Advertentie

Auteur: Meda


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Volcolon-Suikervrij bevat per 100 gram granulaat 90 gram gedroogde vezels van de plant plantago ovata (overeenkomend met 98 gram niet-gedroogde vezels).

Volcolon-Suikervrij is een preparaat op basis van natuurlijke vezels. Volcolon-Suikervrij vermengt zich met de darminhoud en heeft het vermogen om water op te nemen. Volcolon- Suikervrij zorgt voor een zachte, niet irriterende vulling (bulk) van de darm, waardoor de werking van de darm herstelt. Op deze wijze wordt de stoelgang bevorderd.

Volcolon-Suikervrij wordt geleverd in dozen met 30 sachets à 4 gram granulaat en in dozen met 1 sachet à 250 gram granulaat. Volcolon-Suikervrij wordt gebruikt bij langdurige verstopping (obstipatie).

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Volcolon-Suikervrij niet:

 • bij plotseling optredende buikpijn; bij verstopping van de darm;
 • bij overgevoeligheid voor de plantago ovata vezels of een ander bestanddeel van dit product:
 • Bij bekneld zittende ontlasting:
 • Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als fructose intolerantie, glucose- galactose malabsorbtie of sucrase-isomaltase insufficiëntie dienen dit product niet te gebruiken.

Wees extra voorzichtig met Volcolon-Suikervrij

 • Tijdens het gebruik van Volcolon-Suikervrij dient men tenminste 1 liter vocht extra per dag in te nemen, daar er anders een verstopping in de darm kan ontstaan.
 • Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder de arts te raadplegen.
 • Indien uw klachten niet overgaan of terugkeren, uw arts raadplegen.
 • Als u suikerziekte heeft. De antidiabetische therapie moet worden aangepast omdat de opname van glucose door Volcolon-Suikervrij vertraagd kan zijn.
 • Bij personen die gevoelig zijn voor de vezels, kan zich bij het inademen van het poeder een overgevoeligheidsreactie (zoals ontsteking van het neusslijmvlies of een astma- aanval) voordoen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of het kind, overeenkomstig het voorschrift worden toegepast in de zwangerschap.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor het kind, overeenkomstig het voorschrift worden toegepast tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er valt geen beïnvloeding van deze vaardigheden te verwachten.

Gebruik van Volcolon-Suikervrij in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Volcolon verandert de doorstroomsnelheid van de darm en kan de opname van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Derhalve moeten andere geneesmiddelen 1 à 2 uur voor Volcolon ingenomen worden.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

De benodigde hoeveelheid bij voorkeur vermengen met voedsel bijv. vla of yoghurt. Er wordt aanbevolen om hierbij gelijktijdig een glas vocht in te nemen. Volcolon-Suikervrij mag ook worden vermengd met melk of vruchtensap. Dit mengsel dient onmiddellijk te worden opgedronken. Er wordt aanbevolen hierbij een extra glas vocht in te nemen. Volcolon- Suikervrij verandert de doorstroomsnelheid in de darm en kan de absorptie van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Derhalve dienen andere geneesmiddelen 1 à 2 uur vóór Volcolon-Suikervrij te worden ingenomen.

Dosering bij volwassenen en kinderen boven de 12 jaar

Eén tot drie keer per dag 1 sachet of 1 afgestreken maatschep(± 4 gram).

Dosering bij kinderen van 6 - 12 jaar

Twee keer per dag 1 sachet of 1 afgestreken maatschep(± 4 gram).

Dosering bij kinderen van 2 - 6 jaar

Op voorschrift van de arts.

Wat u moet doen wanneer u te veel Volcolon-Suikervrij heeft ingenomen?

Wanneer u te veel Volcolon-Suikervrij heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Volcolon-Suikervrij in te nemen?

Als u een dosering bent vergeten in te nemen doe dit dan zo spoedig mogelijk behalve als het inmiddels weer tijd is voor de volgende dosis.

Neem nooit een dubbele dosis van Volcolon-Suikervrij om zo de vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Volcolon-Suikervrij bijwerkingen veroorzaken.

Soms treden op:

 • Maagdarmklachten, zoals een onaangenaam vol gevoel in de bovenbuik, een opgeblazen gevoel, buikpijn, diarree, verstopping, misselijkheid en braken;
 • overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, een loopneus, rode, tranende ogen, of benauwdheid.

Hoogst zelden kunnen voorkomen:

 • overgevoeligheidsreacties, waaronder shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen.

Informeer uw arts of apotheker wanneer

 • bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart.

Hoe bewaart u dit middel?

Niet bewaren boven 25°C.

Bewaren in de originele verpakking.

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Volcolon-Suikervrij niet meer na de datum op de verpakking achter “Niet te gebruiken na”.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2011.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK