Biodoron 0,1% tabletten

Illustratie van Biodoron 0,1% tabletten
Stof(fen) Ferrum kwarts
Toelating Nederland
Producent Weleda Benelux SE Platinastraat 161 2718 SR ZOETERMEER
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 04.10.2006

Vergunninghouder

Weleda Benelux SE Platinastraat 161 2718 SR ZOETERMEER

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Biodoron® 0,1% Tabletten is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicaties.

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Biodoron® 0,1% Tabletten niet gebruiken?

Bevat o.a. tarwezetmeel en melksuiker (lactose). Dit middel bevat slechts een zeer kleine hoeveelheid gluten (uit tarwezetmeel). Het wordt beschouwd als „glutenvrij“ en zal zeer

waarschijnlijk geen klachten veroorzaken als u coeliakie heeft. Eén tablet bevat niet meer dan 1 microgram gluten. Als u allergisch bent voor tarwe (anders dan coeliakie) dient u dit middel niet te gebruiken.Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Biodoron® 0,1% Tabletten?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Biodoron® 0,1% Tabletten moet zijn.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Gebruikt u naast Biodoron® 0,1% Tabletten nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Biodoron® 0,1% Tabletten invloed heeft op het autorijden of bij het werken met werktuigen of machines.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is: Volwassenen

1 tot 3 maal daags 1-2 tabletten met wat water innemen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Jongeren vanaf 12 jaar: 1 tot 3 maal daags 1-2 tabletten met wat water innemen. Kinderen van 5 tot 12 jaar: 1 tot 3 maal daags 1 tablet met wat water innemen.

Dit product is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 5 jaar

De tabletten geheel doorslikken zonder te kauwen, gedurende maximaal 8-12 weken. Zo nodig te herhalen na een pauze van enkele weken.

Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten. Als u zich zorgen maakt, neemt u contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten Biodoron® 0,1% Tabletten in te nemen?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem dan de geplande volgende dosis op het correcte tijdstip in. Neem geen dubbele dosis van Biodoron® 0,1% Tabletten om de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel.

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Niet bewaren boven 25oC.

Gebruik Biodoron® 0,1% Tabletten niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de flacon en buitenverpakking na “EXF:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na opening van de verpakking nog 6 maanden houdbaar.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in Biodoron® 0,1% Tabletten?

Biodoron® 0,1% Tabletten bevat Ferrum/Quartz D2; dit is bereid uit Ferrum sulfuricum en Quartz.

Per tablet bevat Biodoron® 0,1% Tabletten:

De andere stoffen in Biodoron® 0,1% Tabletten zijn melksuiker (lactose), tarwezetmeel en calciumbehenaat.

Hoe ziet Biodoron® 0,1% Tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Biodoron® 0,1% Tabletten is verpakt in een flacon met een inhoud van 250 stuks.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Weleda Benelux SE

Platinastraat 161 2718 SR Zoetermeer Tel: 079-3631313 Fax: 079-3631303 Email: info@weleda.nl

Fabrikant

Weleda AG

Möhlerstrasse 3

73525 Schwäbisch Gmünd

Duitsland

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 84682

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2021

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 31.08.2022

Bron: Biodoron 0,1% tabletten - Bijsluiter

Stof(fen) Ferrum kwarts
Toelating Nederland
Producent Weleda Benelux SE Platinastraat 161 2718 SR ZOETERMEER
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 04.10.2006

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.