Dutasteride 0,5 mg Fisher, zachte capsules

Illustratie van Dutasteride 0,5 mg Fisher, zachte capsules
Stof(fen) Dutasteride
Toelating Nederland
Producent Dr. Fisher Farma
Verdovend Nee
ATC-Code G04CB02
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij goedaardige prostaathypertrofie

Vergunninghouder

Dr. Fisher Farma

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Avodart, zachte capsules 0,5 mg Dutasteride Euro Registratie Collectief B.V. Kempkens 2200 5465 PR VEGHEL
Avodart 0,5 mg zachte capsules Dutasteride GlaxoSmithKline B.V. Van Asch van Wijckstraat 55H 3811 LP AMERSFOORT
Dutasteride Teva 0,5 mg, zachte capsules Dutasteride Teva
Dutasteride Aurobindo 0,5 mg, zachte capsules Dutasteride Aurobindo Pharma B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN BAARN

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dutasteride wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met een aandoening die benigne prostaathyperplasie ofwel BPH wordt genoemd. Dit is een goedaardige vergroting van de prostaat, veroorzaakt door een overmatige productie van het hormoon “dihydrotestosteron”.

Het werkzame bestanddeel is dutasteride. Dit behoort tot een groep van geneesmiddelen die 5-alfa-reductaseremmers worden genoemd.

Als de prostaat groter wordt kan dit leiden tot plasproblemen, zoals moeite hebben met plassen en de noodzaak om vaak naar het toilet te moeten. Een groter wordende prostaat kan ook een langzamere en minder krachtige urinestraal veroorzaken. Indien dit onbehandeld blijft, bestaat het risico dat uw urinestraal volledig wordt geblokkeerd (acute urineretentie). Zo’n blokkade vereist onmiddellijke medische behandeling. In sommige situaties is er een operatie nodig om de prostaat te verwijderen of kleiner te maken. Dutasteride vermindert de productie van dihydrotestosteron. Dit zorgt ervoor dat de prostaat kleiner wordt en dat uw klachten minder worden. Hierdoor verkleint ook het risico van acute urineretentie en de noodzaak van een operatie.

Dutasteride kan ook worden voorgeschreven samen met een ander geneesmiddel, dat tamsulosine als werkzaam bestanddeel bevat. Tamsulosine wordt voorgeschreven om de symptomen als gevolg van een vergrote prostaat te verminderen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor dutasteride, andere 5-alfa-reductaseremmers, soja, pinda of voor één van de andere bestanddelen van Dutasteride
 • als u een ernstige leverziekte heeft

Vertel het uw arts wanneer u vermoedt dat één of meerdere van bovenstaande punten op u van toepassing is.

Dit geneesmiddel is uitsluitend bestemd voor mannen en mag niet worden gebruikt door vrouwen, kinderen en jongeren.

Wees extra voorzichtig met Dutasteride
 • In enkele klinische onderzoeken trad hartfalen vaker op bij patiënten die dutasteride gebruikten samen met een ander middel dat alfablokker wordt genoemd, zoals tamsulosine, dan bij patiënten die alleen dutasteride of alleen een alfablokker gebruikten. Hartfalen betekent dat het hart het bloed niet zo goed rondpompt als zou moeten.
 • Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte is van mogelijke problemen met uw lever. Als u een leverziekte heeft (gehad) dan kan het nodig zijn dat u extra gecontroleerd moet worden tijdens het gebruik van Dutasteride.
 • Vrouwen, kinderen en adolescenten moeten elk contact met lekkende capsules vermijden, omdat het werkzame bestanddeel dutasteride door de huid wordt opgenomen. Was onmiddellijk het contactgebied met water en zeep als er toch huidcontact plaatsvindt.
 • Gebruik een condoom wanneer u seksuele gemeenschap heeft. Dutasteride is in het sperma aangetroffen van mannen die Dutasteride gebruiken. Als uw partner zwanger is of zwanger zou kunnen zijn, moet u voorkomen dat zij aan uw sperma blootgesteld wordt omdat dutasteride de normale ontwikkeling van een mannelijke baby kan beïnvloeden.

Het is aangetoond dat dutasteride het aantal zaadcellen, het spermavolume en de beweeglijkheid van de zaadcellen vermindert. Dit zou uw vruchtbaarheid kunnen verminderen.

 • Dutasteride heeft invloed op de uitkomst van de PSA-test (Prostaat Specifiek Antigeentest). Deze test wordt soms gebruikt om te onderzoeken of er sprake is van prostaatkanker. Uw arts is op de hoogte van deze beïnvloeding en kan nog steeds deze test gebruiken voor onderzoek naar prostaatkanker. Als u een PSA-test krijgt, moet u uw arts vertellen dat u Dutasteride gebruikt. Mannen die Dutasteride gebruiken moeten hun PSA regelmatig laten onderzoeken.
 • In een klinisch onderzoek onder mannen met een verhoogd risico op prostaatkanker, hadden mannen die Dutasteride namen vaker een ernstige vorm van prostaatkanker dan mannen die Dutasteride niet namen. Het effect van Dutasteride op deze ernstige vorm van prostaatkanker is niet duidelijk.
 • Dutasteride kan borstvergroting en gevoeligheid veroorzaken. Als dit storend wordt, of als u knobbels in de borst of tepeluitscheiding waarneemt, neem dan contact op met uw arts over deze veranderingen omdat deze kunnen wijzen op een ernstige aandoening, zoals borstkanker.

Neem contact op met uw arts of apotheker als u vragen heeft over het gebruik van Dutasteride.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Sommige geneesmiddelen kunnen reageren met Dutasteride en hierdoor kan de kans op het optreden van bijwerkingen worden vergroot.

Het betreft onder meer de geneesmiddelen:

 • verapamil of diltiazem (voor de behandeling van hoge bloeddruk)
 • ritonavir of indinavir (voor de behandeling van HIV-infectie)
 • itraconazol of ketaconazol (voor de behandeling van schimmelinfecties)
 • nefazodon (voor de behandeling van depressiviteit)
 • alfablokkers (voor de behandeling van een vergrote prostaat of van hoge bloeddruk)

Vertel het uw arts als u één van bovenstaande geneesmiddelen gebruikt. Het kan nodig zijn dat de dosis Dutasteride moet worden verminderd.

Inname van Dutasteride met voedsel en drank

Dutasteride kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vrouwen en vooral vrouwen die zwanger of mogelijk zwanger zijn moeten elk contact met lekkende capsules vermijden. Dutasteride wordt door de huid opgenomen en kan de normale ontwikkeling van een mannelijke baby beïnvloeden. Dit is met name een risico in de eerste zestien weken van de zwangerschap.

Gebruik een condoom wanneer u seksuele gemeenschap heeft.

Dutasteride is in het zaad aangetroffen van mannen die Dutasteride gebruiken. Als uw partner zwanger is of zwanger zou kunnen zijn, moet u voorkomen dat zij aan uw sperma blootgesteld wordt.

Het is aangetoond dat dutasteride het aantal zaadcellen, het spermavolume en de beweeglijkheid van de zaadcellen vermindert. Dit zou de mannelijke vruchtbaarheid kunnen verminderen.

Neem voor advies contact op met uw arts wanneer een zwangere vrouw in contact is geweest met dutasteride.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat Dutasteride invloed heeft op uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waar u rekening mee moet houden

Dutasteride bevat lecithine afkomstig uit soja en kan soja-olie bevatten. Als u allergisch (overgevoelig) bent voor pinda of soja, mag u dit middel niet gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij inname van Dutasteride nauwgezet het advies van uw arts.

Als u het niet regelmatig gebruikt, kan dit invloed hebben op het controleren van uw PSA-spiegels. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Dosering

De gebruikelijke dosering is één capsule (0,5 mg) per dag. Slik de capsules heel door met water. U mag de capsules niet doorbijten of openmaken. Contact met de inhoud van de capsules kan leiden tot irritatie van uw mond of keel.

Een behandeling met Dutasteride is langdurig. Sommige mannen merken al snel een verbetering van hun symptomen, maar anderen moeten de behandeling tot wel zes maanden of langer voortzetten voordat een effect merkbaar is. Gebruik Dutasteride zo lang als uw arts het voorgeschreven heeft.

Wat u moet doen als u meer van Dutasteride heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel Dutasteride capsules heeft ingenomen, vraag dan uw arts of apotheker om advies.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Dutasteride in te nemen

Wanneer u een dosis bent vergeten in te nemen, neem dan geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar neem de volgende dosis volgens het gebruikelijke tijdschema.

Als u stopt met het innemen van Dutasteride

Stop niet met innemen van Dutasteride zonder uw arts te raadplegen. Het kan tot wel zes maanden of langer duren voordat u een effect bemerkt.

Neem contact op met uw arts of apotheker als u verdere vragen heeft over het gebruik van Dutasteride.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Dutasteride bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Zeer zelden optredende allergische bijwerkingen

Bij deze allergische reacties kunnen de volgende symptomen optreden:

 • huiduitslag (met mogelijk jeuk)
 • galbulten (zien er uit als netelroos)
 • opzwellen van oogleden, gezicht, lippen, armen of benen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts wanneer één van deze symptomen bij u optreedt en stop met het gebruik van Dutasteride.

Vaak optredende bijwerkingen

Deze bijwerkingen kunnen voorkomen bij 1 op de 10 mannen die Dutasteride gebruiken:

 • impotentie (niet in staat om een erectie te krijgen of te houden)
 • verminderde zin in vrijen/seks (libidoverlies)
 • problemen met de zaadlozing
 • borstvorming met vergroting en/of gevoeligheid rondom de borstklier (gynaecomastie)
 • duizeligheid bij gebruik samen met tamsulosine
Soms optredende bijwerkingen

Deze bijwerkingen kunnen voorkomen bij 1 op de 100 mannen die Dutasteride gebruiken:

 • hartfalen (het hart wordt minder efficiënt in het rondpompen van het bloed door het lichaam. U kunt dan last krijgen van kortademigheid, extreme vermoeidheid en zwelling van enkels en benen).
 • haarverlies (gewoonlijk van het lichaam) of haargroei
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik Dutasteride niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op her Dr. Fisher Farma etiket na “Exp.”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.

Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Het werkzame bestanddeel is dutasteride. Elke zachte capsule bevat 0,5 mg dutasteride.

De andere bestanddelen zijn

 • capsule-inhoud: mono- en diglycerides van caprylzuur en van caprinezuur en butylhydroxytolueen (E321)
 • capsulewand: gelatine, glycerol, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), triglyceriden (middellange-keten), lecithine
Hoe ziet Dutasteride er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Dutasteride zachte capsules zijn langwerpige, ondoorzichtige, gele, zachte gelatine capsules, gemarkeerd met GX CE2. Ze zijn in Nederland beschikbaar in een verpakking van 30 capsules.

Fabrikant:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Ul. Grunwaldzka 189,

60-322 Poznan, Polen

Registratiehouder / ompakker

Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC Lelystad

RVG-nummer  
Dutasteride 0,5 mg Fisher, zachte capsules  
RVG 111518 // 28317 L.v.h.: Italië

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2013.

BS04040 / 02 / juni 2012

Advertentie

Stof(fen) Dutasteride
Toelating Nederland
Producent Dr. Fisher Farma
Verdovend Nee
ATC-Code G04CB02
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij goedaardige prostaathypertrofie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.