Aero-OM, 42 mg, kauwtabletten

ATC-Code
A03AX13
Medikamio Hero Image

Eureco-Pharma

Stof Verdovend Psychotrope
Siliconen Nee Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor functionele gastro-intestinale stoornissen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Eureco-Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Anti-flatulent.

Aero-OM bevat simeticon als werkzaam bestanddeel. Simeticon behoort tot een groep van geneesmiddelen die de gasvorming in de maag en darmen verminderen.

Volwassenen

Aero-OM wordt gebruikt voor de behandeling van zwellingen van de buik, flatulentie (winderigheid) en meteorisme (gasophoping in maag en/of darmen).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor simeticon (werkzaam bestanddeel) of voor één van de andere bestanddelen van Aero-OM.

Wees extra voorzichtig met Aero-OM

Als u problemen met kauwtabletten hebt.

Aero-OM tabletten mogen niet door kinderen worden ingenomen, omdat er nog te weinig bekend is over de veiligheid. Aero-OM mag niet worden ingenomen door personen waarbij ileus wordt vermoed (opstopping of perforatie van de darmen).

Inname met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden hebt gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Aero-OM tabletten mogen niet ingenomen worden met paraffine-olie, een minerale olie die als laxeermiddel gebruikt wordt.

Inname van Aero-OM met voedsel en drank

Geen invloed.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap:

Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van simeticon door zwangere vrouwen.

Aangezien simeticon niet wordt geabsorbeerd door uw maag en darmen, is het potentiële risico zeer klein. Raadpleeg uw arts voordat u Aero-OM inneemt, aangezien er geen gegevens over zwangerschap bekend zijn.

Borstvoeding:

Het is niet bekend of simeticon in de moedermelk opgenomen wordt. Aangezien simeticon niet in uw maag en darmen geabsorbeerd wordt is het risico zeer klein. Raadpleeg uw arts voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Geen invloed.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Aero-OM.

Diabetici of patiënten, die een suikerarm dieet volgen, dienen op de hoogte te zijn van het feit dat Aero-OM sucrose bevat (435 mg per tablet).

Indien uw arts heeft geconstateerd dat u sommige suikersoorten niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Aero-OM inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem Aero-OM altijd precies in zoals uw arts of apotheker dat aangeeft. Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen is 4 maal daags 2 tabletten. De tabletten dienen gekauwd te worden en na een maaltijd te worden ingenomen.

De behandeling mag niet langer dan 10 dagen duren.

Indien u de indruk hebt dat de werking van Aero-OM te sterk of te zwak is, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer u meer Aero-OM hebt ingenomen dan u zou mogen

Vraag uw arts of apotheker om advies.

Wanneer u bent vergeten om Aero-OM in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Vraag uw arts of apotheker om advies.

Als u stopt met het innemen van Aero-OM

Geen invloed.

Neem contact op met uw arts of apotheker indien u nog vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Aero-OM bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Soms voorkomende (tenminste 1 op 1000 patiënten) bijwerkingen van Aero-OM zijn: diarree, buikpijn, opstopping van de darmen (ileus), misselijkheid of overgeven.

Er is melding gedaan van zeldzame (tenminste 1 op 10.000 patiënten) bijwerkingen door overgevoeligheid, zoals huiduitslag, jeukziekte (prurigo), vochtophoping op gezicht en tong (eudeem) en ademhalingsproblemen. Raadpleeg uw arts of apotheker wanneer een of meer van deze symptomen zich bij u voordoet.

Stop de behandeling nooit zonder overleg met uw arts of apotheker.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Aero-OM niet na de vervaldatum die op de doos staat vermeld na VERV*. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 30º C.

Gebruik het geneesmiddel niet als u merkt dat de doordrukstrip is beschadigd.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of huishoudelijk afval.

Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Het werkzame bestanddeel is simeticon. Elk kauwtablet bevat 42 mg simeticon.

De overige bestanddelen zijn sucrose, povidon, droog colloïdaal silica, magnesiumstearaat en vanilline.

Hoe ziet Aero-OM er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Aero-OM is een rond, aan beide kanten bolrond, wit-geel kauwtablet.

Doosjes van 50 kauwtabletten.

Registratiehouder/ompakker :

Eureco-Pharma B.V.

Boelewerf 2

2987 VD Ridderkerk

Fabrikant

OM Pharma S.A.

R. da Industria, 2 Quinta Grande 2610-088 Amadora

Lissabon

Portugal

Aero-OM, 42 mg, kauwtabletten is ingeschreven in het register onder: RVG 112877//103727 L.v.H.: Italië

Dit geneesmiddel is in Italië geregistreerd onder de volgende naam:

Simeticone Angenerico

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2013

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.