Advertentie

Auteur: Pfizer


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

SOMAVERT wordt gebruikt voor de behandeling van acromegalie, een hormonale afwijking die het resultaat is van de toegenomen afscheiding van groeihormoon (GH) en IGF-I (Insuline-achtige groeifactoren), gekarakteriseerd door het te snel groeien van bot, zwelling van de weke delen, hartaandoeningen en daarmee samenhangende afwijkingen.

SOMAVERT is een biotechnologisch product. De werkzame stof van SOMAVERT, pegvisomant, staat bekend als een groeihormoonreceptorantagonist. Deze middelen verminderen de werking van GH en de hoeveelheden IGF-I die in het bloed circuleren.

Advertentie

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan SOMAVERT bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Vaak voorkomende bijwerkingen (die bij minder dan 1 op de 10 patiënten kunnen optreden) omvatten:

 • Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, ongecontroleerd beven.
 • Diarree, obstipatie, gevoel van misselijkheid, overgeven, opgeblazen gevoel, spijsverteringsstoornis, gasvorming.
 • Zweten, jeuk, huiduitslag.
 • Gewrichtspijn, spierpijn.
 • Verhoogd cholesterol in het bloed, gewichtstoename, verhoogde bloedsuikerwaarden, toegenomen eetlust.
 • Verhoogde bloeddruk.
 • Bloeduitstortingen of bloedingen op de injectieplaats, pijn of zwelling op de injectieplaats, ophoping van vet onder het huidoppervlak op de injectieplaats, zwelling van de ledematen, zwakte.
 • Griepachtige symptomen, vermoeidheid.
 • Verhoogde bloedspiegels van stoffen waarmee de functie van de lever wordt gemeten. Dit kan worden afgeleid uit de resultaten van bloedtesten.
 • Abnormale dromen, slaapproblemen.

Soms voorkomende bijwerkingen (die bij minder dan 1 op de 100 patiënten kunnen optreden) omvatten:

 • Verlaagde hoeveelheid bloedplaatjes in het bloed, verhoogde of verlaagde witte bloedcelwaarden in het bloed, bloedingsneiging.
 • Verminderde tastzin, abnormale smaakgewaarwording, migraine.
 • Oogspanning, oogpijn, binnenoorproblemen.
 • Kortademigheid.
 • Droge mond, toegenomen speekselproductie, gebitsproblemen, aambeien.
 • Bloed in de urine, eiwit in de urine, toegenomen urineproductie, nierproblemen.
 • Zwelling in het gezicht, droge huid, neiging tot het krijgen van bloeduitstortingen, nachtelijk transpireren.
 • Gewrichtsontstekingen.
 • Verhoogde bloedspiegels van vettige stoffen, verlaagde bloedsuikerwaarden.
 • Koorts, zich abnormaal voelen, gestoorde wondheling.
 • Woede, gebrek aan interesse, gevoel van verwardheid, toegenomen geslachtsdrift, paniekaanval, geheugenverlies.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bij ongeveer 17% van de patiënten ontstaan tijdens de behandeling antilichamen tegen het groeihormoon. Het lijkt er niet op dat de antilichamen de werking van SOMAVERT tegengaan.

Milde tot ernstige allergische (anafylactische) reacties zijn gemeld bij sommige patiёnten die SOMAVERT gebruiken. Symptomen van een ernstige allergische reactie kunnen een of meer van de volgende verschijnselen bevatten: zwelling van het gezicht, tong, lippen of keel; piepende of moeilijke ademhaling (spasme van het strottenhoofd); algemene huiduitslag, netelroos of jeuk; of duizeligheid. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als een van deze symptomen zich bij u voordoet.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik SOMAVERT niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de injectieflacon en de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren in de koelkast (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren. Bewaar de container in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Na bereiding moet de SOMAVERT-oplossing onmiddellijk worden gebruikt. Werp met de nodige voorzorgen SOMAVERT-oplossing die niet geïnjecteerd werd, weg.

Gebruik SOMAVERT niet als u merkt dat de oplossing troebel is of deeltjes bevat.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK