Bronchipret TP, filmomhulde tablet

Illustratie van Bronchipret TP, filmomhulde tablet
Stof(fen) Teunisbloemwortelextract Extract van tijmkruid
Toelating Nederland
Producent Bionorica SE Kerschensteinerstrasse 11-15 92318 NEUMARKT (DUITSLAND)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 12.04.2018
ATC-Code R05CA10
Farmacologische groep Slijmoplossend middelen, m.u.v. combinaties met hoestonderdrukkende middelen

Vergunninghouder

Bionorica SE Kerschensteinerstrasse 11-15 92318 NEUMARKT (DUITSLAND)

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Bronchipret TP is een kruidengeneesmiddel dat wordt gebruikt bij hoest om het ophoesten van slijm te vergemakkelijken.

Wordt uw klacht na 1 week niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

wanneer u allergisch bent (overgevoelig) voor de werkzame stoffen, voor andere planten van de Lamiaceae-familie of voor een van de andere ingrediënten van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 6).

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts of apotheker

  • indien u last heeft van kortademigheid, koorts of purulent sputum
  • indien u last heeft van gastritis of een maagzweer
  • indien de symptomen erger worden tijdens het gebruik van het geneesmiddel

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Het gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar is nog niet vastgesteld door gebrek aan adequate gegevens over de werkzaamheid.

2

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen klinische interactiestudies uitgevoerd.

Indien u naast Bronchipret TP nog andere geneesmiddelen inneemt, recent hebt ingenomen of gaat innemen, meld dit dan aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

De veiligheid tijdens zwangerschap is niet vastgesteld. Omdat onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, wordt gebruik tijdens de zwangerschap niet aanbevolen.

Het is niet bekend of de werkzame stoffen of -metabolieten van Bronchipret TP in de moedermelk worden uitgescheiden. Bronchipret TP moet daarom niet tijdens borstvoeding worden gebruikt.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Bronchipret TP heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Bronchipret TP bevat glucose en lactose.

Indien uw arts u heeft verteld dat u een intolerantie heeft voor bepaalde suikers, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeldzame bijwerkingen (kan bij 1 op 100 mensen voorkomen)

Maag-darmaandoeningen zoals kramp, misselijkheid, braken en diarree.

Zeer zeldzame bijwerkingen (kan bij 1 op 10.000 mensen voorkomen)

Overgevoeligheidsreacties zoals kortademigheid, uitslag, netelroos, zwelling van het gezicht, de mond en / of de keel.

Bij de eerste tekenen van een overgevoeligheidsreactie moet Bronchipret TP niet meer worden genomen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb

Website: www.lareb.nl

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Niet boven 25 °C bewaren.

Bewaar de medicatiestrips in de buitenverpakking om ze tegen licht en vocht te beschermen.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen zijn per tablet:

60 mg extract (als droogextract) van Primula veris L./Primula elatior (L.) Hill, radix (overeenkomend met 360-420 mg primulawortel). Extractiemiddel: Ethanol 47,4% (V/V).

160 mg extract (als droogextract) van Thymus vulgaris L./Thymus zygis L., herba (overeenkomend met 960-1600 mg tijmkruid) . Extractiemiddel: Ethanol 70% (V/V).

- De andere ingrediënten zijn Microkristallijne cellulose; Lactosemonohydraat; Glucose, vloeibaar, gesproeidroogd; Silica, colloïdaal watervrij; Copolymeer van Ethylacrylaat- Methylmethacrylaat (2:1); Crospovidon; hypromellose type 2910; Talk; Povidon K 25; Magnesiumstearaat; Titaniumdioxide (E171); Propyleenglycol; Peppermuntaroma; Arabische gom; Maltodextrine; Lactose; Koperchlorofylline E 141; Glucosestroop; Saccharoide natrium 0-water; Simeticon, Dimeticon; Riboflavine (E101)

4

Hoe ziet Bronchipret TP eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De filmomhulde tabletten zijn groen, rond, biconvex met een halfmat oppervlak. De filmomhulde tablet heeft een diameter van 10,1-10,3 mm.

Bronchipret TP is verkrijgbaar in PVC/PVDC/aluminium-strips. De volgende verpakkingsgrootten zijn verkrijgbaar:

20 filmomhulde tabletten

50 filmomhulde tabletten

100 filmomhulde tabletten

Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

BIONORICA SE Kerschensteinerstraße 11-15 92318 Neumarkt

Duitsland

Tel.: +49 (0)9181 231-90 Fax: +49 (0)9181 231-265 E-Mail: info@bionorica.de

Dit geneesmiddel heeft een vergunning in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk Bronchithym Filmtabletten
Bulgarije, Italië Bronchipret
Kroatië, Duitsland, Luxemburg, Nederland Bronchipret TP
Denemarken, Frankrijk, Zweden Mucopret
Estland Bronchipret thyme & primula
Hongarije Bronchipret filmtabletta
Letland Mucopret apvalkotās tabletes
Litouwen Bronchipret plėvele dengtos tabletės
Polen Bronchitabs
Roemenië Bronchipret TP comprimate filmate
Slowakije Bronchipret tymian a prvosienka
  filmom obalené tablety
Slovenië Tussipret
Spanje Bronchipret Comprimidos recubiertos con
  película

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in November 2021.

5

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 24.08.2023

Bron: Bronchipret TP, filmomhulde tablet - Bijsluiter

Stof(fen) Teunisbloemwortelextract Extract van tijmkruid
Toelating Nederland
Producent Bionorica SE Kerschensteinerstrasse 11-15 92318 NEUMARKT (DUITSLAND)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 12.04.2018
ATC-Code R05CA10
Farmacologische groep Slijmoplossend middelen, m.u.v. combinaties met hoestonderdrukkende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.