Cannabinoïden

Cannabinoïden

Basis

Cannabinoïden zijn een heterogene groep stoffen uit de Cannabis sativa of indica (hennepplant). Deze plant is een van de oudste ter wereld en werd al door de oude Egyptenaren gebruikt als huismiddel. Toen al werden de heilzame en helende eigenschappen ontdekt en onderzocht.

De plant produceert meer dan 100 verschillende cannabinoïden in de vorm van hars. Deze ingrediënten dienen voornamelijk om roofdieren af te weren en de plant te beschermen tegen micro-organismen zoals bacteriën en virussen.

De bekendste cannabinoïden zijn waarschijnlijk THC (tetrahydrocannabinol) en CBD (cannabidiol). Deze verschillen structureel van elkaar en hebben ook verschillende effecten. THC is een psychoactieve stof van de hennepplant en beïnvloedt dus de stemming, de waarneming en het bewustzijn. Daarom wordt het vaak misbruikt als een bedwelmend middel. CBD heeft daarentegen geen invloed op het centrale zenuwstelsel en wordt daarom als niet-psychoactief beschouwd. Vergeleken met THC is het als veilig geclassificeerd en wordt het nu in veel preparaten gebruikt.

Er zijn ook synthetische cannabinoïden. Deze komen niet van nature voor in de plant, maar worden kunstmatig geproduceerd.

Endocannabinoïden worden door het lichaam zelf geproduceerd en worden ook wel endogene cannabinoïden genoemd. Dit zijn endogene stoffen, meer precies arachidonzuuranalogen, die zich vastzetten op bepaalde receptoren in het endocannabinoïde systeem om te zorgen voor evenwicht in het lichaam en om verschillende fysiologische functies te beïnvloeden. Het systeem beschermt mensen en kalmeert ze in stress- of angstsituaties, remt pijn of reguleert de eetlust.

Tegenwoordig worden deze effecten bijvoorbeeld gebruikt bij pijntherapie om de pijn te verlichten of om de eetlust te reguleren bij patiënten die aan obesitas lijden. Hierbij moet worden benadrukt dat het gebruik van dergelijke preparaten nog steeds wordt onderzocht en dat ze alleen in bepaalde gevallen worden gebruikt.

Toepassingen en indicaties

Sativex® wordt beschouwd als het eerste medicijn op basis van cannabinoïden. Het werd op de markt gebracht door GW Pharmaceuticals. Het is een orale spray die THC en CBD in een verhouding van 1:1 bevat. Het wordt gebruikt om symptomen te verlichten bij patiënten die lijden aan multiple sclerose.

Multiple sclerose is een chronische ontstekingsziekte die het centrale zenuwstelsel - dat de hersenen en het ruggenmerg omgeeft - aantast en zich blijft ontwikkelen. Het is een auto-immuunziekte waarbij de zenuwcellen worden aangevallen en beschadigd door het eigen immuunsysteem van de patiënt. Getroffenen lijden onder andere aan spierkrampen en verlamming.

Met Sativex® is een medicijn ontwikkeld dat deze spierspasmen tegengaat en de symptomen van de getroffenen verlicht.

Het middel wordt echter onder strikte medische controle en instructie voorgeschreven en is, als verslavend middel, aan een recept gebonden. Het wordt voorgeschreven wanneer andere medicijnen onvoldoende effectief zijn om de spierstijfheid bij multiple sclerose te verbeteren.

In eerste instantie wordt Sativex® vier weken onder medische observatie bij de patiënt getest om de effectiviteit te kunnen beoordelen. Alleen als er na deze periode verbetering optreedt, wordt de behandeling met Sativex® voortgezet.

Het wordt gebruikt als mondspray. Het wordt onder de tong of aan de binnenkant van de wang gespoten.

Hoeveel er wordt gesprayd is individueel en hangt af van de persoon die de patiënt behandelt. Er wordt geprobeerd de dosis zo aan te passen dat de grootst mogelijke verlichting wordt bereikt met de minste bijwerkingen.

Bij het gebruik van Sativex® is het belangrijk dat telkens dezelfde maaltijdcondities worden gecreëerd, d.w.z. dat het altijd met voedsel of altijd nuchter moet worden ingenomen om hetzelfde effect te bereiken.

Cannabinoïden kunnen worden misbruikt als bedwelmende middelen, voornamelijk vanwege THC, ook bekend als hasjiesj of marihuana.

Hasjiesj komt uit het Arabisch en betekent gras. Dit verwijst naar de gedroogde hars van de cannabisplant en is dus krachtiger dan marihuana, de gedroogde bloemen of bladeren van de hennepplant. Ze worden meestal gerookt of verwerkt in de vorm van koekjes/cakes en oraal ingenomen. Ze veroorzaken bedwelmende effecten zoals euforie.

In veel landen wordt cannabis beschouwd als de meest gebruikte illegale roesverwekkende drug.

In de afgelopen jaren zijn cannabinoïden steeds meer gebruikt voor de behandeling van vele ziekten en hebben daardoor aan populariteit gewonnen. Dit gebruik is echter wereldwijd zeer controversieel, omdat het positieve effect van cannabinoïden ook zorgen baart, bijvoorbeeld wat betreft het risico op verslaving.

In Duitsland bijvoorbeeld is het voorschrijven van cannabis bevattende medicijnen voor ernstig zieke patiënten alleen toegestaan onder strikte voorwaarden.

Geschiedenis

De cannabisplant is een van de oudste medicinale planten ter wereld en wordt al duizenden jaren voor therapeutische doeleinden gebruikt door verschillende volkeren. De oudste gedocumenteerde geschriften gaan terug naar het oude Egypte, waar het medische gebruik van deze medicinale plant werd aangetoond op papyrus Ebers.

In Europa dateren de eerste geschreven therapeutische toepassingen uit 1840 en kunnen toegeschreven worden aan de Ierse arts William O'Shaughnessy.

Aan het einde van de 19e eeuw werd het onderzoek naar cannabinoïden na een lange onderbreking hervat en de Israëlische wetenschappers Yehiel Gaoni en Raphael Mechoulam slaagden er in 1964 in om de structuur van delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) te identificeren. Mechoulam zei over zijn ontdekking: "Cannabis is een medische schatkist waarvan we de inhoud nog niet echt kennen."

Sinds de ontdekking tot op de dag van vandaag is er een verhit debat geweest over het medische gebruik van de bestanddelen van cannabis sativa, dat momenteel alleen wordt gebruikt bij zeer ernstig zieke patiënten en onder strikte observatie. Er is echter nog veel onderzoek en preciezere kennis nodig over de actieve ingrediënten en hun doseringen voordat ze als medicijn kunnen worden vrijgegeven.

De verwerking van CBD als medicijnadditief of in cosmetica is legaal in Oostenrijk en Duitsland, maar het THC-gehalte mag de grens van 0,2% in Duitsland en 0,3% in Oostenrijk niet overschrijden. In Zwitserland is de verwerking van CBD in verschillende producten legaal vanwege het niet-euphorische effect, zolang ze minder dan 1% THC bevatten.

Sativex® werd voor het eerst officieel gelanceerd in 2010 en zorgde voor een revolutie op de farmaceutische markt als het eerste medicijn dat cannabinoïden bevat. Het werd in 2011 goedgekeurd in Duitsland en Oostenrijk en in 2013 in Zwitserland. Tegenwoordig wordt het wereldwijd gebruikt voor MS-patiënten, ook in landen als Canada en het Verenigd Koninkrijk. In de VS bevindt het medicijn zich nog in fase III-onderzoek voor goedkeuring.

Geneesmiddelen met Cannabinoïden

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Sativex, spray voor oromucosaal gebruik Cannabinoïden Cannabidiol Dronabinol Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd. Waterloo Exchange

Effect

Farmacodynamiek/werkingsmechanisme

De basis van het farmacologische effect van cannabinoïden en hun therapeutische succes is het endocannabinoïde systeem van het menselijk lichaam. Via de receptortypen CB1 en CB2 is dit systeem betrokken bij de regulatie van veel fysiologische processen zoals pijngewaarwording, stemming, eetlust, signaaloverdracht tijdens bewegingen en nog veel meer. Deze cannabinoïde receptoren zijn bijna overal in het lichaam te vinden. Het fysiologische effect hangt af van de locatie van de receptoren in het menselijk lichaam die door de cannabinoïden worden gestimuleerd. De CB1-receptoren bevinden zich voornamelijk in de hersenen, terwijl de CB2-receptoren door het hele lichaam verspreid zijn. De natuurlijke werking van cannabinoïden in het lichaam is gebaseerd op het creëren van balans. Cannabinoïden komen vrij wanneer dat nodig is om het vrijkomen van andere neurotransmitters zoals glutamaat (heeft een activerend effect) of GABA (heeft een remmend effect) tegen te gaan.

Fytocannabinoïden zoals THC en CBD zijn liganden voor deze receptoren. THC is een ligand voor de CB1 receptor en kan bij langdurig gebruik en misbruik het evenwicht in het centrale zenuwstelsel verstoren.

Farmacokinetiek

De meest gebruikelijke manier om THC/CBD binnen te krijgen is door inademing (via de luchtwegen) door roken. Daarnaast worden cannabinoïden verwerkt in voedsel en dus peroraal (via de mond) en oromucosaal (via het mondslijmvlies) geabsorbeerd, zoals Sativex®.

Afhankelijk van de manier waarop het aan het lichaam wordt afgegeven, verandert de biologische beschikbaarheid. De snelste manier om THC/CBD in de systemische bloedsomloop op te sporen is inhalatie. In dit geval treedt het effect op na ongeveer 5-10 minuten en houdt het 2-4 uur aan. Bij oromucosale inname treedt het effect op na ongeveer 15-45 minuten, bij perorale inname na ongeveer 60-180 minuten en houdt het 6-8 uur aan.

De cannabinoïden zijn zeer lipofiele moleculen en hopen zich daarom na absorptie op in vetweefsels in het lichaam. Van daaruit lossen ze geleidelijk op en komen ze in de bloedsomloop terecht. Daarom kunnen cannabinoïden dagen na inname nog steeds in het bloed worden gedetecteerd. Dit is ook de reden voor hun verlengde halfwaardetijd.

Ze worden voornamelijk afgebroken door CYP450-enzymen in de lever. Wanneer cannabinoïden peroraal worden ingenomen, is de biologische beschikbaarheid (de hoeveelheid werkzame stof die uiteindelijk in de bloedsomloop terechtkomt) laag vanwege het zogenaamde first-pass effect, omdat ze eerst in de lever worden afgebroken voordat ze in de bloedsomloop terechtkomen.

Ze worden uiteindelijk voornamelijk uitgescheiden via de ontlasting, maar ook via de urine.

Interacties

Sativex® met cannabinoïden als belangrijkste werkzame bestanddelen kan een wisselwerking hebben met de volgende geneesmiddelen:

 • CYP3A4-substraten: Sativex® remt het enzym CYP3A4 en kan daarom leiden tot een verhoging van de concentratie van deze geneesmiddelen in het lichaam.
 • Coumarines, statines, bètablokkers en corticosteroïden: als deze samen met Sativex® worden toegediend, bestaat de mogelijkheid dat ze sneller worden gemetaboliseerd en daardoor niet de gewenste werkzaamheid bereiken.
 • Geneesmiddelen die gemetaboliseerd worden via UGT-enzymen (bijv. propofol) kunnen een verminderde werkzaamheid hebben in aanwezigheid van Sativex®, omdat het deze enzymen remt.
 • CYP3A4-remmers zoals fluconazol, ketoconazol, ritonavir, clarytromycine kunnen leiden tot een verhoging van de concentratie van cannabinoïden in de bloedbaan, aangezien deze voornamelijk worden afgebroken via CYP3A4.
 • Rifampicine, carbamazepine, sint-janskruid, fenytoïne als CYP3A4-inductoren verminderen de werkzaamheid doordat ze de afbraak van cannabinoïden verhogen.
 • Alcoholische dranken kunnen een verminderde concentratie en reacties met Sativex® veroorzaken. Ze moeten daarom worden vermeden.
 • Hormonale anticonceptiva (bijv. de "pil"): Sativex® vermindert de effectiviteit, daarom moet een aanvullende, niet-hormonale anticonceptiemethode worden gebruikt.

Toxiciteit

Contra-indicaties & voorzorgsmaatregelen

Sativex® mag niet worden gebruikt bij overgevoeligheidsreacties voor cannabisextracten of andere bestanddelen van de formulering.

Sativex® mag ook niet worden ingenomen bij psychische aandoeningen zoals schizofrenie of andere psychiatrische stoornissen.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met genetische glucuronidatiestoornissen zoals het syndroom van Gilbert, aangezien Sativex® een remmer is van UGT-enzymen, wat kan resulteren in verhoogde serumconcentraties van bilirubine.

Daarnaast is uiterste voorzichtigheid geboden bij toediening met hypnotica, kalmeringsmiddelen en in het algemeen geneesmiddelen met een kalmerend effect zoals kalmerende middelen, aangezien de effecten met Sativex® kunnen worden versterkt.

Vanwege het effect van Sativex® is er een verhoogd risico op vallen wanneer het samen met andere spasmolytische middelen wordt ingenomen.

Sativex® moet altijd op een koele plaats bewaard worden!

Bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Sativex® zijn voornamelijk psychologisch van aard:

 • Hallucinaties (zintuiglijke illusies, valse waarnemingen).
 • Schizofrenie
 • Suïcidale gedachten
 • Depressie, verwardheid

Bijwerkingen die vaak voorkomen bij het begin van de behandeling zijn onder andere:

 • Duizeligheid
 • Vermoeidheid
 • Uitputting (vermoeidheid)

Andere bijwerkingen die vaak kunnen optreden zijn:

 • Verminderd geheugen, gebrek aan concentratie, evenwichtsverlies
 • slaperigheid, duizeligheid, gebrek aan energie, gevoel van zwakte, algehele malaise
 • Wazig zien, moeite met spreken
 • Veranderingen in eetlust
 • misselijkheid, braken, constipatie, diarree
 • Ongemak in de mond zoals branderig gevoel, pijn, optreden van aften (ontstoken slijmvliesafwijkingen)

Af en toe kunnen bijwerkingen optreden zoals:

 • Flauwvallen
 • Keelpijn, buikpijn, irritatie van de hoest
 • Verkleuring van mond en tanden
 • Veranderingen in polsslag, hartslag of bloeddruk

Zwangerschap en borstvoeding

Het wordt afgeraden om Sativex® te gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding omdat het een risico kan vormen voor de pasgeboren baby.

Chemische en fysische eigenschappen

ATC-Code N02BG10
Drugbank ID DB14009

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Susann Osmen

Susann Osmen
Schrijver

Susann Osmen studeert farmacie aan de universiteit van Wenen en schrijft als redactielid van medikamio door nauwkeurig onderzoek en haar vakkennis gedetailleerde teksten over de werkzame stoffen, de actieve bestanddelen van een geneesmiddelformulering. Hun werkingswijze in het lichaam heeft haar altijd gefascineerd en daarom is ze zeer geïnteresseerd en zeer betrokken.

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer
Speler

Stefanie Lehenauer is sinds 2020 freelance schrijfster voor Medikamio en studeerde farmacie aan de Universiteit van Wenen. Ze werkt als apotheker in Wenen en haar passie is kruidengeneesmiddelen en hun werking.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.