Levomepromazine

Levomepromazine

Basis

Levomepromazine, ook bekend als methotrimeprazine, is een fenothiazine neurolepticum. Het is een antipsychoticum met lage potentie (ongeveer half zo krachtig als chloorpromazine) met krachtige pijnstillende, hypnotische en anti-emetische eigenschappen, dat vooral in de palliatieve zorg wordt gebruikt. Zoals typisch is voor fenothiazine-antipsychotica, is levomepromazine een "dirty drug", wat betekent dat het zijn werking uitoefent door verschillende receptoren te blokkeren, waaronder adrenerge receptoren, dopaminereceptoren, histaminereceptoren, muscarine-acetylcholinereceptoren en serotoninereceptoren. Dit is de reden voor het grote aantal mogelijke bijwerkingen.

Geneesmiddelen met Levomepromazine

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Nozinan, injectievloeistof 25 mg/ml Levomepromazine Sanofi
Nozinan, tabletten 25 mg Levomepromazine Sanofi

Effect

Farmacodynamica

De antipsychotische werking van methotrimeprazine is grotendeels te danken aan het antagonisme op dopaminereceptoren in de hersenen. Bovendien kan binding aan 5HT2-receptoren ook een rol spelen. Er is ook interactie met een aantal andere receptoren. Deze extra interacties zijn echter ongewenst en kunnen dus tot veel bijwerkingen leiden.

Farmacokinetica

Methotrimeprazine heeft een onvolledige orale biologische beschikbaarheid omdat het een aanzienlijk first-pass metabolisme in de lever ondergaat. De orale biologische beschikbaarheid is ongeveer 50-60%. Methotrimeprazine wordt in de lever gemetaboliseerd en afgebroken tot een sulfoxide, een glucuronide en een demethylgroep. De halfwaardetijd is ongeveer 20 uur.

Toxiciteit

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerking is akathisia. Levomepromazine heeft duidelijke sedatieve en anticholinerge/sympatholytische effecten (droge mond, hypotensie, sinustachycardie, nachtelijk zweten) en kan gewichtstoename veroorzaken. Deze bijwerkingen maken het gewoonlijk onmogelijk het middel voor te schrijven in de doses die nodig zijn voor een volledige remissie van schizofrenie, zodat het moet worden gecombineerd met een sterker antipsychoticum. In ieder geval moeten de bloeddruk en het ECG regelmatig worden gecontroleerd.
Eine seltene, aber lebensbedrohliche Nebenwirkung ist das neuroleptische maligne Syndrom (NMS). Zu den Symptomen von NMS gehören Muskelsteifheit, Krämpfe und Fieber.

Toxicologische gegevens

LD50 (rat, oraal): 1100 mg-kg-1

Chemische en fysische eigenschappen

ATC-Code N05AA02
Moleculaire formule C19H24N2OS
Molaire massa (g·mol−1) 328,47
Fysieke toestand solide
PKS-waarde 9,19
CAS-nummer 60-99-1
PUB-nummer 3916
Drugbank ID DB01403

Bronnen

  • Drugbank
  • PubChem
  • Aktories, Förstermann, Hofmann, Starke: Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie, Elsvier, 201

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Markus Falkenstätter, BSc

Markus Falkenstätter, BSc
Schrijver

Markus Falkenstätter is schrijver over farmaceutische onderwerpen in de medische redactie van Medikamio. Hij zit in het laatste semester van zijn studie farmacie aan de Universiteit van Wenen en houdt van wetenschappelijk werk op het gebied van natuurwetenschappen.

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer
Speler

Stefanie Lehenauer is sinds 2020 freelance schrijfster voor Medikamio en studeerde farmacie aan de Universiteit van Wenen. Ze werkt als apotheker in Wenen en haar passie is kruidengeneesmiddelen en hun werking.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.