Minims Lidocaine-Fluoresceine, oogdruppels, oplossing

ATC-Code
S01JA51
Medikamio Hero Image

Bausch AND Lomb

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Diagnostische middelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Bausch AND Lomb

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Benaming

Minims® Lidocaïne/Fluoresceïne, oogdruppels, oplossing

Samenstelling

Werkzame stoffen :

Lidocaïnehydrochloride 40 mg – Fluoresceïnenatrium 2,5 mg

Hulpstoffen :

Polyvidon 150 mg - Waterstofchloride tot pH 4,0 – Gezuiverd water tot 1 ml.

Farmaceutische vorm en inhoud

Oogdruppels in dubbel steriele verpakking (de inhoud van het flesje is steriel evenals het flesje zelf) voor éénmalig gebruik (Minims®).

Doos met 20 Minims® (dubbel steriel verpakte eenheidsdosissen) met 0,5 ml vloeistof.

Geneesmiddelengroep

Lokaal verdovend en kleurend middel gebruikt bij onderzoeken van het oog.

Registratiehouder verantwoordelijk voor het in de handel brengen

Bausch&Lomb Pharma

Lambermontlaan 430 1030 Brussel

België

In het register ingeschreven onder

RVG 10165

Indicaties

Het geneesmiddel wordt gebruikt voor bepaalde onderzoeken in het oog waaronder het meten van de oogdruk en de diagnose van hoornvliesdefecten. Het wordt eveneens gebruikt bij proefpassing van harde contactlenzen.

PIL maart 2010

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gevallen waarin het geneesmiddel niet moet worden gebruikt

Niet te gebruiken bij overgevoeligheid voor lidocaïne of voor andere lokaal verdovende middelen van dezelfde familie.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor fluoresceïne of voor andere bestanddelen van het geneesmiddel.

Niet gebruiken voor het inzetten van zachte contactlenzen (absorptie van fluoresceïne door de lens).

Nodige voorzorgen bij gebruik

De verdoving van het oog kan 30 minuten en langer duren. In die periode kan het oog gemakkelijk beschadigd worden. De hoornvliesgevoeligheid kan in die periode ook niet getest worden.

Door tijdens en direct na de toediening het traankanaal in de binnenooghoek tegen de neus even dicht te drukken, wordt de kans op ongewenste reacties verminderd. Voorkomen wordt dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte.

Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of de zuigeling overeenkomstig het voorschrift van de arts gebruikt worden tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

Volwassenen en kinderen : één of meerdere druppels in het oog indruppelen.

De Minims® zijn bestemd voor éénmalige toediening en dienen direct na gebruik te worden weggeworpen.

Wijze van gebruik : zie verder onder “gebruiksaanwijzing”

Wat te doen als meer is ingenomen dan is voorgeschreven

Vanwege de geringe hoeveelheid lidocaïne en fluoresceïne in Minims® Lidocaïne/Fluoresceïne zijn geen nadelige effecten te verwachten bij overdosering.

Mogelijke bijwerkingen?

U kan na het indruppelen een brandend gevoel krijgen in het oog.

Bij veelvuldig gebruik kan het hoornvlies beschadigd worden met een blijvende vermindering van het zichtsvermogen tot gevolg.

Bij het optreden van pijn na indruppeling van het geneesmiddel dient men de behandeling te onderbreken.

Dit geneesmiddel kan allergische reacties veroorzaken.

U wordt verzocht uw arts of apotheker elke bijwerking mede te delen die niet in de bijsluiter wordt vermeld of die u als ernstig ervaart.

Anvullende Informatie

PIL maart 2010

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Niet in de vriezer bewaren.

De vervaldatum van het geneesmiddel is aangeduid op de verpakking na de letters EXP: maand (=laatste dag van de maand)/jaar. Deze datum niet overschrijden.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.