden gespoeld of met huishoudafval worden weggegooid. Vraag uw apotheker hoe de medicijnen vernietigd moeten worden wanneer u ze niet meer nodig heeft. Deze maatregelen helpen tegen vervuiling van het milieu.

Anvullende Informatie

Flammazine: witte crème, in tubes met 50 gram crème of in potten van 500 gram.

 • Het werkzame bestanddeel is: zilversulfadiazine
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: polysorbaat 60, polysorbaat 80, glyceryl-monostearaat, cetylalcohol, vloeibare paraffine, propyleenglycol en gezuiverd water.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland:

Sinclair Pharmaceuticals Ltd

Office Village

Chester Business Park

CH4 9QZ

Verenigd Koninkrijk

Voor informatie kunt u zich wenden tot:

ADOH Pharma Services Postbus 38121 6503AC Nijmegen

Tel: 024-3792936 Email: office@adoh.nl

Fabrikant

Recipharm Parets S.L. Ramon y Cajal 2

08150-Parets del Vallès (Barcelona) Spanje

Flammazine is in het register ingeschreven onder RVG 06705.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.