Zomig Neusspray-5, neusspray oplossing 5 mg/dosis

ATC-Code
N02CC03
Zomig Neusspray-5, neusspray oplossing 5 mg/dosis

Astra Zeneca

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antimigraine preparaten

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Astra Zeneca

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel bevat de stof zolmitriptan. Het behoort tot de geneesmiddelengroep van de triptanen. Het wordt gebruikt om migrainehoofdpijn en clusterhoofdpijn te behandelen.

Hoofdpijnsymptomen kunnen worden veroorzaakt door verwijde bloedvaten in het hoofd. Mogelijk vermindert dit middel deze verwijding. Dit helpt om de hoofdpijn tegen te gaan. Ook helpt het de andere symptomen van een aanval te verminderen, zoals:

 • zich slecht voelen of ziek zijn (misselijkheid of braken) en gevoeligheid voor licht en geluid tijdens een migraineaanval.
 • tranend oog en roodheid van het oog (bindvliesinjectie) en verstopte of waterige neus aan dezelfde kant als de pijn tijdens een aanval van clusterhoofdpijn.

Nadat een aanval is begonnen kan dit middel de symptomen van hoofdpijn verminderen, maar het kan hoofdpijnaanvallen niet voorkomen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor zolmitriptan of voor een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U heeft een verhoogde bloeddruk.
 • U heeft ooit hartproblemen gehad, zoals een hartaanval, angina (pijn op de borst als gevolg van lichaamsbeweging of inspanning), Prinzmetal’s angina (pijn op de borst in rust) of hartgerelateerde symptomen (zoals kortademigheid of een drukkend gevoel op de borst).
 • U heeft een beroerte of symptomen gehad die kort duurden en lijken op een beroerte (trans - ischemische aanval of TIA).
 • U heeft een ernstige nierfunctiestoornis.
 • U gebruikt tegelijk met zolmitriptan andere geneesmiddelen tegen migraine (bijvoorbeeld ergotamine of geneesmiddelen van het ergot-type zoals dihydroergotamine en methysergide) of
SPC 22-MRT-2013/II047/IMUN Pagina 1 van 7
Bijsluiter 22-MRT-2013/II047/IMUN  
Zomig Neusspray bijsluiter

andere triptaan-geneesmiddelen tegen migraine (zie ook ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).

Als u niet zeker bent of één van bovenstaande situaties voor u geldt, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Geldt een van onderstaande situaties voor u, vertel dit dan voor het gebruik van Zomig Neusspray aan uw arts of apotheker:

 U loopt een risico op het krijgen van een ischemische hartziekte (verminderde doorbloeding van de bloedvaten van het hart). Het risico op een ischemische hartziekte voor u is groter als u rookt, lijdt aan hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte heeft, suikerziekte heeft of als iemand in uw familie een ischemische hartziekte heeft.

 • U heeft het Wolff-Parkinson-White-syndroom (een soort afwijkende hartslag).
 • U heeft ooit leverproblemen gehad.
 • U heeft hoofdpijn die anders is dan uw gebruikelijke migraine of clusterhoofdpijn.
 • U gebruikt geneesmiddelen voor de behandeling van depressie (zie ook ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).

Als u in een ziekenhuis wordt opgenomen, vertel dan aan het medische personeel dat u dit middel gebruikt.

Dit middel kan beter niet worden gebruikt door kinderen onder de 12 jaar of volwassenen boven de 65 jaar.

Net als bij andere middelen tegen migraine, kan overmatig gebruik van dit middel dagelijkse hoofdpijn veroorzaken of ervoor zorgen dat uw migrainehoofdpijn erger wordt. Raadpleeg uw arts als u denkt dat dit bij u het geval is. Het kan nodig zijn om met dit middel te stoppen om het probleem te verhelpen.

Gebruikt u naast Zomig ZIP nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor kruidengeneesmiddelen en geneesmiddelen waar u geen recept voor nodig heeft.

Voordat u dit middel gebruikt, vertel het uw arts of apotheker in elk geval als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

Geneesmiddelen tegen migraine of clusterhoofdpijn:

 • Als u andere middelen gebruikt die triptanen bevatten, wacht dan tenminste 24 uur voordat u Zomig Neusspray gebruikt.
 • Na het gebruik van Zomig Neusspray moet u tenminste 24 uur wachten voordat u andere middelen gebruikt die triptanen bevatten.
 • Als u middelen gebruikt die ergotamine bevatten of middelen van het ergot-type (zoals dihydroergotamine en methysergide): wacht dan 24 uur voordat u Zomig Neusspray gebruikt.
 • Na het gebruik van Zomig Neusspray moet u tenminste 6 uur wachten voordat u ergotamine of geneesmiddelen van het ergot-type gebruikt.

Geneesmiddelen tegen depressie:

 • Moclobemide en fluvoxamine.
 • Middelen die SSRI’s worden genoemd (selectieve serotonine heropname remmers).
 • Middelen die SNRI’s worden genoemd (serotonine norepinefrine heropname remmers), zoals venlafaxine en duloxetine.
SPC 22-MRT-2013/II047/IMUN Pagina 2 van 7
Bijsluiter 22-MRT-2013/II047/IMUN  
Zomig Neusspray bijsluiter

Andere geneesmiddelen:

 • Cimetidine (tegen maag- en darmstoornissen of maagzweren).
 • Quinolon antibiotica (zoals ciprofloxacine).

Als u kruidengeneesmiddelen gebruikt waar Sint Janskruid (hypericum perforatum) in zit, is de kans groter dat u last krijgt van bijwerkingen.

U kunt dit middel met of zonder voedsel gebruiken. Dit heeft geen invloed op de werking van dit middel.

 • Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Het is niet bekend of Zomig Neusspray schadelijk is tijdens gebruik in de zwangerschap. Daarom bespreekt uw arts met u wat de risico’s en voordelen van het gebruik van Zomig Neusspray zijn.
 • Geef geen borstvoeding binnen 24 uur na gebruik van dit middel.

Tijdens een hoofdpijnaanval kunnen uw reacties trager zijn dan normaal. Houd hier rekening mee als u auto rijdt of machines gebruikt.

Dit middel heeft waarschijnlijk geen invloed op uw vermogen om een auto te besturen of om machines te gebruiken. Toch kunt u beter wachten met deze activiteiten totdat u weet welke invloed dit middel op u heeft.

Hoe gebruikt u dit middel?

Zomig Neusspray is een klaar-voor-gebruik neusspray. Elke neusspray bevat of 2,5 mg of 5 mg zolmitriptan. Elke neusspray is voor eenmalig gebruik en bevat slechts één dosis.

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Uw arts zal uw dosis bepalen, deze hangt af van uw ziekte. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder

 • De gebruikelijke dosering is één spray (2,5 mg of 5 mg) in één neusgat. Het maakt niet uit welk neusgat u gebruikt.
 • Gebruik dit middel als de migrainehoofdpijn begint of als u een migraineaanval voelt opkomen.
 • U kunt nog een spray gebruiken als de migraine na 2 uur nog aanwezig is of als die binnen 24 uur terugkomt.
 • Gebruik niet meer dan 2 sprays op één dag.
 • Als de arts u 2,5 mg spray heeft voorgeschreven, mag u maximaal 5 mg per dag gebruiken.
 • Als de arts u 5 mg spray heeft voorgeschreven, mag u maximaal 10 mg per dag gebruiken.

Volwassenen

 • De gebruikelijke dosering is 5 mg of 10 mg in één neusgat. Als het neusgat aan dezelfde kant als waar u hoofdpijn heeft verstopt is, gebruik dan het andere, niet-verstopte neusgat.
 • Gebruik dit middel meteen als de aanval van clusterhoofdpijn begint.
 • U mag maximaal 10 mg per dag gebruiken. Gebruik daarom binnen een periode van 24 uur niet meer dan 2 sprays van 5 mg op hetzelfde moment òf twee maal 1 spray van 5 mg op verschillende tijdstippen.
SPC 22-MRT-2013/II047/IMUN Pagina 3 van 7
Bijsluiter 22-MRT-2013/II047/IMUN  
Zomig Neusspray bijsluiter

Overleg met uw arts als dit middel niet goed helpt tegen de hoofdpijn. Uw arts kan besluiten de dosis te verhogen of uw behandeling te veranderen.

Lees deze instructies voordat u dit middel gebruikt.

A. Het beschermkapje: A
Dit gaat over de tuit heen om deze te beschermen.  

Verwijder dit kapje voordat u de neusspray gebruikt.

B. De tuit:

Dit deel plaatst u in uw neus.

Het geneesmiddel komt uit een klein gaatje bovenin de tuit.

C. De vingergreep:

Dit deel houdt u vast wanneer u de spray gebruikt.

D. De plunjer:

Dit deel drukt u in wanneer u de tuit aangenaam in uw neus hebt geplaatst.

De spray bevat slechts één dosis en werkt maar eenmaal.

B

C C

D

Druk de plunjer niet in voordat u de tuit in uw neus hebt gebracht, anders gaat de dosis verloren.

 1. Snuit voorzichtig uw neus voor gebruik. Verwijder het beschermkapje.
 2. Houdt de neusspray voorzichtig vast met uw vingers en duim zoals weergegeven in figuur 2. Druk nu nog niet de plunjer in!
 3. Sluit een neusgat af door een vinger aan één kant van uw neus te drukken zoals weergegeven in figuur 3 (als u al een verstopt neusgat heeft als gevolg van uw ziekte, is dit misschien niet nodig). Plaats de tuit van de neusspray in het andere, niet-verstopte neusgat zo ver als dat nog aangenaam aanvoelt. Houd uw hoofd iets schuin naar achter en sluit uw mond zoals weergegeven in figuur 3. Adem rustig in door uw neus en druk tegelijkertijd de plunjer stevig in met uw duim. De plunjer kan stug aanvoelen en u kunt een klik horen.

SPC 22-MRT-2013/II047/IMUN

Bijsluiter 22-MRT-2013/II047/IMUN

1

2

3

Zomig Neusspray bijsluiter

Houd uw hoofd schuin naar achteren. Haal de tuit uit uw neus.

Adem rustig in en uit door uw mond gedurende 5 – 10 seconden. U voelt misschien wat vloeistof in uw neus. Dit betekent niet dat de dosis is verloren of dat de spray niet heeft gewerkt. Dit gevoel is gebruikelijk en zal snel verdwijnen.

Als u meer van dit middel heeft gebruikt dan u is voorgeschreven, waarschuw dan direct uw arts of ga naar het ziekenhuis. Neem dit middel mee.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Zomig ZIP bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Hieronder volgen mogelijke bijwerkingen. Maar let op: sommige van de hieronder genoemde bijwerkingen kunnen bij de migraineaanval zelf horen.

Zeer vaak voorkomend (Bij meer dan 10 op de 100 gebruikers)

 • Smaakstoornis.

Vaak voorkomend (Bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

 • Ongewoon gevoel, zoals tintelingen van de vingers en tenen of huid die gevoelig is bij aanraking.
 • Slaperig, duizelig of warm gevoel.
 • Hoofdpijn.
 • Onregelmatige hartslag.
 • Neusbloedingen, irritatie in de neus, verstopte en/of loopneus (rinitis).
 • Misselijkheid, braken.
 • Buikpijn.
 • Droge mond.
 • Spierzwakte of spierpijn.
 • Gevoel van zwakte.
 • Gevoel van zwaarte, benauwdheid, pijn of druk in de keel, nek, ledematen en borst.
 • Moeilijkheden met slikken.

Soms voorkomend (Bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers)

 • Zeer snelle hartslag.
 • Lichte stijging van de bloeddruk.
 • Verhoging van de hoeveelheid urine of hoe vaak u moet plassen.

Zelden voorkomend (Bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

 Allergische/overgevoeligheidsreacties waaronder uitslag met bultjes (galbulten) en zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong en keel. Stop bij deze verschijnselen met het gebruik van dit middel en neem direct contact op met uw arts, als u denkt dat de allergische reactie door dit middel komt.

Zeer zelden voorkomend (Bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • Angina (pijn op de borst, vaak opkomend bij lichaamsbeweging), hartinfarct of verkramping van de hartvaten. Stop met het gebruik van dit middel en neem direct contact op met uw arts, als u pijn op de borst krijgt of kortademig wordt,
 • Verkramping van de darmvaten. Dit kan schade veroorzaken aan uw darmkanaal. Het is mogelijk dat u buikpijn of bloederige diarree krijgt. Stop met het gebruik van dit middel en neem contact op met uw arts als dit gebeurt.
SPC 22-MRT-2013/II047/IMUN Pagina 5 van 7
Bijsluiter 22-MRT-2013/II047/IMUN  
Zomig Neusspray bijsluiter

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 25 °C.
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en/of het etikel na de afkorting EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een

verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is zolmitriptan. Dit middel bevat of 2,5 mg of 5 mg zolmitriptan.

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Citroenzuur.
 • Dinatriumfosfaat.
 • Gezuiverd water.
 • Zomig Neusspray 2,5 mg/dosis en Zomig Neusspray 5 mg/dosis zijn neussprays in een toedieningshulpmiddel.
 • Zomig Neusspray 2,5 mg/dosis is verkrijgbaar in verpakkingen met 1, 2, of 6 neussprays voor eenmalig gebruik.
 • Zomig Neusspray 5 mg/dosis is verkrijgbaar in verpakkingen met 1, 2, 6 of 18 neussprays voor eenmalig gebruik.
 • Elke neusspray is klaar-voor-gebruik en bevat slechts één dosis.
 • Mogelijk worden niet alle verpakkingsgroottes op de markt gebracht.
 • Dit middel kan ook verkrijgbaar zijn als filmomhulde tabletten van 2,5 mg en 5 mg en als orodispergeerbare tabletten van 2,5 en 5 mg.

AstraZeneca BV Louis Pasteurlaan 5 2719 EE Zoetermeer Nederland

Telefoon: 079-363 2222

Fabrikant

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park,

Macclesfield, SK10 2NA

Cheshire

Verenigd Koninkrijk

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder:  
Zomig Neusspray-2,5®, neusspray oplossing 2,5 mg/dosis RVG 31915
Zomig Neusspray-5®, neusspray oplossing 5 mg/dosis RVG 31916
SPC 22-MRT-2013/II047/IMUN Pagina 6 van 7
Bijsluiter 22-MRT-2013/II047/IMUN  
Zomig Neusspray bijsluiter

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2013.

Voor meer informatie over uw hoofdpijn kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, Stationsplein 6, 3818 LE Amersfoort of Postbus 2185, 3800 CD Amersfoort. Informatielijn (25 cpm): 0900 2020590 op werkdagen van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur. Fax: 033 422 4037, E-mail: info@hoofdpijnpatienten.nl

SPC 22-MRT-2013/II047/IMUN Pagina 7 van 7
Bijsluiter 22-MRT-2013/II047/IMUN  

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.