A. Vogel Arnica D6

ATC-Code
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Biohorma
Verdovend Nee
Psychotrope Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Biohorma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

A.Vogel Arnica D6 is een homeopathisch genees-

middel zonder specifieke therapeutische indicatie

toegepast volgens de principes van de homeo-

J

pathische geneeswijze. De druppels worden verpakt

in een flesje met een inhoud van 20 ml.

Wanneer mag u A.Vogel Arnica 06 níet gebruiken

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit

homeopathische geneesmiddel niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met
A.Vogel Arnica 06

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u

extra voorzichtig met A.Vogel Arnica D6 moet zijn.

Gebruik van A.Vogel Arnica 06 In combinatie
met voedsel en drank

Gebruik A.Vogel Arnica 06 liever niet samen met

voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór de

maaltijd.

Gebruik van A.Vogel Arnica 06 tijdens zwangerschap of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit homeopathische geneesmiddel bevat ca. 50% alcohol v/v. De dosering is zo laag dat naar verwachting de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet wordt beïnvloed.

Illll
Gebruik van A.Vogel Arnica D6 In combinatie
met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook

van toepassing zijn op het gebruik van geneesmid- delen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die

u zonder recept kunt verkrijgen.

Voorzorgen

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mo- gelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Tenzij anders is voorgeschreven 3x daags 5-10 druppels, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd met wat water innemen. Even in de mond houden en dan doorslikken.

Kinderen van 2-6 jaar: 3x daags 1-2 druppels.

Kinderen van 6-12 jaar: 3x daags 3-5 druppels.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wan- neer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat moet u doen wanneer u te veel van
A.Vogel Arnica D6 heeft ingenomen

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Arnica D6 heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Het flesje schuin houden (onder een hoek van 45°) tijdens het druppelen.
Wat moet u doen wanneer u bent vergeten A.Vogel Arnica 06 in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel

Arnica D6 om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de be-
handeling met A.Vogel Arnica 06 wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u toch een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

A.Vogel Arnica D6 buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25 °C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik A.Vogel Arnica D6 niet meer na de datum op de verpakking achter: 'niet gebruiken na'.

Deze bijsluiter is voor het laatst Iierzien op 11 juni 2012,

Illll

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.