Estriol

Estriol
ATC-Code G03CA04, G03CC06, G03CD01
Moleculaire formule C18H24O3
Molaire massa (g·mol−1) 288,3814
Fysieke toestand solide
Dichtheid (g·cm−3) 1,27
Smeltpunt (°C) 82-86
PKS-waarde 10,54
CAS-nummer 50-27-1
PUB-nummer 5756
Drugbank ID DB04573
Oplosbaarheid onoplosbaar in water

Basis

Estriol of oestriol is een vrouwelijk geslachtshormoon van de oestrogeengroep. Het is een stofwisselingsproduct van het oestrogeen oestradiol en vertoont daarom een zwakkere oestrogene werking. Een grote hoeveelheid estriol wordt tijdens de zwangerschap door de placenta geproduceerd.

Het wordt gebruikt om vaginale ongemakken te verlichten en bij hormoonvervangingstherapie tijdens de menopauze. Het oestrogeen wordt meestal vaginaal in de vorm van een crème aangebracht of in tabletvorm toegediend.

Farmacologie

Farmacodynamica

Estriol bindt zich aan de oestrogeenreceptor in de celkern en stimuleert zo de cellen tot de aanmaak van eiwitten. Er wordt meer geslachtshormoon-bindend globuline en schildklierhormoon-bindend globuline gesynthetiseerd en het follikelstimulerend hormoon wordt onderdrukt. De gevormde proteïnen bemiddelen het effect van estriol op de doelcel. Bovendien heeft het een positief effect op de microflora van de vagina en verlicht het het ongemak dat wordt veroorzaakt door de regressie van het vaginale slijmvlies.


Pharmakokinetik

Estriol wordt snel en volledig geabsorbeerd, waarbij slechts 1-2% van de ingenomen dosis in de systemische circulatie terechtkomt. Het metabolisme vindt plaats in de lever en in de darmen. In het plasma circuleert het voor 91% aan eiwitten gebonden, waarbij de maximale plasmaconcentratie na 5 uur wordt bereikt. In vergelijking met andere oestrogenen is het effect korter en zwakker. Estriol wordt bijna volledig renaal uitgescheiden.

Contra-indicaties

Estriol mag niet worden gebruikt in geval van

 • Overgevoeligheid
 • Borstkanker
 • oestrogeen-afhankelijke tumoren
 • Endometriose
 • Trombo-embolische ziekten
 • Ernstig nierfalen
 • Leverziekte
 • Zwangerschap en borstvoeding

Drug interacties

Estriol kan een wisselwerking hebben met geneesmiddelen die het CYP450-enzym beïnvloeden, wat kan leiden tot verhoogde of verlaagde plasmaspiegels van estriol. Systemische interacties zijn onwaarschijnlijk bij uitwendig gebruik.

Toxiciteit

Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen treden vaak op tijdens estrioltherapie:

 • Jeuk
 • Afvoer
 • Pijn of gevoeligheid in de borst
 • Oedeem
 • Misselijkheid

Toxicologische gegevens

LD50 (rat, oraal): >2000 mg/kg

Advertentie

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.