Bromfenac

Bromfenac

Basis

Bromfenac is een niet-steroïde ontstekingsremmer en wordt na een staaroperatie plaatselijk op het oog gebruikt om oogontstekingen te behandelen. De stof heeft een ontstekingsremmende werking. Deze operatie wordt vooral uitgevoerd bij oudere patiënten die last hebben van een vertroebeling van de lens (staar) die zich met de jaren ontwikkelt. De werking van bromfenac is te danken aan de remming van prostaglandines, die onder meer betrokken zijn bij lokale pijnbemiddeling en ontstekingsprocessen.

Gebruik en indicaties

Broomfenac is in de handel verkrijgbaar als oplossing in de vorm van oogdruppels onder de naam Yellox®.

De oogdruppels worden op de dag na de operatie tweemaal daags ('s ochtends en 's avonds) één druppel in het aangedane oog aangebracht. Deze dosis en het gebruik van dit geneesmiddel gedurende twee weken mogen niet worden overschreden.

Geschiedenis

Bromfenac is sinds 2000 in Japan verkrijgbaar in de vorm van oogdruppels.

Het geneesmiddel werd in 2005 door de FDA goedgekeurd voor oogheelkundig gebruik in de VS onder de naam Xibrom. Daarvoor, in 1997, was het op de markt als orale pijnstiller onder de naam Duract. Dit werd echter pas na een jaar ingetrokken omdat veel patiënten het langer dan het aanbevolen maximum van 10 dagen innamen. Als gevolg daarvan zou het volgens talrijke rapporten hepatotoxiciteit (levertoxiciteit) hebben veroorzaakt.

Bromfenac is sinds 2011 ook als oogdruppels verkrijgbaar in de EU en is nu wereldwijd verkrijgbaar.

Geneesmiddelen met Bromfenac

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Yellox 0,9 mg/ml oogdruppels, oplossing Bromfenac Croma-Pharma

Effect

Farmacodynamiek/werkingsmechanisme

Als niet-steroïde ontstekingsremmer blokkeert bromfenac de vorming van prostaglandinen door cyclooxygenase te remmen. Cyclooxygenase is een enzym dat de prostaglandinen aanmaakt die betrokken zijn bij het ontstaan van pijn bij ontstekingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen COX-1, dat bijna overal in het gezonde organisme tot expressie komt, en COX-2, dat in toenemende mate tot expressie komt in beschadigd en ontstoken weefsel. COX-2 vormt dan de prostaglandinen in deze weefsels die de ontsteking daar in stand houden of vergroten.

Bromfenac remt COX-1 slechts in geringe mate, maar COX-2 veel sterker. Door COX-2 te remmen, worden er geen prostaglandinen geproduceerd en wordt het ontstekingsproces dus verlicht.

Farmacokinetiek

Broomfenac is structureel afgeleid van het niet-steroïde ontstekingsremmende middel amfenac door toevoeging van een broomatoom. Daarvan wordt bromfenac gekenmerkt door een hogere lipofiliteit, die een doorslaggevende rol speelt bij de werking. Ondertussen wordt bromfenac al binnen 15 minuten na het aanbrengen geabsorbeerd, omdat het zeer goed wordt opgenomen door het hoornvlies en door het achterliggende oogweefsel.

Na 150-180 minuten na een enkele dosis wordt de maximale concentratie van de werkzame stof bereikt in het kamervocht, dat zich in de voorste en achterste oogkamer bevindt. Deze maximumwaarden worden gedurende twaalf uur gehandhaafd.

De werkzame stof is bijna volledig gebonden aan plasma-eiwitten.

Het wordt voornamelijk gemetaboliseerd door het enzym CYP2C9 en vervolgens uitgescheiden in de urine.

Interacties

Bij de huidige stand van de wetenschap zijn er geen interacties bekend.

Toxiciteit

Contra-indicaties & voorzorgsmaatregelen

Het geneesmiddel mag niet worden gebruikt in geval van allergie voor bromfenac of een ander bestanddeel van de formulering en mag in dat geval niet worden gebruikt.

Als bromfenac gelijktijdig met andere NSAID's zoals acetylsalicylzuur of ibuprofen wordt ingenomen, kunnen astma, een huidallergie of ernstige neusontsteking optreden. Als dit het geval is, mag het geneesmiddel ook niet worden gebruikt. Daarom is aanvankelijk voorzichtigheid geboden.

Als tegelijkertijd steroïden zoals cortisone worden gebruikt, kan dit leiden tot ongewenste bijwerkingen.

Verder is voorzichtigheid geboden bij:

 • Bloedingsstoornissen of als in het verleden geneesmiddelen zijn gebruikt die de bloedingstijd kunnen verlengen, zoals warfarine of acetylsalicylzuur.
 • Bestaande oogproblemen
 • Diabetes (suikerziekte )
 • Reumatoïde artritis
 • herhaalde oogoperaties binnen korte tijd

Yellox® mag niet worden gebruikt bij kinderen en adolescenten!

Alvorens Yellox® samen met andere geneesmiddelen te gebruiken, dient een arts of apotheker te worden geraadpleegd voor spoedige opheldering.

Bijwerkingen

Onderstaande bijwerkingen kunnen al dan niet optreden. Over het algemeen worden Bromfenac oogdruppels goed verdragen.

Bijwerkingen die af en toe kunnen optreden zijn:

 • Vreemd voorwerp in het oog
 • Roodheid en ontsteking van het oog
 • Jeuk, irritatie of pijn in het oog
 • Zwelling of bloeding van het ooglid
 • Verminderd zicht
 • Bewegende vlekken voor de ogen
 • Afnemend zicht
 • Ongemak aan het oog
 • Lichtklachten
 • Beperkt of wazig zicht
 • Gezichtszwelling

In zeldzame gevallen kan ook schade aan het oogoppervlak of astma optreden.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap is toediening van het geneesmiddel Yellox® met de werkzame stof bromfenac alleen toegestaan als de arts het voorschrijft, maar het wordt in het algemeen afgeraden. Toediening is niet toegestaan in de laatste drie maanden van de zwangerschap. Moeders die borstvoeding geven mogen Yellox® wel gebruiken.

Chemische en fysische eigenschappen

ATC-Code S01BC11
Moleculaire formule C15H12BrNO3
Molaire massa (g·mol−1) 334.169 g·mol−1
Fysieke toestand solide
Smeltpunt (°C) 284 bis 286 °C
CAS-nummer 91714-94-2
PUB-nummer 60726

Drugbank ID DB00963

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Susann Osmen

Susann Osmen
Schrijver

Susann Osmen studeert farmacie aan de universiteit van Wenen en schrijft als redactielid van medikamio door nauwkeurig onderzoek en haar vakkennis gedetailleerde teksten over de werkzame stoffen, de actieve bestanddelen van een geneesmiddelformulering. Hun werkingswijze in het lichaam heeft haar altijd gefascineerd en daarom is ze zeer geïnteresseerd en zeer betrokken.

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer
Speler

Stefanie Lehenauer is sinds 2020 freelance schrijfster voor Medikamio en studeerde farmacie aan de Universiteit van Wenen. Ze werkt als apotheker in Wenen en haar passie is kruidengeneesmiddelen en hun werking.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.