Synapause-E3 1 mg/g, vaginale crème

Illustratie van Synapause-E3 1 mg/g, vaginale crème
Stof(fen) Estriol
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
ATC-Code G03CA04
Farmacologische groep Oestrogenen

Vergunninghouder

Euro Registratie Collectief

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Synapause-E3 2 mg, tabletten Estriol N.V. Organon
Synapause-E3 1 mg/g, crème voor vaginaal gebruik Estriol Eureco-Pharma
Estriol 1 mg, tabletten Estriol Medcor Pharmaceuticals
Estriol crème 1 mg/g, vaginale crème Estriol EU-Pharma
Synapause-E3 0,5 mg, ovules Estriol Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Synapause-E3 is een geneesmiddel voor hormoonsuppletietherapie (HST). Het bevat het vrouwelijke hormoon oestriol (een oestrogeen). Synapause-E3 wordt gebruikt bij vrouwen na de overgang bij wie de laatste natuurlijke menstruatie ten minste 12 maanden geleden plaatsvond.

Synapause-E3 wordt gebruikt voor:

Verlichting van klachten na de overgang

Tijdens de overgang neemt de hoeveelheid oestrogenen in het vrouwelijk lichaam sterk af. Hierdoor kunt u klachten krijgen als een warm gevoel in het gezicht, de hals en de borst (‘opvliegers’). Synapause-E3 verlicht deze klachten na de overgang. U krijgt dit middel alleen voorgeschreven als uw klachten belangrijke beperkingen geven in het dagelijks functioneren.

20111027 PIL 3rd HST

Bijsluiter 2 Synapause-E3

RA 1740 NL P8 (REF 5.0) Vaginale crème, 1 mg per g

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Medische voorgeschiedenis en regelmatige controles

Het gebruik van Synapause-E3 gaat gepaard met risico's die moeten worden meegewogen bij de beslissing om met het middel te beginnen of hiermee door te gaan.

De ervaring bij de behandeling van vrouwen met een vroegtijdige menopauze (vanwege een functiestoornis van of operatie aan de eierstokken) is beperkt. Als er bij u sprake is van een vroegtijdige menopauze, kunnen de risico's van het gebruik van Synapause-E3 verschillend zijn. Raadpleeg hiervoor uw arts.

Voordat u begint (of opnieuw begint) met Synapause-E3, zal uw arts vragen naar uw eigen medische voorgeschiedenis en die van uw directe familie. Uw arts kan besluiten een lichamelijk onderzoek uit te voeren. Dit kan een onderzoek van uw borsten zijn en/of een inwendig onderzoek, indien nodig.

Tijdens de behandeling met Synapause-E3 moet u regelmatig voor controle naar uw arts (ten minste eens per jaar). Bespreek tijdens deze controles met uw arts de voor- en nadelen van voortzetting van de behandeling met Synapause-E3.

Laat regelmatig een mammografie (röntgenfoto) maken, volgens het advies van uw arts.

Wanneer mag u Synapause-E3 niet gebruiken?

Als een van de onderstaande situaties op u van toepassing is. Als u niet zeker bent over een van de onderstaande punten, raadpleeg dan uw arts voordat u Synapause-E3 gebruikt. Gebruik Synapause-E3 niet:

 • als u borstkanker heeft of ooit heeft gehad of als wordt vermoed dat u borstkanker heeft
 • als u een kwaadaardig gezwel heeft dat gevoelig is voor oestrogenen, zoals kanker van het baarmoederslijmvlies (endometrium) of als wordt vermoed dat u dit heeft
 • als u vaginale bloedingen heeft waarvan de oorzaak niet is vastgesteld
 • als u een abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie) heeft die niet nog wordt behandeld
 • als u een bloedstolsel in een ader (trombose) heeft of ooit heeft gehad, bijvoorbeeld in de benen (diepe veneuze trombose) of in de longen (longembolie)
 • als u een bloedstollingsziekte heeft (zoals een tekort aan proteïne-C, proteïne-S of antitrombine)
 • als u een aandoening veroorzaakt door bloedstolsels, bijvoorbeeld een hartaanval, beroerte of angina pectoris (hartkramp als gevolg van zuurstoftekort) heeft of kortgeleden heeft gehad
 • als u een leverziekte heeft of ooit heeft gehad en uw leverfunctiewaarden zijn niet teruggekeerd naar normale waarden
 • als u een aangeboren stoornis heeft in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (porfyrie) als u allergisch bent voor oestriol of voor een van de andere stoffen in Synapause-E3. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6 Inhoud van de verpakking en overige informatie. Als een van de bovenstaande situaties voor het eerst optreedt tijdens het gebruik van Synapause-E3, stop dan direct met het gebruik ervan en raadpleeg onmiddellijk uw arts.

20111027 PIL 3rd HST

Bijsluiter 3 Synapause-E3

RA 1740 NL P8 (REF 5.0) Vaginale crème, 1 mg per g

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Synapause-E3?

Voordat u begint met de behandeling, moet u uw arts vertellen of u ooit een van de volgende problemen heeft gehad, omdat deze kunnen terugkeren of verergeren tijdens de behandeling met Synapause-E3. Als dit het geval is, moet u vaker uw arts bezoeken voor medische controles:

 • een goedaardig gezwel in de baarmoeder (ook wel ‘vleesboom’ genoemd)
 • een afwijking waarbij het baarmoederslijmvlies zich ook op plaatsen buiten de baarmoeder bevindt (endometriose)
 • abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie)
 • een verhoogde kans op bloedstolsels (zie Bloedstolsels in een ader (trombose))
 • een verhoogde kans op oestrogeengevoelige kanker (bijv. wanneer uw moeder, zus of grootmoeder borstkanker heeft gehad)
 • een verhoogde bloeddruk
 • een leveraandoening, zoals een goedaardig levergezwel
 • suikerziekte (diabetes)
 • galstenen
 • migraine of ernstige hoofdpijn
 • systemische lupus erythematodes (SLE; een bepaalde aandoening van het afweersysteem die op veel plaatsen in het lichaam kan voorkomen)
 • epilepsie
 • astma
 • een ooraandoening met gehoorverlies (otosclerose)
 • een verhoogd vetgehalte in uw bloed (triglyceriden)
 • vochtophoping als gevolg van hart- of nierproblemen.

Stop direct met het gebruik van dit middel en neem contact op met uw arts als één van de volgende situaties optreedt:

 • één van de aandoeningen die worden vermeld in de rubriek Wanneer mag u Synapause-E3 niet gebruiken?
 • een gele verkleuring van uw huid of uw oogwit (geelzucht). Dit kunnen tekenen zijn van een leveraandoening
 • een sterke stijging van uw bloeddruk (de verschijnselen kunnen hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid zijn)
 • migraineachtige hoofdpijn die u voor het eerst krijgt
 • als u zwanger wordt
 • als u tekenen van een bloedstolsel opmerkt, zoals:
  • pijnlijke zwelling en roodheid van de benen
  • plotselinge pijn op de borst
  • moeite met ademhalen.

Voor meer informatie, zie Bloedstolsels in een ader (trombose).

Let op: Synapause-E3 is geen voorbehoedsmiddel. Als het minder dan 12 maanden geleden is dat u uw laatste menstruatie heeft gehad of als u jonger bent dan 50 jaar, kan het nog steeds

20111027 PIL 3rd HST

Bijsluiter 4 Synapause-E3

RA 1740 NL P8 (REF 5.0) Vaginale crème, 1 mg per g

nodig zijn om extra anticonceptie te gebruiken om te voorkomen dat u zwanger wordt. Vraag uw arts om advies.

Synapause-E3 en kanker

Abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie) en kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker)

Eén onderzoek met HST heeft laten zien, dat de kans hierop verhoogd kan zijn bij langdurig gebruik van lage doses oestriol tabletten, maar niet bij vaginaal toegediend oestriol. Het risico nam toe naarmate oestriol langer werd gebruikt en verdween binnen een jaar nadat met de behandeling werd gestopt. Bij vrouwen, die oestriol gebruikten, was de kanker minder uitgezaaid dan bij vrouwen die geen oestriol gebruikten.

Om stimulatie van het baarmoederslijmvlies te voorkomen mag de maximum dosering niet overschreden worden en mag de maximumdosering niet langer dan een aantal weken worden gebruikt.

Doorbraakbloedingen

Gedurende de eerste paar maanden HST-gebruik kunnen doorbraakbloedingen of wat bloedverlies (spotting) uit de vagina optreden. Wanneer de bloeding of spotting echter

 • langer aanhoudt dan de eerste paar maanden
 • begint nadat u al enige tijd HST gebruikt
 • doorgaat nadat u gestopt bent met HST

moet u contact opnemen met uw arts zodat onderzocht kan worden wat de oorzaak hiervan is.

Borstkanker

Uit onderzoek is gebleken dat HST met oestrogeen-progestageencombinaties en wellicht ook met alleen oestrogeen, de kans op borstkanker vergroot. Dit extra risico is afhankelijk van de duur van de behandeling. Het verhoogde risico treedt op na een aantal jaren behandeling. Na het stoppen van de behandeling neemt het risico weer af en is na een aantal jaar (hooguit

5 jaar) niet meer verhoogd.

Voor vrouwen bij wie de baarmoeder verwijderd is en die gedurende 5 jaar HST met alleen oestrogeen gebruiken, is er geen of een zeer kleine toename in het risico op borstkanker aangetoond.

Vergelijking

Van de vrouwen tussen de 50 en 79 jaar die geen HST gebruiken, krijgen er in een periode van 5 jaar gemiddeld 9 tot 14 per 1000 borstkanker.

Onder vrouwen tussen de 50 en 79 jaar die meer dan 5 jaar HST met oestrogeen en progestageen gebruiken, zijn er tussen de 13 en 20 gevallen per 1000 gebruikers (dat wil zeggen 4 tot 6 extra gevallen per 1000).

 • Controleer regelmatig uw borsten. Neem contact op met uw arts als u enige verandering bemerkt, zoals:
  • vorming van kuiltjes in de huid
  • veranderingen van de tepel

20111027 PIL 3rd HST

Bijsluiter 5 Synapause-E3

RA 1740 NL P8 (REF 5.0) Vaginale crème, 1 mg per g
 • knobbeltjes die u kunt zien of voelen.

Eierstokkanker (ovariumkanker)

Eierstokkanker is een zeldzame aandoening. Er is een licht verhoogd risico op eierstokkanker gemeld bij vrouwen die ten minste 5 tot 10 jaar HST gebruiken.

Bij vrouwen van 50 tot 69 jaar die geen HST gebruiken, wordt over een periode van 5 jaar bij gemiddeld 2 van de 1000 van hen eierstokkanker vastgesteld. Bij vrouwen die 5 jaar HST hebben ingenomen, zal er sprake zijn van 2 tot 3 gevallen per 1000 gebruikers (dat wil zeggen maximaal 1 extra geval per 1000).

HST en effecten op het hart en de bloedcirculatie Bloedstolsels in een ader (trombose)

Vrouwen die HST gebruiken hebben een ongeveer 1,3 tot 3 maal grotere kans om een bloedstolsel in de aderen te krijgen dan vrouwen die geen HST gebruiken, in het bijzonder tijdens het eerste jaar van de behandeling.

Een bloedstolsel kan ernstig zijn en als het in de longen terechtkomt, kan het leiden tot pijn op de borst, ademnood, flauwvallen of zelfs overlijden.

Het risico op een bloedstolsel in uw aderen is hoger naarmate u ouder wordt en als een van de onderstaande situaties op u van toepassing is. Informeer uw arts in de volgende gevallen:

 • u kunt een langere periode niet lopen vanwege een operatie, verwonding of ziekte (zie ook rubriek 3 Als u een operatie moet ondergaan)
 • als u ernstig overgewicht heeft (BMI > 30 kg/m2)
 • als u een probleem met uw bloedstolling heeft dat langdurige behandeling noodzakelijk maakt met een geneesmiddel om het ontstaan van bloedstolsels te voorkomen
 • als een van uw naaste familieleden ooit een bloedstolsel in een been, long of ander orgaan heeft gehad
 • als u systemische lupus erythematodes (SLE) heeft
 • als u kanker heeft.

Voor verschijnselen van een bloedstolsel, zie Stop met het gebruiken van Synapause-E3 en raadpleeg onmiddellijk een arts.

Vergelijking

Van de vrouwen in de vijftig die geen HST gebruiken, krijgen er in een periode van 5 jaar gemiddeld 4 tot 7 op de 1000 een bloedstolsel.

Van de vrouwen in de vijftig die meer dan 5 jaar HST met oestrogeen en progestageen gebruiken, zijn er tussen de 9 en 12 gevallen op de 1000 (d.w.z. 5 extra gevallen per 1000). Onder vrouwen in de vijftig bij wie de baarmoeder verwijderd is en die meer dan 5 jaar HST met alleen oestrogeen gebruiken, zijn er 5 tot 8 gevallen van trombose per 1000 gebruikers (dat wil zeggen. 1 extra geval per 1000).

Hartaandoeningen (hartaanval)

Er zijn geen aanwijzingen dat HST een hartaanval helpt voorkomen.

Vrouwen van boven de 60 jaar die HST met oestrogeen en progestageen gebruiken, hebben een iets grotere kans om een hartaandoening te krijgen dan vrouwen die geen HST gebruiken.

20111027 PIL 3rd HST

Bijsluiter 6 Synapause-E3

RA 1740 NL P8 (REF 5.0) Vaginale crème, 1 mg per g

Vrouwen bij wie de baarmoeder verwijderd is en die HST met alleen oestrogeen gebruiken hebben geen grotere kans op een hartaandoening.

Beroerte

De kans op een beroerte is ongeveer 1,5 keer groter bij vrouwen die HST gebruiken dan bij vrouwen die geen HST gebruiken. Het aantal extra gevallen van beroerte als gevolg van HST neemt toe met een hogere leeftijd.

Vergelijking

Van de vrouwen in de vijftig die geen HST gebruiken, zullen er in een periode van 5 jaar gemiddeld 8 op de 1000 een beroerte krijgen. Onder vrouwen in de vijftig die HST gebruiken, zijn er in een periode van 5 jaar 11 gevallen van beroerte per 1000 gebruikers (dat wil zeggen 3 extra gevallen per 1000).

Andere aandoeningen

 • HST zal geheugenverlies niet voorkomen. Er zijn aanwijzingen dat vrouwen die na hun 65e levensjaar beginnen met HST, een hoger risico op geheugenverlies hebben. Vraag uw arts om advies.
 • Het gebruik van Synapause-E3 kan er toe leiden dat het lichaam vocht vasthoudt. Als de werking van uw hart of nieren gestoord is, moet u daarom tijdens het gebruik van Synapause-E3 extra worden gecontroleerd.
 • In sommige gevallen kan tijdens gebruik van oestrogenen het vetgehalte van het bloed sterk stijgen en in zeldzame gevallen leiden tot een ontsteking van de alvleesklier. Als u een ernstig verhoogd vetgehalte in uw bloed heeft (hypertriglyceridemie) moet u daarom tijdens gebruik van Synapause-E3 extra worden gecontroleerd.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Sommige geneesmiddelen kunnen het effect van Synapause-E3 verstoren. Dit kan leiden tot onregelmatige bloedingen. Dit is het geval voor de volgende geneesmiddelen:

 • geneesmiddelen tegen epilepsie (zoals fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine)
 • geneesmiddelen tegen tuberculose (zoals rifampicine, rifabutine)
 • geneesmiddelen tegen hiv-infectie (zoals nevirapine, efavirenz, ritonavir, nelfinavir)
 • kruidengeneesmiddelen die sint-janskruid (Hypericum perforatum) bevatten.

Gebruikt u naast Synapause-E3 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft, kruidengeneesmiddelen of andere natuurlijke middelen.

Laboratoriumonderzoeken

Als uw bloed moet worden onderzocht, vertel dan uw arts of de laboratoriummedewerkers dat u Synapause-E3 gebruikt, want dit geneesmiddel kan de resultaten van sommige onderzoeken beïnvloeden.

Echter, in de aanbevolen onderhoudsdosering heeft het gebruik van Synapause-E3 crème voor vaginaal gebruik geen invloed op de uitslagen van endocriene laboratoriumtesten.

20111027 PIL 3rd HST

Bijsluiter 7 Synapause-E3

RA 1740 NL P8 (REF 5.0) Vaginale crème, 1 mg per g

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U kunt normaal eten en drinken wanneer u Synapause-E3 gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Synapause-E3 is alleen bedoeld voor toepassing bij postmenopauzale vrouwen (vrouwen na de overgang). Als u zwanger wordt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van Synapause-E3 en neem contact op met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Synapause-E3 heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Synapause-E3

Synapause-E3 bevat cetylalcohol en stearylalcohol. Dit kan lokale huidreacties veroorzaken (bijvoorbeeld contacteczeem).

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts zal de laagst mogelijke dosering voorschrijven om uw klachten te behandelen voor een zo kort mogelijke tijd. Vertel het uw arts als u denkt dat deze dosis te sterk is of niet sterk genoeg.

Bij vaginale klachten is de gebruikelijke dosering: tijdens de eerste weken (maximaal 4 weken) dagelijks één applicator-dosis; daarna wordt de dosis geleidelijk verlaagd tot

maximaal tweemaal in de week één applicator-dosis. Bij andere klachten worden soms andere doseringen voorgeschreven.

Als u een operatie moet ondergaan

Als u een operatie moet ondergaan, vertel dan aan de arts dat u Synapause E3 gebruikt. U moet ongeveer 4 tot 6 weken voor de operatie stoppen met het gebruik van dit middel om het risico op een bloedstolsel te verkleinen (zie rubriek 2 Bloedstolsel in een ader). Vraag uw arts wanneer u weer kunt beginnen met het gebruik van dit middel.

Synapause-E3 crème voor vaginaal gebruik wordt met een zogenaamde applicator in de vagina gebracht. Doe dit bij voorkeur voor het slapen gaan. Eén applicator-dosis (applicator gevuld tot de markeringsring) bevat 0,5 gram crème; hierin zit 0,5 mg oestriol.

 1. Draai het dopje van de tube, keer het om en prik met de doorprikpunt de tube open.
 2. Draai de tuit van de applicator op de tube.

20111027 PIL 3rd HST

Bijsluiter 8 Synapause-E3

RA 1740 NL P8 (REF 5.0) Vaginale crème, 1 mg per g

3. Knijp in de tube zodat de crème de applicator vult tot aan de markeringsring (waar de zuiger stopt).

4. Draai de applicator los van de tube en doe het dopje weer op de tube.

 1. Breng in liggende houding het uiteinde van de applicator zo diep mogelijk in de vagina.
 2. Druk de zuiger van de applicator langzaam helemaal in totdat de applicator leeg is.

Na gebruik de zuiger helemaal uit de applicator trekken en zuiger en applicator in lauwwarm zeepwater reinigen. Geen agressief wasmiddel gebruiken. Daarna goed afspoelen.

LEG DE APPLICATOR NIET IN HEET OF KOKEND WATER

Heeft u te veel Synapause-E3 gebruikt?

Als u te veel van Synapause-E3 heeft gebruikt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Als iemand de crème heeft ingenomen, is dat geen reden tot ernstige zorgen. Toch moet u wel een arts raadplegen. Verschijnselen die zich kunnen voordoen zijn misselijkheid en braken, bij vrouwen en meisjes enige dagen later mogelijk ook vaginaal bloedverlies.

Bent u vergeten Synapause-E3 te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Dien de vergeten dosis toe zodra u daaraan denkt, behalve wanneer dat pas de volgende dag is. In dat geval moet u de vergeten dosis die avond toedienen en daarna doorgaan met uw normale doseringsschema. Dien nooit een dubbele dosis toe.

20111027 PIL 3rd HST

Bijsluiter 9 Synapause-E3

RA 1740 NL P8 (REF 5.0) Vaginale crème, 1 mg per g

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

De volgende ziekten worden vaker gemeld bij vrouwen die HST gebruiken dan bij vrouwen die geen HST gebruiken:

 • borstkanker
 • abnormale groei of kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie of -kanker)
 • eierstokkanker (ovariumkanker)
 • bloedstolsels in de aderen van de benen of longen (veneuze trombo-embolie)
 • hartaandoening
 • beroerte
 • mogelijk geheugenverlies als na het 65e levensjaar wordt gestart met HST.

Voor meer informatie over deze bijwerkingen, zie rubriek 2.

Zoals elk geneesmiddel kan Synapause-E3 bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Dit is afhankelijk van de dosering en de gevoeligheid van de patiënt. Bijwerkingen die soms kunnen voorkomen zijn:

 • irritatie of jeuk op de plaats van toediening
 • zwelling en grotere gevoeligheid (soms pijnlijk) van de borsten
 • gering bloedverlies uit de vagina
 • verhoogde afscheiding uit de vagina
 • misselijkheid
 • vochtophoping in de weefsels, doorgaans herkenbaar aan dikke enkels of voeten. Bij de meeste patiënten verdwijnen deze bijwerkingen na de eerste weken van de behandeling. Neem contact op met uw arts als u last heeft van vaginaal bloedverlies of als een bijwerking hinderlijk wordt of aanhoudt.

Bij het gebruik van andere HST's zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

 • aandoening van de galblaas
 • verschillende huidaandoeningen:
  • verkleuring van de huid, met name van gezicht of nek, ook wel 'zwangerschapsmasker' genaamd (chloasma of melasma)
  • pijnlijke rode huidknobbeltjes (erythema nodosum)
  • huiduitslag met onregelmatige rode vlekken of zweren (erythema multiforme)
  • vasculaire purpura (puntvormige bloedinkjes in de huid).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30 °C. Niet in de vriezer bewaren.

20111027 PIL 3rd HST

Bijsluiter 10 Synapause-E3

RA 1740 NL P8 (REF 5.0) Vaginale crème, 1 mg per g

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de

verpakking na 'Niet te gebruiken na:' of achter 'EXP:'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

De werkzame stof van Synapause-E3 is oestriol, een van de natuurlijke oestrogenen geproduceerd door het lichaam (vrouwelijke geslachtshormonen). Oestrogenen worden voornamelijk geproduceerd in de eierstokken en zijn noodzakelijk voor de normale seksuele ontwikkeling van de vrouw en voor de regulatie van de menstruatiecyclus tijdens de vruchtbare jaren. Wanneer vrouwen ouder worden, gaan de eierstokken geleidelijk minder oestrogenen produceren. De periode waarin dit gebeurt (meestal rond de leeftijd van 50 jaar) heet de menopauze. Als de eierstokken operatief worden verwijderd (ovariëctomie) vóór de menopauze, treedt de daling in oestrogeenproductie erg abrupt op.

Door het tekort aan oestrogenen kan de vaginawand dun en droog worden. Als gevolg daarvan kunnen pijn bij geslachtsgemeenschap, vaginale jeuk en infecties optreden. Te weinig oestrogenen kunnen ook leiden tot symptomen als incontinentie voor urine en steeds terugkerende blaasontsteking. Deze klachten kunnen vaak worden verlicht met geneesmiddelen die oestrogenen bevatten. Het kan enkele dagen of zelfs weken duren voordat er verbetering van de klachten optreedt.

Daarnaast kan Synapause-E3 crème ook worden gebruikt voor:

 • verbetering van de wondgenezing na vaginale operaties bij postmenopauzale vrouwen
 • een betere beoordeling van een baarmoederhalsuitstrijkje bij postmenopauzale vrouwen.

Welke stoffen zitten er in Synapause-E3?

De werkzame stof in Synapause-E3 is oestriol.

De andere stoffen in dit middel zijn octyldodecanol, cetylesterwas, glycerol, cetylalcohol, stearylalcohol, polysorbaat 60, sorbitanstearaat, melkzuur, chloorhexidinedihydrochloride, natriumhydroxide en gezuiverd water.

Hoe ziet Synapause-E3 eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Homogene, gladde, witte tot bijna witte, crèmeachtige massa. De aluminium tubes met polyethyleen schroefdop bevatten 15 gram crème. De applicator bestaat uit een huls van acrylonitrilstyreen en een zuiger van polyethyleen. Elke tube wordt met een applicator in een kartonnen doosje verpakt.

20111027 PIL 3rd HST

Bijsluiter 11 Synapause-E3

RA 1740 NL P8 (REF 5.0) Vaginale crème, 1 mg per g

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, Oss.

Voor eventuele correspondentie/inlichtingen kunt u zich richten tot:

Merck Sharp & Dohme BV, Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem Tel. 0800-9999000, medicalinfo.nl@merck.com

Synapause-E3 crème voor vaginaal gebruik is in het register ingeschreven onder RVG 08977.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

20111027 PIL 3rd HST

Advertentie

Stof(fen) Estriol
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
ATC-Code G03CA04
Farmacologische groep Oestrogenen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.