Bactroban neuszalf, neuszalf 2%

ATC-Code
D06AX09
Medikamio Hero Image

Dr. Fisher Farma

Stof Verdovend Psychotrope
Mupirocine Nee Nee
Farmacologische groep Antibiotica voor lokaal gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Dr. Fisher Farma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Bactroban Neuszalf wordt toegepast voor de bestrijding van bepaalde in de neus voorkomende bacteriën, waaronder stafylokokken, die resistent zijn tegen andere antibiotica.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Bactroban Neuszalf niet
  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel mupirocine of voor één van de andere bestanddelen van Bactroban Neuszalf
Wees extra voorzichtig met Bactroban Neuszalf
  • voorkom contact met de ogen. Indien de zalf per ongeluk in uw ogen komt, was dan uw ogen met water
  • als er een allergische reactie optreedt (deze kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, lokale pijn, gezwollen huid of benauwdheid), dient met het gebruik van de zalf gestopt te worden. Verwijder de restanten van de zalf uit de neus. Overleg met uw arts over een andere behandeling
  • gebruik Bactroban Neuszalf niet langer dan door uw arts is voorgeschreven. Wanneer Bactroban Neuszalf te lang gebruikt wordt, is het risico op het ontstaan van resistentie aanwezig.
Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Bactroban Neuszalf mag niet worden gemengd met andere preparaten omdat anders de werking kan verminderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Over het gebruik van Bactroban Neuszalf in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om een mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid gevonden bij dierproeven. Vraag uw arts of apotheker om advies.

Voorzichtigheid moet worden betracht bij het gebruik van Bactroban Neuszalf bij borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen nadelige invloeden van Bactroban Neuszalf beschreven op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Bactroban Neuszalf nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Als het voorschrift van uw arts niet voldoende wordt opgevolgd bestaat de kans dat de neusinfectie voortduurt.

Voor volwassenen, kinderen en ouderen is de gebruikelijke dosering 2 tot 3 maal per dag een kleine hoeveelheid zalf in beide neusgaten. De hele kuur duurt 5 tot 7 dagen.

De zalf met de pink in beide neusgaten aanbrengen. Door vervolgens de neusvleugels dicht te knijpen en deze te masseren wordt de zalf verder verspreid. Bij kinderen of ernstig zieke patiënten kan een neuswat gebruikt worden. Ter voorkoming van eventuele vlekken op kleding en/of meubilair wordt aanbevolen na gebruik de handen te wassen.

Wat u moet doen als u meer van Bactroban Neuszalf heeft gebruikt dan u zou mogen

Het is niet erg waarschijnlijk dat zich dan problemen voordoen. Indien dit toch het geval is, bijvoorbeeld een ernstige irritatie in de neus, verwijder dan de restanten van de zalf uit de neus.

Waarschuw in dat geval uw arts. Laat uw arts ook de verpakking van Bactroban Neuszalf zien.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Bactroban Neuszalf te gebruiken

Breng de zalf aan zodra u bemerkt dat u het vergeten bent en breng de volgende dosis aan op het gebruikelijke tijdstip.

Als u stopt met het gebruik van Bactroban Neuszalf

Als u eerder dan voorgeschreven wilt stoppen met het gebruik van Bactroban, of als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Bactroban Neuszalf bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn opgetreden na het gebruik van Bactroban Neuszalf.

Soms optredende bijwerkingen

(komt voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten):neusslijmvliesreacties

Zeer zelden optredende bijwerkingen

(komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

  • plaatselijke of algemene overgevoeligheidsreacties. Deze reacties kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, lokale pijn, gezwollen huid of benauwdheid. Stop dan direct met het gebruik van de zalf, verwijder de zalfresten met water en neem zo spoedig mogelijk contact op met uw arts

In de meeste gevallen zijn deze bijwerkingen van voorbijgaande aard.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Bactroban Neuszalf niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het Dr. Fisher Farma etiket na “Exp.”: De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 25°C, niet in de koelkast of in de vriezer bewaren.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.

Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

  • Het werkzame bestanddeel is mupirocine. Iedere gram zalf bevat 20 mg mupirocine (als mupirocine-calcium).
  • De andere bestanddelen zijn vaselinum album (witte vaseline) en softisan 649. Softisan 649 is mengsel van glyceriden met natuurlijke plantaardige vetzuren, isostearine- en adipinezuur
Hoe ziet Bactroban Neuszalf er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Bactroban Neuszalf is een doorzichtige witte zalf en is verkrijgbaar in tubes van 3 gram.

Fabrikant

Glaxo Wellcome Operations, Harmire Road – county Durham, DL12 8DT Barnard Castle, Verenigd Koninkrijk

Registratiehouder/ompakker:

Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC Lelystad

RVG-nummer

Bactroban neuszalf, neuszalf 2%,

RVG 24855 // 13761 L.v.h.: Spanje

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2012

BS02001 / 04 / 2 oktober 2012 (Herziening: april 2011)

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.