Colex klysma, oplossing voor rectaal gebruik

Illustratie van Colex klysma, oplossing voor rectaal gebruik
Stof(fen) Natriumfosfaat
Toelating Nederland
Producent Tramedico
Verdovend Nee
ATC-Code A06AG01
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor constipatie

Vergunninghouder

Tramedico

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Aminoplasmal B. Braun 10% E, oplossing voor infusie Asparaginezuur (aminozuur) Glutamine (aminozuur) Kaliumacetaat B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 MELSUNGEN (DUITSLAND)
Phosphoral 24,4g/ 10,8g, drank Natriumfosfaat Laboratorios Casen-Fleet
Schüssler zout Nr. 9 Natrium phosphoricum D6 TS Products Natriumfosfaat TS Products Gelreweg 9 3843 AN HARDERWIJK
apo-STOM spag. Antimoon Belladonna (Atropa belladonna) Coloquine (Citrullus colocynthis) PEKANA Naturheilmittel GmbH Raiffeisenstrasse 15 D-88353 KISSLEG/ALGÄU (DUITSLAND)

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Colex klysma behoort tot de groep geneesmiddelen die de stoelgang bevorderen (laxeermiddelen).

Colex klysma is bestemd voor het leegmaken van de dikke darm en de endeldarm

 • bij incidentele obstipatie (verstopping)
 • om bariumpap (een diagnostisch middel) te verwijderen
 • als voorbereiding van medische en diagnostische ingrepen en bij de bevalling.

Colex klysma is bestemd voor gebruik door volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar. Zonder medisch toezicht mag Colex klysma niet worden gebruikt bij kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft kort geleden overgegeven.
 • U heeft dorst en een licht gevoel in het hoofd, en een geconcentreerde, sterk ruikende urine (verschijnselen van uitdroging).
 • U heeft van uw arts vernomen dat u een van de volgende aandoeningen zou kunnen hebben:
  • een darmblokkade
  • een ontsteking van uw darmen (zoals de ziekte van Crohn of ulceratieve colitis).
 • U heeft last van buikpijn.
 • U heeft een blindedarmontsteking of een buikvliesontsteking.
 • U heeft zwarte, kleverige of bloederige ontlasting, of bloed in braaksel (tekenen van een maag- of darmbloeding).
 • U heeft nierproblemen.
 • U heeft abnormale uitslagen van bloedonderzoek (te hoog fosfaat, te laag of te hoog calcium).
 • U heeft een aangeboren vergroting van de dikke darm (aangeboren megacolon).
NL PIL Colex enema v3.0 (Art 61(3)) 22092011 1
 • De normale opening van de anus ontbreekt bij u (atresia ani).
 • U heeft last van onvoldoende hartwerking.

Ook mag Colex klysma niet worden toegediend aan kinderen die jonger zijn dan 3 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als uw hart niet goed werkt
 • als uw bloeddruk verhoogd is
 • als uw nieren niet goed werken
 • als u last heeft van vochtophoping (oedeem)
 • als u last heeft van zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie)
 • als u onvoldoende eiwit (albumine) in uw bloed heeft
 • als uw lever beschadigd is (levercirrose)
 • als u last heeft van afwijkingen in de hoeveelheden zouten in uw lichaam (verstoorde elektrolytenbalans).

U moet met het gebruik van dit middel stoppen en uw arts raadplegen:

 • wanneer er bloedverlies uit de anus optreedt
 • wanneer de ontlasting na toediening uitblijft
 • wanneer u last krijgt van buikkramp.

Gebruik Colex klysma niet langer dan twee weken, tenzij uw arts anders adviseert.

Het gebruik van Colex klysma kan leiden tot veranderingen in de hoeveelheden zouten in uw lichaam (verstoorde elektrolytenbalans) en uitdroging (overmatig vochtverlies). Kinderen en ouderen moeten daarom voorzichtig zijn met het gebruik van Colex klysma omdat zij gevoeliger zijn voor bijwerkingen die worden veroorzaakt door uitdroging en verstoring van de elektrolytenbalans. Het drinken van heldere vloeistoffen helpt om uitdroging te voorkomen.

Als het inbrengen van het klysma moeilijk is, moet u deze handeling niet forceren, omdat dan beschadiging van de endeldarm kan optreden. Raadpleeg uw arts in dit geval.

Pas op! Colex klysma kan ernstige bijwerkingen tot gevolg hebben als de oplossing langdurig wordt ingehouden en niet wordt uitgescheiden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Colex klysma nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Wees voorzichtig wanneer u naast Colex klysma bepaalde andere geneesmiddelen gebruikt die de samenstelling van uw bloed kunnen veranderen. Dergelijke geneesmiddelen zijn o.a.:

 • calciuminstroom-blokkeerders, zoals nifedipine, diltiazem of verapamil
 • bepaalde pijnstillers (NSAID’s genoemd, zoals ibuprofen, diclofenac, naproxen, aspirine)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk zoals enalapril, perindopril, valsartan, losartan
 • plasmiddelen (diuretica), zoals furosemide

Wees voorzichtig als u naast Colex klysma bepaalde geneesmiddelen gebruikt die calcium bevatten, zoals calciumsupplementen (kalktabletten) of maagzuurremmers die calcium bevatten.

NL PIL Colex enema v3.0 (Art 61(3)) 22092011 2

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken op advies van uw arts. Colex klysma kan dan eenmalig worden gebruikt. Herhaaldelijk gebruik wordt ontraden omdat dit schadelijk kan zijn voor u en uw baby.

Borstvoeding

Colex klysma kan, voor zover bekend, zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Hoewel er geen gegevens bekend zijn, is een invloed van Colex klysma op de rijvaardigheid en het gebruik van machines niet te verwachten.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Colex klysma bevat natriumbenzoaat en methylhydroxybenzoaat. Deze stoffen zijn licht irriterend voor de huid, ogen en slijmvliezen van de neus, lippen, oren, geslachtsdelen en de anus, en kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is één container à 133 ml per behandeling. Omdat ongeveer 15 ml in de container zal achterblijven, is de daadwerkelijk toegediende dosis dan ca. 118 ml, waarin 4,4 gram natrium aanwezig is.

Gebruik bij kinderen

Colex klysma is bestemd voor gebruik door volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar. Zonder medisch toezicht mag Colex klysma niet worden gebruikt bij kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar. Colex klysma mag niet worden toegediend aan kinderen die jonger zijn dan 3 jaar.

Kinderen hebben hulp nodig bij het toedienen van dit middel.

Houding tijdens toediening

U kunt kiezen tussen een liggende of knielende houding tijdens de toediening van dit middel.

 • Liggende houding Neem een gemakkelijke houding aan op de linkerzijde met opgetrokken knieën en de armen in rust.
 • Knielende houding Hierbij is de hulp nodig van een arts, verpleegkundige of goed geïnstrueerde huisgenoot. Kniel neer en buig voorover tot de zijkant van het hoofd op een oppervlakte rust. Houd de armen in een gemakkelijke houding.

Toediening van het klysma

Houd de container rechtop en neem met de ene hand de beschermdop af terwijl met de andere hand de gegroefde dop wordt vastgehouden. Breng nu de canule voorzichtig via de anus in het rectum. Knijp de container samen tot bijna de gehele inhoud verdwenen is. Trek de canule terug.

N.B. Het is niet nodig de container volledig te ledigen. De inhoud is wat groter dan de hoeveelheid die nodig is voor een goede werking. Er zal dus wat vloeistof in de container achterblijven.

NL PIL Colex enema v3.0 (Art 61(3)) 22092011 3

Blijf in de aangenomen houding liggen tot voldoende aandrang ontstaat (meestal na 2 - 3 minuten). Container en canule na gebruik weggooien.

Uw arts zal u vertellen hoe vaak en gedurende hoeveel tijd u geacht wordt Colex klysma te gebruiken.

Gebruik Colex klysma niet langer dan 2 weken, tenzij uw arts anders voorschrijft.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u meer dan één klysma heeft toegediend, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker (of het Antigifcentrum (070/245.245) in België), of ga naar de dichtstbijzijnde Eerste Hulp. Neem altijd de container en deze bijsluiter mee.

Wanneer u te veel Colex klysma heeft gebruikt, kan dit leiden tot een meer dan normale hoeveelheid fosfaat of natrium in uw bloed, toename van de zuurgraad van het bloed, en een minder dan normale hoeveelheid calcium in het bloed. In zeldzame gevallen kan dit fataal zijn.

Verschijnselen van overdosering zijn o.a. spierpijn en -krampen, slapende ledematen, een tintelende tong, hoofdpijn, slaperigheid, diarree, gebrek aan eetlust, rusteloosheid, misselijkheid en braken, en geïrriteerdheid.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Gebruik nooit twee klysma’s tegelijk of vlak na elkaar om een vergeten dosis in te halen. Als u langer dan 24 uur vergeten bent uw klysma toe te dienen, is het aan te raden om contact met uw arts op te nemen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Colex klysma bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn o.a. gemeld:

 • spierpijn en -krampen, slapende ledematen of een tintelende tong als gevolg van veranderingen in de hoeveelheden zouten (elektrolyten) in het bloed (hyperfosfatemie, hypocalciëmie, hypokaliëmie en hypernatriëmie)
 • een hoge zuurgraad van het bloed (metabole acidose)
 • misselijkheid en braken
 • buikpijn of opgezette buik (distensie).

Overmatig of langdurig gebruik van Colex klysma kan leiden tot:

 • irritatie van de anus en het rectum en/of
 • diarree.

Bij jonge kinderen en ouderen kunnen ernstige verschijnselen zeer snel optreden.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

NL PIL Colex enema v3.0 (Art 61(3)) 22092011 4

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de de container achter “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaar Colex klysma bij kamertemperatuur. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn dinatriumwaterstoffosfaat en natriumdiwaterstoffosfaat.
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumbenzoaat (E211), methylhydroxybenzoaat (E218), natriumhydroxide, en gezuiverd water. De canule bevat aan de buitenzijde een dun laagje paraffine.

Hoe ziet Colex klysma eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Colex klysma bestaat uit een witte plastic container voorzien van een terugslagventiel, en een canule om de inhoud van het klysma in te brengen. De canule is voorzien van een dun laagje paraffine om het inbrengen te vergemakkelijken, en een beschermdopje. Eén container bevat 133 ml vloeistof en is bedoeld om als eenmalige dosis te worden toegediend. Bij toediening zal er ongeveer 15 ml in de container achterblijven.

Colex klysma is beschikbaar in een omdoos met 1, 4 of 20 klysma`s.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Nederland: Tramedico B.V. Pampuslaan 186 1382 JS Weesp

België en Luxemburg: Tramedico N.V. Walgoedstraat 12 A 9140 Temse

Fabrikant:

SOFAR S.p.A.

Via Firenze 40

I-20060 Trezzano Rosa (Milaan)

Italïe

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Nederland: RVG 07194.

Belgie: BE 277365

Luxemburg: 0548578 (AMM Nr: 0983/10030024)

Afleveringswijze:

UAD / vrije aflevering

NL PIL Colex enema v3.0 (Art 61(3)) 22092011 5

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België: Colex klysma
Luxemburg: Colex klysma
Nederland: Colex klysma

Deze bijsluiter is goedgekeurd in November 2011.

NL PIL Colex enema v3.0 (Art 61(3)) 22092011 6

Advertentie

Stof(fen) Natriumfosfaat
Toelating Nederland
Producent Tramedico
Verdovend Nee
ATC-Code A06AG01
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor constipatie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.