Advertentie

Auteur: Actavis


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Meloxicam Actavis bevat het werkzame bestanddeel meloxicam. Meloxicam behoort tot de groep van de zogenoemde niet-steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s) die gebruikt worden om de ontstekingen te remmen en pijn in de gewrichten en spieren te verminderen. Meloxicam Actavis wordt toegepast bij:

 • kortdurende behandeling van symptomen van een opleving van osteoartritis (gewrichtsontsteking)
 • langdurige behandeling van

o reumatoïde artritis

 1. ankylerende spondilitis (verstijving van de gewrichten, ook bekend als de ziekte van Bechterew).

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • u bent in de laatste drie maanden van de zwangerschap
 • u bent een kind onder de leeftijd van 16 jaar
 • u bent allergisch voor meloxicam of één van de hulpstoffen van dit middel (zie voor de hulpstoffen rubriek 6).
 • U allergisch bent voor aspirine of andere niet-steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s)
 • u krijgt één van de volgende verschijnselen nadat u aspirine of andere NSAID’s heeft ingenomen:

o hijgen, beklemmend gevoel op de borst, buiten adem (astma)

 1. blokkade in de neus door zwelling van de binnenkant van de neus (neuspoliepen)
 1. huiduitslag/prikkende uitslag (netelroos)
 1. plotselinge zwelling van de huid of slijmvliezen, zoals zwelling rond ogen, gezicht, lippen, mond of keel die mogelijk het ademen bemoeilijkt (angioneurotisch oedeem)
 • u heeft na een eerdere behandeling met NSAID’s en een ziektegeschiedenis van
  1. bloedingen in uw maag of darmkanaal
  1. gaten (perforaties) in uw maag of darmkanaal
 • u heeft zweren of bloedingen in uw maag of darmkanaal
 • u heeft in het verleden tenminste tweemaal zweren of bloedingen in het maagdarmkanaal gehad
 • u heeft een ernstig verminderde leverfunctie
 • u heeft een niet gedialyseerd ernstig nierfalen
 • u heeft recent een hersenbloeding (cerebrovasculaire bloeding) doorgemaakt
 • u heeft een bloedingsafwijking
 • u lijdt aan ernstig hartfalen.
 • Neem contact op met uw arts als u niet zeker weet of bovenstaande op u van toepassing is.

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Meloxicam Actavis?

  Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Meloxicam Actavis inneemt.

  Geneesmiddelen zoals Meloxicam Actavis kunnen in verband worden gebracht met een iets verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de gebruikte dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan voorgeschreven (zie rubriek 3 ‘Hoe gebruikt u dit middel?’)

  Wanneer u hartproblemen heeft, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort, dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt. Bijvoorbeeld wanneer u:

  • hoge bloeddruk heeft (hypertensie)
  • een hoge bloedglucosespiegel heeft (diabetes mellitus)
  • een hoge bloedcholesterolspiegel heeft (hypercholesterolemie)
  • een roker bent.

  Indien u ernstige allergische reacties ontwikkelt, stop dan met het gebruik van Meloxicam Actavis bij de eerste tekenen van huiduitslag, beschadigingen van zachte weefsels (beschadigingen aan slijmvliezen) of enig ander teken van allergie en neem contact op met uw arts.

  Stop onmiddellijk met de behandeling als u bemerkt dat u last krijgt van een bloeding (veroorzaakt teerkleurige ontlasting) of een zweer in uw maagdarmkanaal (veroorzaakt buikpijn).

  Meloxicam Actavis is niet geschikt indien u onmiddellijke verlichting van acute pijn nodig heeft.

  Meloxicam Actavis kan de symptomen van infecties (bijvoorbeeld koorts) maskeren. Indien u denkt dat u een infectie heeft, moet u contact opnemen met uw arts.

  Omdat het nodig is de behandeling aan te passen voordat u begint met het innemen van Meloxicam Actavis, is het belangrijk dat u in de volgende gevallen contact opneemt met uw arts:

  - ziektegeschiedenis van ontsteking van de slokdarm (oesofagitis), maagontsteking (gastritis) of een andere ziekte van het maagdarmkanaal, bijv. colitis ulcerosa, ziekte van Crohn

  • hoge bloeddruk (hypertensie)
  • oudere leeftijd
  • hart-, lever- of nierziekte
  • hoge bloedglucosespiegel (diabetes mellitus)
  • verminderd bloedvolume (hypovolemie), dit kan voorkomen als gevolg van ernstig bloedverlies of verbranding, operatie of een lage vochtinname
  • hoge kaliumspiegels in het bloed, vastgesteld door uw arts.
  • bronchiale astma of een voorgeschiedenis hiermee

  Uw arts zal uw voortgang tijdens de behandeling controleren.

  Potentieel levensbedreigende huiduitslag (Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse) zijn gemeld bij het gebruik van meloxicam, verschijnt in eerste instantie als roodachtige target-achtige vlekken of cirkelvormige vlekken vaak met centrale blaren op de stam.

  Bijkomende verschijnselen om naar te zoeken zijn onder andere zweren in de mond, keel, neus, geslachtsdelen en conjunctivitis (rood en gezwollen ogen).

  Deze potentieel levensbedreigende huiduitslag gaan vaak gepaard met griepachtige symptomen. De uitslag kan ontwikkelen tot wijdverspreide blaarvorming of vervelling van de huid.

  Het grootste risico voor het optreden van ernstige huidreacties is in de eerste weken van de behandeling.

  Als u Stevens-Johnson-syndroom of toxische epidermale necrolyse heeft ontwikkeld met het gebruik van meloxicam, mag u op geen enkel moment opnieuw starten met het gebruik van Meloxicam.

  Als u huiduitslag krijgt of deze huid symptomen, stop dan met meloxicam, dient onmiddellijk een advies van een arts en vertel hem dat je dit geneesmiddel gebruikt.

  Kinderen en jongeren:

  Meloxicam Actavis dient niet te worden gebruikt door kinderen en jongeren onder de 16 jaar.

  Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

  Meloxicam Actavis kan effect hebben op andere geneesmiddelen of andere geneesmiddelen kunnen invloed hebben op Meloxicam Actavis.

  Gebruikt u naast Meloxicam Actavis nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

  Informeer uw arts of apotheker in het bijzonder voordat u Meloxicam Actavis gebruikt als u de volgende geneesmiddelen gebruikt of heeft gebruikt:

  • andere NSAID’s
  • geneesmiddelen die bloedstolling tegengaan
  • geneesmiddelen die bloedstolsels oplossen (trombolytica)
  • geneesmiddelen voor de behandeling van hartziekte
  • geneesmiddelen voor de behandeling van nierziekte
  • corticosteroïden (bijv. gebruikt tegen ontstekingen of allergische reacties)
  • ciclosporine of tacrolimus – gebruikt na orgaantransplantaties of voor ernstige huidaandoeningen, reumatoïde artritis of nefrotisch syndroom
  • alle diuretische geneesmiddelen (“plaspillen”)

  Uw arts kan uw nierfunctie controleren indien u diuretica inneemt

  • geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk (bv. bètablokkers)
  • lithium- gebruikt voor de behandeling van stemmingsstoornissen
  • selectieveserotonineheropnameremmers (SSRI’s) – gebruikt voor de behandeling van depressie
  • methotrexaat - gebruikt voor de behandeling van tumoren of ernstige ongecontroleerde huidaandoeningenn en actieve reumatoïde artritis
  • colestyramine – gebruikt om de cholesterolspiegels te verlagen
  • indien u een vrouw bent die een intra-uterien anticonceptiemiddel (IUD) gebruikt, ook bekend als ‘spiraaltje’.

  Als u twijfelt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

  Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt

  Zwangerschap

  Indien u zwanger raakt tijdens het gebruik van Meloxicam Actavis, vertel dit dan uw arts.

  Tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap kan uw arts indien nodig dit geneesmiddel met de nodige voorzichtigheid voorschrijven.

  Gebruik dit product niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap, omdat Meloxicam Actavis ernstige effecten kan hebben op uw kind, in het bijzonder cardiopulmonale (hart en longen) en renale (nieren) afwijkingen, zelfs bij een eenmalige toediening.

  Borstvoeding

  Dit product wordt niet aangeraden tijdens de periode waarin borstvoeding wordt gegeven.

  Vruchtbaarheid

  Meloxicam Actavis kan het moeilijker maken om zwanger te worden. U dient uw arts te informeren als u van plan bent zwanger te worden of als u problemen heeft zwanger te worden.

  Rijvaardigheid en het gebruik van machines

  Wazig zien, slaperigheid, duizeligheid of andere stoornissen van het centraal zenuwstelsel kunnen voorkomen bij dit product. Merkt u deze symptomen op, bestuur dan geen voertuigen en bedien geen machines.

  Meloxicam Actavis bevat lactose

  Als u is verteld dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

  Advertentie

  Hoe gebruikt u dit middel?

  Neem dit middel altijd precies in zoals de arts of apotheker u heeft verteld. Raadpleeg uw arts of apotheker als u hierover niet zeker bent.

  Slik de tabletten geheel in met water of andere drank tijdens het eten. Indien u twee tabletten zijn voorgeschreven, neem deze dan tegelijkertijd in als één dosering.

  Dosering

  Uw arts zal u een zo laag mogelijke dosering voorschrijven. Hierdoor wordt het aantal bijwerkingen zoveel mogelijk beperkt.

  • Opleving van osteoarthritis

  De aanbevolen dosering is 7,5 mg per dag. Uw dokter kan ervoor kiezen uw dosering te verhogen tot 15 mg per dag als dat nodig is.

  • Reumatoïde artritis

  De gebruikelijke dosering is 15 mg per dag. Uw dokter kan ervoor kiezen te dosering te verminderen tot 7,5 mg per dag als dat nodig is.

  • Ankyloserende spondilitis

  De gebruikelijke dosering is 15 mg per dag. Uw dokter kan ervoor kiezen te dosering te verminderen tot 7,5 mg per dag als dat nodig is.

  De maximale aanbevolen dosering van 15 mg per dag mag niet worden overschreden.

  Als één van de vermeldingen genoemd onder het kopje “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Meloxicam Actavis?” op u van toepassing is, kan uw arts besluiten uw dosering te verlagen naar 7,5 mg (één tablet) per dag.

  Gebruik bij kinderen en jongeren

  Meloxicam Actavis mag niet aan kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar worden gegeven.

  Raadpleeg uw arts of apotheker als u geen verbetering van uw aandoening merkt, of als u denkt dat het effect van Meloxicam Actavis te sterk of juist te zwak is.

  Heeft u te veel Meloxicam Actavis ingenomen?

  Als u teveel tabletten heeft gebruikt of u een overdosering vermoedt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

  De symptomen van acute overdosering van NSAID’s zijn meestal beperkt tot:

  • gebrek aan energie (lethargie)
  • sufheid
  • misselijkheid en braken
  • pijn in het maaggebied (epigastrische pijn).

  Deze symptomen verbeteren over het algemeen als u stopt met Meloxicam Actavis. U kunt bloedingen van de maag of darmen ondervinden (gastro-intestinale bloedingen).

  Ernstige vergiftiging kan leiden tot ernstige bijwerkingen (zie rubriek 4):

  • hoge bloeddruk (hypertensie)
  • acuut nierfalen
  • leverfalen (hepatische disfunctie)
  • vermindering/afvlakken of stoppen van de ademhaling (respiratoire depressie)
  • verlies van bewustzijn (coma)
  • stuiptrekkingen (convulsies)
  • plotselinge sterke daling van de bloeddruk (cardiovasculaire collaps)
  • hartstilstand
  • directe allergische (overgevoeligheids) reactie, inclusief:
   • flauwvallen
   • kortademigheid
   • huidreacties

  Bent u vergeten Meloxicam Actavis in te nemen?

  Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

  Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Mogelijke bijwerkingen?

  Zoals alle geneesmiddelen kan Meloxicam Actavis bijwerkingen veroorzaken, alhoewel deze niet bij iedereen zullen optreden.

  Stop met het gebruik van Meloxicam Actavis en raadpleeg direct een arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis indien u een van de volgende bijwerkingen bemerkt:

  Allergische (overgevoeligheids-) reacties; deze kunnen voorkomen in de vorm van:

  • huidreacties, zoals jeuk (pruritus), blaarvorming of het afschilferen van de huid, dit kan ernstig zijn (Stevens-Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse), beschadigingen van de weke delen (beschadigingen aan slijmvliezen) of erythema multiforme. Erythema multiforme is een ernstige allergische huidreactie die plekjes, rode randen of paarse of blaarvormige plekken kan veroorzaken. Het kan ook effect hebben op de mond, ogen en andere vochtige lichaamsoppervlakken
  • zwellingen van huid of slijmvliezen, zoals zwellingen rond de ogen, het gezicht en de lippen, mond of keel, die mogelijk het ademhalen bemoeilijken, gezwollen enkels of benen (oedeem van de onderste ledematen)
  • kortademigheid of astma-aanval
  • ontsteking van de lever (hepatitis). Dit kan symptomen veroorzaken zoals:
   • geel worden van de huid of oogbollen (geelzucht)
   • buikpijn
   • verlies van eetlust.

  Elke bijwerking van het maagdarmkanaal, in het bijzonder:

  • bloedingen (veroorzaken teerkleurige ontlasting)
  • zweren in uw maagdarmkanaal (veroorzakenbuikpijn).

  Bloedingen van het maagdarmkanaal (gastro-intestinale bloedingen), vorming van zweren of gaatjes in het maagdarmkanaal (perforaties) kunnen soms ernstig zijn en mogelijk fataal, in het bijzonder bij ouderen.

  Indien u vroeger last heeft gehad van symptomen van het maagdarmkanaal als gevolg van langdurig gebruik van NSAID’s, dient u onmiddellijk medisch advies in te winnen, vooral als u op leeftijd bent. Uw arts zal uw voortgang tijdens de behandeling controleren.

  Indien u last heeft van wazig zien mag u geen voertuigen besturen of machines bedienen.

  Algemene bijwerkingen van niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s)

  Het gebruik van sommige niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) kan in verband worden gebracht met een kleine toename van het risico op het afsluiten van slagaders (arteriële trombotische voorvallen), met als mogelijk gevolg een hartaanval (myocard infarct) of beroerte (apoplexie), in het bijzonder bij hoge doseringen en langdurige behandeling.

  Vochtophoping (oedeem), hoge bloeddruk (hypertensie) en hartfalen zijn gemeld bij behandeling met NSAID’s.

  De vaakst waargenomen bijwerkingen die effect hebben op het maagdarmstelsel (gastro-intestinale gevallen) zijn:

  • zweren van de maag en de twaalfvingerige darm (peptische/gastroduodenale ulcera)
  • een gaatje in de wand van de darmen (perforatie) of bloedingen van het maagdarmkanaal (soms fataal, in het bijzonder bij ouderen)

  De volgende bijwerkingen zijn genoemd na NSAID-toediening:

  • misselijkheid en braken
  • waterige ontlasting (diarree)
  • winderigheid (flatulentie)
  • verstopping (obstipatie)
  • brandend maagzuur/opgeblazen gevoel (dyspepsie)
  • buikpijn
  • teerkleurige ontlasting als gevolg van bloedingen in het maagdarmkanaal (melaena)
  • overgeven van bloed (hematemese)
  • ontsteking met als gevolg het ontstaan van zweren in de mond (ulceratieve stomatitis)
  • verergering van ontsteking van de dikke darm (exacerbatie van colitis)
  • verergering van ontsteking van het maagdarmkanaal (exacerbatie van de ziekte van Crohn).

  Minder frequent is maagontsteking (gastritis) waargenomen.

  Bijwerkingen van meloxicam

  Zeer vaak: treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

  • brandend maagzuur/opgeblazen gevoel (dyspepsie)
  • misselijkheid en braken
  • buikpijn
  • verstopping (obstipatie)
  • winderigheid (flatulentie)
  • waterige ontlasting (diarree).

  Vaak: treedt op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

  - hoofdpijn

  Soms: treedt op bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers

  • duizeligheid
  • een gevoel van duizeligheid of een draaierig gevoel (vertigo)
  • slaperigheid
  • bloedarmoede
  • hoge bloeddruk (hypertensie)
  • blozen (tijdelijke rood worden van gezicht en nek)
  • natrium- en waterretentie (vasthouden van zout en vocht door het lichaam)
  • stijging van de kaliumspiegel (hyperkaliëmie). Dit kan leiden tot symptomen als:
   • veranderingen in uw hartritme (aritmie)
   • hartkloppingen (wanneer u uw hartslag meer dan gebruikelijk voelt)
   • spierzwakte
  • oprispingen
  • maagontsteking (gastritis)
  • bloeding van het maagdarmkanaal
  • ontsteking van de mond (stomatitis)
  • onmiddellijke allergische (overgevoeligheid) reacties
  • jeuk (pruritus)
  • huiduitslag
  • zwellingen veroorzaakt door vochtophoping (oedeem), inclusief gezwollen enkels/benen (oedeem van de onderste ledematen)
  • plotselinge zwelling van de huid of slijmvliezen, zoals zwellingen rond de ogen, het gezicht, de lippen, mond of keel, die mogelijk het ademhalen bemoeilijken (angioneurotisch oedeem)
  • tijdelijke afwijkingen van leverfunctiewaarden (bijv. verhoogde leverenzymen zoals transaminase of een toename in het galpigment bilirubine). Uw arts kan dit opsporen met een bloedonderzoek
  • afwijkingen in laboratoriumonderzoek van de nier (renale) functie (bijvoorbeeld verhoogd creatinine of ureum).

  Zelden: treedt op bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

  • stemmingsstoornissen
  • nachtmerries
  • afwijkende resultaten van bloedonderzoeken, inclusief:
   • Abnormale differentiële bloedbeeld
   • Verminderd aantal witte bloedcellen (leukopenie)
   • Verminderd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)

  Deze bijwerkingen kunnen leiden tot een verhoogd risico op infectie en symptomen zoals blauwe plekken en neusbloedingen

  • oorsuizen (tinnitus)
  • uw hartslag voelen (palpitaties)
  • zweren van de maag en de twaalfvingerige darm (peptische/gastroduodenale ulcera)
  • ontsteking van de slokdarm (oesofagitis)
  • ontsteking van de dikke darm (colitis)
  • begin van astma-aanvallen (gezien bij mensen die allergisch zijn voor aspirine of andere NSAID’s)
  • netelroos (urticaria)
  • potentieel levensbedreigende huiduitslag (Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse) is gemeld (zie rubriek 2)

  Zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

  - blaarvormende reacties van de huid en erythema multiforme.

  Erythema multiforme is een ernstige allergische huidreactie die plekjes, rode randen of paarse of blaarvormige plekken kan veroorzaken. Het kan ook effect hebben op de mond, ogen en andere vochtige lichaamsoppervlakten

  • ontsteking van de lever (hepatitis). Dit kan symptomen veroorzaken zoals:
   • geel worden van de huid of oogbollen (geelzucht)
   • buikpijn
   • verlies van eetlust
  • acuut falen van de nieren (nierfalen) in het bijzonder bij patiënten met risicofactoren als hartziekten, diabetes of nierziekten
  • een gaatje in de darmwand (perforatie).

  Niet bekend: frequentie kan niet worden bepaald uit de beschikbare gegevens

  • verwarring
  • desoriëntatie
  • kortademigheid en huidreacties (anafylactische/anafylactoïde reacties), huiduitslag als gevolg van blootstelling aan zonlicht (fotosensibiliteit reacties)
  • hartfalen is gemeld in verband met NSAID-behandeling
  • volledig verlies van specifieke witte bloedlichaampjes (agranulocytose), in het bijzonder bij patiënten die Meloxicam Actavis innemen gelijktijdig met andere geneesmiddelen die potentieel remmend, onderdrukkend of vernietigend zijn voor een component van het beenmerg (myelotoxische geneesmiddelen). Dit kan de volgende symptomen veroorzaken:
   • plotselinge koorts
   • zere keel
   • infecties.

  Bijwerkingen veroorzaakt door niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) , maar nog niet waargenomen na gebruik van Meloxicam Actavis

  Veranderingen in de structuur van de nieren resulterend in acuut nierfalen:

  • zeer zeldzame gevallen van nierontsteking (interstitiële nefritis)
  • dood van sommige cellen in de nieren (acute tubulaire of papillaire necrose)
  • eiwit in de urine (nefrotisch syndroom met proteïnurie)

  Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Hoe bewaart u dit middel?

  Houdt het geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen. Voor dit geneesmiddel gelden geen speciale bewaarcondities.

  Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die op het doosje of op de strip na ‘Exp.’ is vermeld. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

  Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

  Anvullende Informatie

  Wat Meloxicam Actavis bevat

  • Het werkzame bestanddeel is meloxicam. Elk tablet bevat 7,5 mg of 15 mg meloxicam.
  • De andere ingrediënten zijn maïszetmeel, voorverstijfseld maïszetmeel, colloïdaal silicium anhydraat, natriumcitraat, lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose en magnesiumstearaat.

  Hoe ziet Meloxicam Actavis eruit en wat is de inhoud van de verpakking

  De tabletten zijn vaal geel van kleur en rond met een centrale breukgleuf aan één zijde en vlak aan de andere zijde.

  Verpakkingsgrootten: 10, 20, 30, 50 of 100 tabletten of een ziekenhuisverpakking (EAV) van 50 tabletten.

  Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt worden gebracht.

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

  Houder van de vergunning

  Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn

  Fabrikant

  • Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn
  • Actavis UK Ltd., Whiddon Valley, Barnstaple, Devon EX32 8NS, Engeland
  • Pharmapack B.V., Bleiswijkseweg 51, 2712 PB Zoetermeer, Nederland

  Meloxicam Actavis 7,5 en 15 mg wordt op de markt gebracht onder respectievelijk RVG nummer 32722 en 32723.

  Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van EEA onder de volgende namen:

  Denemarken: Malcox Verenigd Koninkrijk: Meloxicam

  Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013

  Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter beoordeling van geneesmiddelen: www.cbg-meb.nl

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK