Duratears Z, oogzalf

ATC-Code
S01XA20
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent S.A. Alcon-Couvreur
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Sinnesorgane
Therapeutische groep Beta-adrenozeptor-antagonisten
Farmacologische groep Andere ophthalmika
Chemische groep Andere ophthalmika
Stof Künstliche tränen und andere indifferente mittel

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

S.A. Alcon-Couvreur

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De zalfbasis van DURATEARS Z, oogzalf smelt gemakkelijk in het oog. Het wordt gebruikt voor de behandeling van:

 • Uitdroging van het hoornvlies bij verminderde traanproductie.
 • Uitdroging van het hoornvlies door (traumatische) beschadiging van oogleden of perifere zenuwverlammingen, ten gevolge waarvan het oog niet kan worden gesloten.
 • Hardnekkige hoornvliesbeschadigingen ter voorkoming van verkleving van de oogleden gedurende de nacht.
 • Ter bescherming van het hoornvlies bij ingrepen onder algemene anesthesie.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de bestanddelen van DURATEARS Z.

Raadpleeg uw arts indien bovenstaande waarschuwing voor u van toepassing is.

Wees extra voorzichtig met DURATEARS Z

Dit product is bedoeld voor toepassing in het oog. Het mag niet worden geinjecteerd of ingeslikt.

Als u last krijgt van oogpijn, veranderingen in het gezichtsvermogen, oogirritatie of aanhoudende roodheid van het oog, moet u stoppen met het gebruik en uw arts raadplegen. Dit is ook van toepassing wanneer de toestand van uw oog verergert of langer dan 3 dagen aanhoudt.

Als u andere geneesmiddelen gebruikt, lees dan ook de rubriek ‘Gebruik met andere geneesmiddelen’.

Als u contactlenzen draagt:

Contactlenzen mogen tijdens een behandeling met DURATEARS Z, oogzalf niet worden gedragen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Als u meer dan één oogdruppel of oogzalf gebruikt, wacht dan 5 minuten tussen iedere toediening. Gebruik de oogzalven als laatste.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Als u zwanger bent, zwanger zou kunnen worden of borstvoeding geeft, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van DURATEARS Z, oogzalf tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding. Aangezien dit product geen werkzame stoffen bevat, worden er echter geen schadelijke effecten verwacht op het ongeboren kind of de zuigeling.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Mogelijk ziet u na het gebruik van DURATEARS Z, oogzalf een tijdje wazig. Rijd niet of gebruik geen machines totdat dit weer verdwenen is.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van DURATEARS Z, oogzalf nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Breng een kleine hoeveelheid zalf (ca. 0,5 cm) onder het onderste ooglid aan zo vaak als nodig is of zoals door de oogarts wordt voorgeschreven.

Ouderen

Geen speciale doseringsvoorschriften.

Kinderen

Geen speciale doseringsvoorschriften.

Gebruik DURATEARS Z oogzalf alleen in uw ogen.

 • Pak de tube DURATEARS Z oogzalf en een spiegel.
 • Was uw handen.
 • Draai de dop van de tube.
 • Houd de tube vast tussen uw duim en vingers.
 • Houd uw hoofd achterover. Trek uw ooglid met een schone vinger naar beneden, tot er een 'zakje' tussen het ooglid en uw oog ontstaat. De zalf gaat hierin.
 • Breng de punt van de tube dicht bij uw oog. Gebruik hiervoor zo nodig de spiegel.
 • Raak uw oog of ooglid, het gebied rond het oog of andere oppervlakken niet aan met de punt van de tube. Het zou de zalf kunnen besmetten.
 • Knijp zachtjes in de tube zodat er 0,5 cm DURATEARS Z oogzalf uitkomt. Knijp niet te hard in de tube.
 • Als u de zalf in beide ogen gebruikt, herhaal deze stappen dan voor het andere oog.
 • Draai onmiddellijk na gebruik de dop weer stevig op de tube.

OM BESMETTING TE VOORKOMEN MAG DE PUNT VAN DE ZALFTUBE NIET IN AANRAKING KOMEN MET HET OOG OF DE OOGLEDEN

Wat u moet doen als u meer van DURATEARS Z heeft gebruikt dan u zou mogen

Als u teveel in uw ogen krijgt, spoel het dan uit het oog met stromend lauw water. Als DURATEARS Z oogzalf wordt doorgeslikt, moet u onmiddellijk contact opnemen met een arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten DURATEARS Z te gebruiken

Wanneer u vergeten bent DURATEARS Z oogzalf te gebruiken, gebruik het dan zo snel mogelijk. Echter, als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en ga door met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van DURATEARS Z

Stop niet opeens met het gebruik zonder dat uw arts dit geadviseerd heeft.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan DURATEARS Z, oogzalf bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

U kunt de volgende bijwerkingen in uw oog (ogen) ervaren: ongemak, irritatie, zwelling, pijn, roodheid of verhoogde traanproductie

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik DURATEARS Z niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje en de tube na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. U moet de tube weggooien 4 weken nadat u de tube voor het eerst heeft geopend.

Bewaren beneden 25 °C. Niet bewaren in koelkast of vriezer.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

 • DURATEARS Z, oogzalf bevat geen werkzame bestanddelen.
 • De bestanddelen zijn witte vaseline, vloeibaar wolvet en vloeibare paraffine.

Hoe ziet DURATEARS Z er uit en wat is de inhoud van de verpakking

DURATEARS Z, oogzalf is een witte tot lichtgele, doorzichtige zalf. Het wordt geleverd in een aluminium tube met schroefdop met een inhoud van 3,5 g.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

S.A. ALCON-COUVREUR N.V.

Rijksweg 14

B-2870 PUURS, BELGIË

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Alcon Nederland BV

Avelingen-West 5

4202 MS Gorinchem

Dit product is ingeschreven in het register onder RVG 10380

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in November 2010

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.