Ascorbinezuur CF 100 mg/ml, injectievloeistof

ATC-Code
A11GA01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Vitamine
Farmacologische groep Ascorbinsäure (vitamin c), inkl. kombinationen
Chemische groep Ascorbinsäure (vitamin c), rein
Stof Ascorbinsäure (vitamin c)

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Centrafarm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Eigenschappen

Ascorbinezuur, ook wel Vitamine C genoemd, heeft sterk reducerende eigenschappen en is van belang voor de biologische oxidatie- en reductieprocessen. Het speelt een rol o.a. in de synthese van hormonen en collageen, in de hematopoëse en in de stofwisseling van aromatische aminozuren.

De plasmawaarden kunnen sterk wisselen en vormen geen juiste weergave van de lichaamsreserve; een betere maatstaf hiervoor is de concentratie in de leukocyten. In het plasma komt het ascorbinezuur voornamelijk voor in de gereduceerde vorm.

De excretie vindt plaats via de nier hoofdzakelijk als ascorbinezuur, oxaalzuur en een klein gedeelte als dehydro-ascorbinezuur.

Indicaties

Vitamine C deficiëntie.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Ascorbinezuur CF 100 mg/ml niet:

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor ascorbinezuur of voor één van de andere bestanddelen van Ascorbinezuur CF 100 mg/ml (zie rubriek 6);
  • bij gebruik van hoge doses: oxalurie;
  • bij overgevoeligheid voor sulfiet in de anamnese: vooral astmapatienten kunnen hierop reageren met bronchospasmen en anafylactische shock.

Vanwege de aanwezigheid van benzylalcohol in de injectievloeistof mag ascorbinezuur injectie niet worden toegepast bij prematuren.

Als bovenstaande op u van toepassing is of u bent ergens niet zeker van, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wees extra voorzichtig met Ascorbinezuur CF 100 mg/ml

Bij hoge doses kan de bepaling van glucose in de urine gestoord zijn.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Doseringen van 1 g per dag verhogen de plasmaspiegels van ethinylestradiol; bij stoppen van de toediening kan een onttrekkingsbloeding ontstaan.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Het geneesmiddel kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens de lactatie.

Plotseling staken van de toediening van hoge doses kan bij het kind de verschijnselen van Vitamine C- deficiëntie geven (rebound-effect).

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vitamine C heeft op deze vaardigheden geen invloed.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ascorbinezuur CF 100 mg/ml

Ascorbinezuur CF 100 mg/ml bevat benzylalcohol. Niet gebruiken bij te vroeg geboren kinderen of pasgeborenen. Kan toxische reacties en allergische reacties veroorzaken bij zuigelingen en kinderen jonger dan 3 jaar.

Hoe gebruikt u dit middel?

Intramusculaire of intraveneuze toediening.

Vitamine C-deficiëntie: 500 mg per dag, in ernstige gevallen 1-2 g per dag.

Wat u moet doen als u te veel van Ascorbinezuur CF 100 mg/ml krijgt toegediend

Ascorbinezuur is weinig toxisch. Na inname van grote hoeveelheden kan diarree optreden en een licht verhoogde diurese. De behandeling bestaat uit vochttoediening.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen, kan Ascorbinezuur CF 100 mg/ml bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Bij doses hoger dan 1,5 g per dag zijn misselijkheid en diarree mogelijk. Bij beperkte nierfunctie is er kans

op acidose. Bij langdurige toediening van hoge doses kunnen uraat- en oxalaatstenen optreden. Na het staken van de toediening van hoge doses kan een "rebound"-effect optreden in de vorm van Vitamine C- deficiëntie.

Dit produkt bevat sulfiet waardoor reacties van allergische aard bij daarvoor gevoelige individuen kunnen worden veroorzaakt. Deze reacties kunnen variëren van lichte astmatische aanvallen tot soms fatale anafylactische shock.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25ºC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik Ascorbinezuur CF 100 mg/ml niet meer na de vervaldatum, die staat vermeld op het etiket na “EXP” of op de buitenverpakking na “Niet te gebruiken na”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer deze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Ascorbinezuur CF 100 mg/ml

De werkzame stof is ascorbinezuur. Ascorbinezuur CF 100 mg/ml bevat 100 mg ascorbinezuur per ml. De andere bestandelen zijn benzylalcohol (E1519), nariummetabisulfiet (E223), dinatriumedetaat, natriumwaterstofcarbonaat, propyleenglycol (E1520), natriumhydroxide en water voor injectie.

Hoe ziet Ascorbinezuur CF 100 mg/ml er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Ascorbinezuur CF 100 mg/ml, injectievleoeistof is een kleurloze tot lichtgele oplossing in een glazen ampul.

Ascorbinezuur CF 100 mg/ml, injectievloeistof is verkrijgbaar in ampullen van 1, 2 ,5 en 10 ml en wordt verpakt in dozen van 10 of 100 stuks.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2010

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.