SOMAVERT 15 mg: poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Illustratie van SOMAVERT 15 mg: poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Stof(fen) Pegvisomant
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Pfizer
Verdovend Nee
ATC-Code H01AX01
Farmacologische groep Voorwaartse hypofyse kwab hormonen en analogen

Vergunninghouder

Pfizer

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
SOMAVERT 20 mg: poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Pegvisomant Pfizer
SOMAVERT 10 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Pegvisomant Pfizer Europe MA EEIG

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

SOMAVERT wordt gebruikt voor de behandeling van acromegalie, een hormonale afwijking die het resultaat is van de toegenomen afscheiding van groeihormoon (GH) en IGF-I (Insuline-achtige groeifactoren), gekarakteriseerd door het te snel groeien van bot, zwelling van de weke delen, hartaandoeningen en daarmee samenhangende afwijkingen.

SOMAVERT is een biotechnologisch product. De werkzame stof van SOMAVERT, pegvisomant, staat bekend als een groeihormoonreceptorantagonist. Deze middelen verminderen de werking van GH en de hoeveelheden IGF-I die in het bloed circuleren.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan SOMAVERT bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Vaak voorkomende bijwerkingen (die bij minder dan 1 op de 10 patiënten kunnen optreden) omvatten:

 • Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, ongecontroleerd beven.
 • Diarree, obstipatie, gevoel van misselijkheid, overgeven, opgeblazen gevoel, spijsverteringsstoornis, gasvorming.
 • Zweten, jeuk, huiduitslag.
 • Gewrichtspijn, spierpijn.
 • Verhoogd cholesterol in het bloed, gewichtstoename, verhoogde bloedsuikerwaarden, toegenomen eetlust.
 • Verhoogde bloeddruk.
 • Bloeduitstortingen of bloedingen op de injectieplaats, pijn of zwelling op de injectieplaats, ophoping van vet onder het huidoppervlak op de injectieplaats, zwelling van de ledematen, zwakte.
 • Griepachtige symptomen, vermoeidheid.
 • Verhoogde bloedspiegels van stoffen waarmee de functie van de lever wordt gemeten. Dit kan worden afgeleid uit de resultaten van bloedtesten.
 • Abnormale dromen, slaapproblemen.

Soms voorkomende bijwerkingen (die bij minder dan 1 op de 100 patiënten kunnen optreden) omvatten:

 • Verlaagde hoeveelheid bloedplaatjes in het bloed, verhoogde of verlaagde witte bloedcelwaarden in het bloed, bloedingsneiging.
 • Verminderde tastzin, abnormale smaakgewaarwording, migraine.
 • Oogspanning, oogpijn, binnenoorproblemen.
 • Kortademigheid.
 • Droge mond, toegenomen speekselproductie, gebitsproblemen, aambeien.
 • Bloed in de urine, eiwit in de urine, toegenomen urineproductie, nierproblemen.
 • Zwelling in het gezicht, droge huid, neiging tot het krijgen van bloeduitstortingen, nachtelijk transpireren.
 • Gewrichtsontstekingen.
 • Verhoogde bloedspiegels van vettige stoffen, verlaagde bloedsuikerwaarden.
 • Koorts, zich abnormaal voelen, gestoorde wondheling.
 • Woede, gebrek aan interesse, gevoel van verwardheid, toegenomen geslachtsdrift, paniekaanval, geheugenverlies.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bij ongeveer 17% van de patiënten ontstaan tijdens de behandeling antilichamen tegen het groeihormoon. Het lijkt er niet op dat de antilichamen de werking van SOMAVERT tegengaan.

Milde tot ernstige allergische (anafylactische) reacties zijn gemeld bij sommige patiёnten die SOMAVERT gebruiken. Symptomen van een ernstige allergische reactie kunnen een of meer van de volgende verschijnselen bevatten: zwelling van het gezicht, tong, lippen of keel; piepende of moeilijke ademhaling (spasme van het strottenhoofd); algemene huiduitslag, netelroos of jeuk; of duizeligheid. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als een van deze symptomen zich bij u voordoet.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik SOMAVERT niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de injectieflacon en de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren in de koelkast (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren. Bewaar de container in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Na bereiding moet de SOMAVERT-oplossing onmiddellijk worden gebruikt. Werp met de nodige voorzorgen SOMAVERT-oplossing die niet geïnjecteerd werd, weg.

Gebruik SOMAVERT niet als u merkt dat de oplossing troebel is of deeltjes bevat.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Stof(fen) Pegvisomant
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Pfizer
Verdovend Nee
ATC-Code H01AX01
Farmacologische groep Voorwaartse hypofyse kwab hormonen en analogen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.