Aeropax, tabletten 40 mg

ATC-Code
A03AX13
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Sandoz
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Mittel bei funktionellen gastrointestinalen störungen
Farmacologische groep Mittel bei funktionellen gastrointestinalen störungen
Chemische groep Andere mittel bei funktionellen gastrointestinalen störungen
Stof Silikone

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het werkzame bestanddeel in Aeropax kauwtablet 40 mg is simeticon. Simeticon behoort tot de groep geneesmiddelen die gasvorming in het maagdarmkanaal verminderen.

Verpakkingen

HDPE flacons met 25 of 100 kauwtabletten

Toepassing

Aeropax kauwtablet 40 mg kan worden toegepast:

  1. wanneer grote hoeveelheden lucht zijn ingeslikt;
  2. bij opgeblazenheid: ophoping van gassen of lucht in maag of darmen, ook indien dit

een gevolg is van onjuiste voeding of gebrek aan beweging, bijvoorbeeld bij bedlegerigheid;

  1. bij opgeblazen gevoel ten gevolge van een ontsteking van de maagwand, een ontsteking van een darmuitstulping of na een operatie;
  2. vóór onderzoek van de maag (gastroscopie) of röntgenonderzoek van het maagdarmkanaal.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

4.

Gebruik Aeropax kauwtablet 40 mg niet

Als u overgevoelig bent voor simeticon of voor een van de overige bestanddelen.

Wees extra voorzichtig met Aeropax kauwtablet 40 mg

Wanneer na 14 dagen de klachten nog niet over zijn, dient u uw arts te raadplegen.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Er zijn geen gegevens over het gebruik van simethicon tijdens de zwangerschap, omdat simethicon niet uit het maagdarmkanaal wordt opgenomen, kan Aeropax kauwtablet 40 mg tijdens de zwangerschap gebruikt worden.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Aangezien simeticon niet wordt opgenomen uit het maag-darmkanaal, kan Aeropax kauwtablet 40 mg tijdens de periode van borstvoeding gebruikt worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Aeropax kauwtablet 40 mg heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of op de bekwaamheid om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Aeropax kauwtablet 40 mg

Aeropax kauwtablet 40 mg bevat lactose monohydraat en sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Aeropax kauwtablet 40 mg in combinatie met andere geneesmiddelen

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking(en) en/of bijwerking(en) kunnen beïnvloeden.De volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Een wisselwerking kan optreden bij gebruik van Aeropax kauwtablet 40 mg met:

1 laxeermiddelen op basis van minerale olie, zoals paraffine. Hierdoor wordt de werking van Aeropax kauwtablet 40 mg verminderd.

Wanneer u zulke geneesmiddelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

De kauwtabletten moeten voor het doorslikken worden gekauwd of fijngemaakt.

Volwassenen

Vóór onderzoek van de maag (gastroscopie) of röntge nonderzoek van het maagdarmkanaal

1 kauwtablet (40 mg) 4x daags vóór het onderzoek.

Voor andere toepassingen

1-3 kauwtabletten (40 mg) 3x daags na de maaltijd en 1-3 kauwtabletten voor het slapen gaan.

Kinderen vanaf 12 jaar

Vóór onderzoek van de maag (gastroscopie) of röntge nonderzoek van het maagdarmkanaal

1 kauwtablet (40 mg) 4x daags vóór het onderzoek.

Voor andere toepassingen

1 kauwtablet (40 mg) 3x daags na de maaltijd en 1 kauwtablet voor het slapen gaan.

De kauwtabletten zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar i.v.m. de aanwezigheid van pepermuntolie.

Als u merkt dat Aeropax kauwtablet 40 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Aeropax kauwtablet 40 mg heeft ingenomen

Wanneer u te veel van Aeropax kauwtablet 40 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Aeropax kauwtablet 40 mg in te nemen

Indien u Aeropax kauwtablet 40 mg vergeten bent in te nemen, moet u de dosis alsnog innemen. Als u dit ontdekt kort vóór, ofop het moment dat u aan de volgende dosering toe bent, moet u de vergeten dosering niet meer innemen, maar gewoon het doseringsschema volgen alsof er niets gebeurd is. Neem nooit een dubbele dosis van Aeropax kauwtablet 40 mg om zo de vergeten dosering in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Aeropax kauwtablet 40 mg bijwerkingen veroorzaken. Milde bijwerkingen van Aeropax kauwtablet 40 mg kunnen zijn:

  1. misselijkheid
  2. verstopping

In uitzonderlijke gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden zoals huiduitslag (exantheem), jeuk (pruritis), vochtophoping (oedeem) in het gezicht of in de tong, moeilijkheden met ademhalen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Aeropax kauwtablet 40 mg buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vrieze r bewaren.

Gebruik Aeropax kauwtablet 40 mg niet meer na de datum vermeld op de verpakking achter "niet te gebruiken na:" of "Exp.:".

Voor alle geneesmiddelen geldt

Oude en overbodige geneesmiddelen kunt u bij de apotheek ter vernietiging afgeven.

Deze bijsluiter is voor het laatst gewijzigd in: mei 2007.

Sandoz en het beeldelement zijn geregistreerde handelsmerken van Novartis.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.